Pagina 9 din 13 PrimaPrima ... 6789101112 ... UltimaUltima
Rezultate 161 la 180 din 256
 1. #161
  Member Avatarul lui Atlant
  Data înscrierii
  April 24, 2008
  Locaţie
  Romania, Bucharest
  Postări
  172

  Implicit

  Într-un site de videoclipuri există o comunitate de persoane din România, de unde primesc diverse mesaje, iar unele dintre ele le voi publica aici în citat, deoarece sunt interesante şi probabil importante, măcar cât de cât:
  Afirmatiile lui Ovidiu peste care sperãm sã nu se fi asternut uitarea:
  „Getii si sarmatii apar ca popoare înrudite si vorbesc aceeasi limbã popularã (barbarã), latinã"
  . În cântec se reflecta, ca într-o oglindă, viaţa, în cântec omul şi-a călit voinţa şi caracterul. Atunci când melodia se intona de către o colectivitate umană, avea un efect tonic asupra participanţilor, întărindu-le sentimentul de încredere, fortificându-le voinţa de acţiune în lupta pentru existenţă. Efectul muzicii vocale devenea în mod evident mai puternic atunci când instrumentele, îndeosebi de percuţie, susţineau ritmul sacadat.
  Ramura nordică a triburilor tracice, ce dominau spaţiul terestru de la litoralul Mării Egee până la nordul Carpaţilor, o reprezintă geto-dacii situaţi, în cea mai mare parte, în teritoriul de astăzi al României. Prin origine, limbă, spaţiu, cultură, neamul geto-dacilor se prezintă unitar, singura deosebire provenind de la regiunea stăpânită. Geţii, pomeniţi în izvoare scrise din secolul VI î.Ch., locuiau în zonele de câmpie pe malurile Dunării, la sud-est de Carpaţi, iar dacii, menţionaţi către sfârşitul secolului III î.Ch., în interiorul lanţului carpatic, în Transilvania actuală.
  Istoria zbuciumată a geto-dacilor, organizaţi la început într-o comunitate tribală de tipul democraţiei militare, va marca o perioadă de strălucire sub Buerebista, unificatorul lor, în sec. I î.Ch., şi creatorul statului dac. După mai bine de un secol de eroică existenţă, în timpul domniei lui Decebal, Dacia va fi cucerită de către împăratul Traian (106 d.Ch.) şi încorporată în Imperiul roman.
  Desfăşurând în permanenţă o susţinută luptă pentru libertate şi independenţă, poporul dac a contribuit, prin repetatele sale acte de nesupunere, la retragerea aureliană în anul 271 d.Ch., părăsirea Daciei de către administraţia imperială.
  Muzica are rostul să modeleze firile, caracterele. însăşi natura umană. Astfel, între caracterul şi structura muzicii şi natura stărilor afective pe care le generează se realizează o legătură cauzală, stabilindu-se interacţiuni controlate şi riguros urmărite în procesul instructiv. Prin cântec şi poezie omul poate ajunge la virtute. Cu alte cuvinte, muzicii i se atribuie o importantă funcţie educativă şi socială, aceea de a înnobila caracterul, de a-1 ridica pe piedestalul superior al demnităţii şi umanismului.
  Muzica era şi purtătoarea unui mesaj de pace. de înfrăţire între popoare. Acest rol atribuit artei sonore de către strămoşi ni-l relevă două izvoare. Primul, Teopompus, în cartea 46 a Istoriilor sale, arată că „Geţii fac soliile cu citare (chitare — n.n.) şi cântând tot timpul din aceste instrumente". Al doilea, ni-l oferă Iordanes, arătând că atunci când Filip, regele Macedoniei, se afla la porţile cetăţii Odyssus (Varna) stăpânite de geţi „...a fost impresionat de preoţii geţilor, care i-au ieşit în cale cu chitare şi veşminte albe, rugând în cântece pe zeii patriei să se îndure de ei..." . Ambele surse confirmă o singură idee : muzica e chemată să îmblânzească nu numai fiarele, ci şi pe duşmani. Prin cântece şi sunete de chitare se cere clemenţă. Totodată, cântecul este aici un mesaj activ de pace, o punte de legătură, o armă paşnică pentru stăvilirea înaintării oştirilor duşmane. Mai deducem din pasajul lui Iordanes că rugăciunile geţilor erau cântate. Adică, în această perioadă, locuitorii de atunci ai patriei credeau în forţe oculte, aveau preoţi şi, ceea ce este important pentru noi, muzica intra organic în configuraţia rugăciunilor. Aceasta, într-un dublu sens, pentru a spori forţa textului poetic şi pentru a servi ca suport memorării lui. Găsim într-o asemenea relatare o situaţie analogă cu ceea ce ne transmite Aristoteles despre agatârşi, locuitori ai podişului transilvănean : „...verifică legile şi le cântă spre a le ţine bine minte...".
  Geto-dacilor nu le-au fost străine literatura poezia, muzica şi dansul. Literatura era orală povestită prin viu grai de rapsozi bătrâni după cum reiese din relatarea lui Ovidiu. El însuşi scris versuri în limba geţilor pe care aceştia le-au gustat din plin şi ne relatează că există şi alţi poeţi". Strabo ne spune că „muzica întreagă, privită atât ca melodie cât şi ca ritm, cuprinzând în noţiunea ei şi instrumentele, e socotită ca fiind de obârşie tracă". Numeroşi autori antici menţionează că geto-dacii îşi însoţeau soliile cu muzică. Ea mai este prezentă apoi la serbări religioase, la rugăciuni adresate zeilor de către preoţi, la povestirea legendelor şi la înmormântări. Ca instrumente muzicale folosite de geto-daci izvoarele literare menţionează: chitara (o liră mai perfecţionată), magadis (un fel de harpă cu 20 de corzi), fluierul, naiul, flautul, buciumul, cornul şi trompeta. Fluiere de os s-au descoperit în aşezări ca cele de la Brad sau Pecica iar trompetele sunt reprezentate pe Columna lui Traian.
  Se presupune că muzica geto-dacică era monodică şi eterofonică, încercându-se, pe baza muzicii româneşti, chiar stabilirea modului care, după unii muzicologi, era pentatonică iar după alţii s-ar fi organizat în scări heptatonice.
  Muzica era însoţită şi de dans, constituind forme sincretice de manifestare artistică. Dansul se practica în ritualuri religioase, ceremonii funebre, la banchete, sărbători sau alte ocazii. Pe lingă izvoare literare, cu privire la dansuri rituale ne stau mărturie şi descoperirile arheologice.

  Continuitatea si nu schimbarea a fost modul de viatã a acestui popor. Theopompus relateazã cã soliile getilor se fãceau în acompaniament de citerã, asa cum se face si astãzi în Maramures. Se folosea buciumul, naiu si toba. Traditia greceascã ne spune cã primii poeti au fost de origine tracã iar instrumentele muzicale (naiul, cimpoiul, buciumul )sint luate tot de la traci.

  În contextul agriculturii, secera ar fi fost descoperită de carpato-danubieni (Déchelette). A mai cultivat cineva în Europa grâul înaintea noastră? Nu cumva agricultura în Europa (cercetările prof. Berciu în peşterile La Adam din Dobrogea şi la Ciumeşti) a apărut tot pe aceste meleaguri?
  O, cât erau de întinse pe atunci! Deci, afirmaţia că am dat Greciei să nu mire cu nimic. Şi apoi, cui datorează elinii antici naiul şi fluierul? Pe un sarcofag dac se văd un geniu cântând la nai şi un altul la fluier. Şi azi aceste instrumente răsună covârşitor pe meleagurile proprii. Au reînviat cu o vigoare de neînchipuit pe plaiurile ţării de altădată.

  Cât priveşte folclorul muzical, o lume întreagă îl admiră, ca fiind cel mai bogat din lume (elveţienii) şi cel mai vechi (italienii). Bogăţia şi vechimea lui nu pot fi explicate decât printr-o existenţă cu neputinţă de calculat.

  Savantul belgian Bonaventura Vulcanius Brugensis analizează în cartea sa „Despre literele si limba getilor sau a gotilor", publicată în 1957 la Lyon, mai multe alfabete zis gotice prin comparatie cu cel getic primitiv. El mărturiseste că s-a inspirat din lucrarea altui savant si anume, a arhiepiscopului de Uppsala, Joannes Magnus Gothus, intitulată „Istoria tuturor regilor goti si finlandezi", ce a fost publicată la Roma în 1554 si în care se prezenta pentru prima dată alfabetul getic. În această lucrare se demonstrează că episcopul Wulfila (303-383 d. H.) a inventat alfabetul gotic inspirându-se din cel getic. În acest alfabet, considerat a fi cel mai nou din acea vreme, Wulfila a tradus Biblia, cunoscută sub numele de Codex Argenteus. Atât Vulcanius Brugensis, cât si Joannes Magnus au avut la dispozitie surse antice si medievale foarte rare si de o valoare inestimabilă, care astăzi nu mai sunt disponibile.
  PRINTRE ACESTEA SE NUMĂRĂ SI DISCURSURILE LUI CATO CEL BĂTRÂN (234-149 Î. H.), DIN CARE CITEAZĂ: „... FAPTELE DE VITEJIE ALE GETILOR FUSESERĂ CÂNTATE DE POETII LOR, ACOMPANIATI LA FLAUT, CU MULT ÎNAINTE DE ÎNTEMEIEREA ROMEI (753 i.e.n.)..."

  O ZI FRUMOASA SI MULTA SANATATE
  Cipri - 24 iulie 2010 Iasi
  Vinerea Patimilor României Mari:

  "E Vinerea Patimilor României Mari! Sfârşitu-s-a! Ceea ce generaţii intregi au luptat, au sângerat, au muncit, s-a risipit, s-a distrus şi s-a năruit. Este oare de crezut aceasta, ca in câteva ceasuri să se prăbuşească o provincie, să se răpească milioane de oameni şi să se sfârşească o religie creştină de două mii de ani?"
  -- Pr. Paul Mihail, Chişinău, 28 iunie 1940
  Ca urmare a Pactului de neagresiune Hitler-Stalin şi a Protocolului secret, la 26 iunie 1940 URSS adresa României un ultimatum prin care cerea "inapoierea cu orice preţ" a Basarabiei şi cedarea părţii de nord a Bucovinei.
  Pe lângă Basarabia şi Nordul Bucovinei, la 29 iunie, tancurile ruseşti acupă abuziv şi Ţinutul Herţa. In total, 3.776.309 locuitori şi o suprafaţă de 50.762 km2 din trupul României au fost lăsate pradă furiei oarbe a hoardelor ruseşti.
  "Orchestra simfonică a Basarabiei fusese surprinsă de cedare într-un turneu de concerte prin ţară. S-a întors în 3 iulie 1940 în gara Chişinău, toţi muzicienii au fost suiţi în camioane, duşi, în Valea Morii, lângă Orhei şi împuşcaţi";
  Imediat dupa ocupaţie a inceput exterminarea românilor: arestaţi, împuşcaţi, torturaţi, deportaţi în Siberia, supuşi foametei provocată de regimul bolşevic. Intre 1940 şi 1950, conform recensămintelor oficiale efectuate de autorităţile ruseşti, o treime din populaţia românească a dispărut; de la 3.200.000 in 1940, au mai rămas doar 2.229.000 in 1950.
  Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, nordul şi sudul Basarabiei au fost încorporate, de către Stalin, RSS Ucrainene; RSSA Moldovenească - ce făcea deja parte din componenţa URSS - a fost împărţită in două: o parte a fost incorporată Ucrainei, cealaltă a fost alipită restului Basarabiei anexate, constituind RSSA Moldovenească, la data de 2 august 1940. La 7 august 1940, a fost creată regiunea Cernăuti, prin alipirea părţii de nord a Bucovinei cu Ţinutul Herţa şi cu cea mai mare parte a judeţului Hotin din Basarabia.
  Ocupaţia bolşevică - în Săptămâna Roşie de Paul Goma:
  Prima perioadă de teroare sub conducerea «patrulelor de autoapărare»: evacuarea: 28 iunie - 3 iulie 1940:

  A doua perioadă : de la 3 iulie la sfârşitul lunii august 1940:
  - Preluarea administraţiei de către funcţionari aduşi din Rusia;
  - înlocuirea «patrulelor de revoluţionari locali » cu «truditori NKVD profesionişti»;
  - arestarea tuturor persoanelor suspecte, în primul rând a oamenilor politici, mai ales a celor din Sfatul Ţării care militaseră pentru unirea Basarabiei cu România din 1917, foşti ofiţeri în Armata Albă, funcţionari civili şi militari - aceştia au fost transferaţI pentru mai multă siguranţă la Tiraspol, pe malul stâng al Nistrului, pretextînd că nu mai era loc la Chişinău".
  "S-au înfiinţat organizaţii de partid în toate localităţile.
  "Colectivizarea s-a făcut fără opoziţie: ţăranii erau atât de terorizaţi, traumatizaţi de brutalitatea ocupaţiei şi au «consimţit»".
  - au atacat şcoala românească, europeană, impunînd şcoala sovietică, prin discreditarea familiei, a respectului faţă de profesori(«Mama voastră: Uniunea Sovietică, Tatăl vostru: Tovarăşul Stalin!»), promovînd-încurajînd denunţul, lepădarea de părinţi după modelul Pavlik Morozov;
  - au atacat cartea: au ridicat din biblioteci, de la particulari şi au ars toate volumele «tipărite cu litere burgheze, monarhiste, naţionaliste, fasciste» (citeşte: latine); cele tolerate au fost "epurate".
  Rezultat - în învăţământ:
  - şcoli de rang secundar, la Chişinău: 25 ruseşti, 17 «moldoveneşti», 5 evreieşti";
  - facultăţi: la Chişinău şi la Cernăuţi - de filologiepedagogie însă numai în ucraineană şi în rusă. Facultăţi tehnice: numai în afara «republicii», cu precădere în Ucraina; aceeaşi politică şi cu şcolile de meserii: adolescenţii care doreau să înveţe o meserie, după un examen de limbă rusă, erau trimişI la şcoli-internat în Ucraina".

  "La 1 ianuarie 1941 s-a anunţat: alfabetul latin a fost interzis, înlocuit cu cel chirilic".
  Fabricarea "linghii maldavineşti" (limbii moldoveneşti) din arhaisme, din rusisme, din "adaptarea" rusismelor şi eliminarea tuturor neologismelor franceze - dar nu şi germane!
  "Biserica a fost interzisă în faza a doua (1 ianuarie 1941), însă preoţii, călugării, credincioşii au fost agresaţi din primele momente ale regimului sovietic.
  Evreii au fost în majoritate zdrobitoare alcătuitorii Brigăzilor de Propagandă Antireligioasă ("S.V.P"). Ei pătrundeau în catedrale, în biserici, în mănăstiri, chiar în timpul slujbei religioase, cu drapele roşii, cu şepcile pe cap, urlînd: «Moarte popilor! Jos opiul noroadelor!!», după care treceau la devastări: doborau, spărgeau icoanele, le mâzgăleau cu vopsea - nu de puţine ori cu scârnăvie - scoteau ochii sfinţilor; uneori, pe dosul lor lipeau portretul lui Stalin. Intrau în altar, se îmbrăcau cu veşmintele preoţeşti - şi, cu pumnul ridicat, cântau Internaţionala. Scuipau crucile, urinau în faţa altarului - credincioşii nu îndrăzneau să se opună: în uşă se aflau NKVD-işti înarmaţi, gata să intervină. Au pângărit, au ars cărţile de cult, precum şi cele din bibliotecile parohiale, episcopale, mitropolitane.
  Au percheziţionat locuinţele, confiscînd, distrugînd icoane, crucifixuri, biblii. Lăcaşurile de rugăciune au fost prefăcute în cluburi, magazii, grajduri. Paraclisul Palatului Mitropolitan a fost amenajat în sală de spectacole a Palatului Pionierilor. Capelele din cazărmi: în magazii, grajduri. O bisericuţă din portul Ismail în magazie, iar o capelă militară din Cetatea Hotinului - în latrină.
  Tinerii evrei din Brigăzile Antireligioase perturbau, fluierînd, huiduind cortegiile funebre...

  48 preoţi deportaţi, ucişi, dispăruţi între 1940-1941; siliţi să fugă în iulie 1941, ruşii au vrut să-i împuşte, dar evreii au impus "pedeapsa focului": au incendiat penitenciarul, cu arestaţii în celule.
  In groapa comună din curtea sediului NKVD Orhei au fost găsite cadavre cu chipurile arse cu vitriol, imposibil de identificat.
  "închisoarea: până la 15 februarie 1941: arestate 48.000 persoane".
  "Deportarea : fără judecată - «pe bază de listă»;
  "a) capi de familie
  "b) familii întregi
  "Pe vagoane scria: «Tren cuprinzînd muncitori români care au fugit din România de sub jugul boerilor, ca să vină în raiul sovietic. Ieşiţi-le în cale cu flori!»"
  Numărul deportaţilor nu se cunoaşte cu precizie. Se crede că cel puţin 300.000 persoane.
  In locul lor au fost aduşi cca 200.000 de nemoldoveni.
  Planul de deportări fusese pus la punct mult timp înainte de ocuparea Basarabiei şi a Bucovinei.
  Scopul: desnaţionalizarea.

  "în toamna anului 1941 unităţi ale Armatei române au descoperit, lângă Odessa, un tren de marfă: în fiecare vagon (din cele 22) câte 40-60 persoane împuşcate prin pereţii de lemn [Doar acest tren a cuprins 1.000 victime]. Adulţi, femei, copii - fuseseră arestaţi şi trimişi în Siberia cu câteva zile înainte de izbucnirea războiului..."
  "«Rezolvarea şomajului» (deportarea mascată) prin «deplasare benevolă»:
  "- până în septembrie 1940 «trimişi în URSS» [din Teritoriile Ocupate]: 135.000 muncitori;
  "- în octombrie-noiembrie: 19.200
  "- în decembrie: 27.000
  "Aceştia erau «trimişi liberi»".
  "Asasinatul individual, colectiv:
  "- arestaţii mai puţin periculoşi erau deportaţi;
  "- periculoşii erau asasinaţi pe loc, după ce, sub tortură, li se zmulgeau scrisori care trebuiau să pară expediate din... Siberia.
  "- la Chişinău, execuţiile: în beciul sediului NKVD din str. Viilor nr. 97. în septembrie 1941 [la trei luni după liberare] au fost descoperite 87 cadavre, dintre care 15 într-o groapă comună
  - mâini, picioare legate;
  "- la Ismail: sediul NKVD, subsolul imobilului din str. G-l Văitoianu: 6 cadavre (5 bărbaţi, o femeie), mâini legate la spate;
  "- la Cetatea Albă: 19 aprilie 1942 - 19 cadavre;

  "La Cernăuţi: înainte de 22 iunie 1941 sovieticii «arestaseră prea mulţi, nu-i mai puteau transporta; i-au legat, i-au aşezat cu faţa în jos, au trecut cu tancurile peste ei»;
  "După izbucnirea războiului: la Sorotov, au fost executaţI 15.000 ostatici şi prizonieri români ca represalii pentru împuşcarea ostaticilor evrei după explozia Comandamentului de la Odessa."
  După o statistică sumară alcătuită de români la sfârşitul anului 1941: în intervalul de 12 luni - între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 - au fost asasinate sau au murit sub tortură cca 30.000 de persoaae
  Deportari : 13 spre 14 iunie 1941 "în noaptea de 13 spre 14 iunie 1941 (joi spre vineri) a început deportarea masivă a Basarabenilor şi a Bucovinenilor. Circa 200.000 (unii contestă cifra astfel: «Numai 100.000!») oameni au fost deportaţi în Siberia". "«într-un sfert de oră să fiţi gata!»
  "De acasă erau urcaţi în camioane militare. La gară, în tren, câte 60-70 persoane în fiecare vagon (de marfă). "Pe vagoane scria: «Emigranţi voluntari»".
  Deportarea din Basarabia şi Bucovina s-a făcut cu vagoane de vite în Siberia şi Kazahstan (pentru Chişinău au fost repartizate 1315 vagoane, iar pentru Cernăuţi 340 vagoane).
  "Direct-responsabili de teroarea din Basarabia - între 28 iunie 1940-22 iunie 1941:
  "Serov - înalt comisar NKVD al... RSS Ucrainene;
  "Dmitrenko, înalt comisar NKVD al RSSM"
  "Goglidze - reprezentantul NKVD al lui Stalin
  "Nasedkin, şeful Gulagului pe întreaga Uniune Sovietică [în luna mai 1941 Nasedkin definitivase planul de deportări massive din Estonia, Letonia, Lituania, Basarabia şi Bucovina de Nord];
  "Borodin - prim-secretar al PCM..."
  Bilanţul unui an de "putere sovietică":
  - arestarea, deportarea, asasinarea a peste 300.000 români, reprezentînd 12,23% din populaţie - după revenirea sovieticilor, în 1944, numărul victimelor avea să urce la valori terifiante, atingînd în 1953 peste o treime (33%) din totalul populaţiei Basarabiei.

  7 / 8 februarie 1941: Masacrul de la Lunca
  Peste 300 de bucovineni au fost ucişi in timp ce incercau sa treacă frontiera in România.

  1 aprile 1941: Masacrul de la Fântâna Albă :

  Un grup de peste 16 mii de bucovineni, bătrani, bărbaţi, dar şi femei sau copii din Pătrăuţii de sus şi Pătrăuţii de jos, Cupca, Suceveni, Priscăreni, Carapciuc sau Iordaneşti, au pornit - cu icoane, prapuri si cruce din cetină - prin padurea Camencii spre Fântâna Albă. Aproape de noua frontieră, la Varniţa, satul Fântâna Albă, grănicerii sovietici îi aşteptau ascunşi în pădure; au tras din plin, încontinuu, secerând mii de vieţi; supravieţuitorii au fost urmăriţi de cavalerişti şi spintecaţi cu sabia, unul câte unul. Puţini au scăpat atunci.
  In final, i-au aruncat pe toţi, bătrâni, femei, copii, sugari - vii, morţi sau muribunzi - în gropi comune. Două zile şi două nopţi s-a mişcat pământul in acele gropi.

  In retragerea din Basarabia, armata rusă va aplica tactica distrugerii totale: 42 biserici, 28 şcoli, 32 localuri ale unor instituţii publice, 79 ale autorităţilor au fost dinamitate.
  Caz unic in istorie: dinamitarea cimitirelor militare romanesti de catre sovietici - o barbarie care se cere CUNOSCUTĂ, AMENDATĂ, FACUTĂ PUBLICĂ IN CERCURI CÂT MAI LARGI

  1946 - 1947: Foametea provocată de Stalin :

  Peste 300.000 de români morţi

  "Trăim foarte greu, oamenii mor - mănâncă buruiene prin pădure, iar seara, întorcându-se acasă, mor pe drum. A murit aproape o jumătate de sat, iar statului nici că-i pasă..." (raionul Kotovsk).
  "La noi foarte mulţi au murit de foame şi continuă şi acum să moară. Oamenii mănâncă cai morţi, ţistari şi alte scârboşenii. Zilnic mor câte 20-30 de oameni... (raionul Dubăsari).
  "Oamenii merg legânându-se, ca beţi, de foame. În multe sate au rămas casele pustii, pentru că stăpânii lor au murit de foame..." (raionul Sângerei).
  "Poporul îndură o foamete chinuitoare, statul nu-şi bate capul de asta, oamenii mor în floarea vârstei, dacă au scăpat de moarte pe front, mor acum de foame... zilnic mor câte 5-7 oameni, uneori şi mai mulţi, cadavrele stau împrăştiate pe drum..." (raionul Tiraspol).
  "În satul nostru n-au mai rămas decât 30% din locuitori, iar ceilalţi au murit şi mor de foame, nici chiar pe front nu şi-au pierdut viaţa atâţia oameni..." (raionul Bălţi).
  "Trăim timpuri grele, încât oamenii mănâncă oameni. Sânt înmormântaţi câte 50 de oameni pe zi. Te prinde o mare groază - n-avem fărâmă de pâine şi oamenii mor ca muştele..." (raionul Orhei).
  "Bântuie o foamete de care nu s-a mai văzut. Oamenii mor ca muştele, pe zi ce trece mor tot mai mulţi..." (raionul Bujor).
  "De mare ce-i foametea, oamenii mănâncă pisici, câini, şoareci, cai şi unii pe alţii. Zilnic mor de foame 10-15 oameni, nici nu mai este unde să-i înmormântezi. Nu-mi mai ajung puteri să trăiesc aşa şi mai departe..." (raionul Vulcăneşti).

  "ORDINUL DE ZI catre armata al domnului General Ion Antonescu, Conducatorul Statului Roman

  OSTASI,
  V-am fagaduit din prima zi a noii Domnii si a luptei mele nationale sa va duc la biruinta; sa sterg pata de dezonoare din cartea Neamului si umbra de umilire de pe fruntea si epoletii vostri.
  Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor stramosesti si a bisericii, lupta pentru vetrele si altarele romanesti de totdeauna.
  OSTASI,
  Va ordon: treceti Prutul!
  Sdrobiti vrajmasii din rasarit si miazanoapte. Desrobiti din jugul rosu al bolsevismului pe fratii nostri cotropiti. Reimpliniti in trupul tarii glia strabuna a Basarabilor si codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele si plaiurile voastre.
  OSTASI,
  Plecati azi pe drumul biruintelor lui Stefan cel Mare ca sa cuprindeti cu jertfa voastra ceea ce au supus stramosii nostri cu lupta lor.
  Inainte. Fiti mandri ca veacurile ne-au lasat aci straja dreptatii si zid de cetate crestina. Fiti vrednici de trecutul romanesc.
  OSTASI,
  Inainte. Sa luptati pentru gloria Neamului. Sa muriti pentru vatra parintilor si a copiilor vostri. Sa cinstiti prin vitejia voastra amintirea lui Mihai Voda si a lui Stefan cel Mare, a martirilor si eroilor cazuti in pamantul vesniciei noastre cu gandul tinta la Dumnezeu.
  Sa luptati pentru desrobirea fratilor nostri, a Basarabiei si Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vietii si a caminurilor batjocorite de pagani cotropitori.
  Sa luptati pentru a ne razbuna umilirea si nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele si Generalul Vostru.
  OSTASI,
  Izbanda va fi a noastra. La lupta.
  Cu Dumnezeu inainte!
  Comandant de capetenie al Armatei:
  GENERAL ANTONESCU
  22 iunie 1941″

  Proclamatia catre romanii basarabeni a maresalului ION ANTONESCU

  Basarabeni,

  Cu vrerea Domnului, prin sângele Eroilor noştri am izgonit de pe pământul strămoşesc pe duşmanii Neamului, redându-vă libertatea şi credinţa, onoarea şi drepturile.
  Am prăvalit stăpânirea întunericului care a pustiit bisericile, casele, avutul nostru.
  Am spulberat cu vitejia ostaşilor, cotropirea sălbatică a celor ce v-au ţinut în robie şi au răspândit, pe pământul nostru, moartea şi focul.
  Ne întoarcem răzbunători în glia moldovenească a lui Ştefan cel Mare reaşezând de a pururi temeliile Neamului românesc.
  Basarabeni,
  Anul zbuciumat de umilire şi nedreptate, de cotropire şi vrajbă a luat sfârşit.
  Aţi simţit prin propria voastră suferinţă, prin sărăcia şi umilirea în care aţi trăit ce înseamnă comunismul.
  Aţi putut judeca singuri că viaţa fără libertate şi proprietate, fără dreptate şi familie, fără biserică şi lumină este mai cumplită decât moartea.
  Eroii şi bravii ostaşi ai armatei noastre v-au eliberat!
  Cinstiţi-le jertfa şi lupta prin fapta voastră!
  Din încercarea şi jertfa noastră, să luăm învăţătură.
  Un neam trăieşte şi se înalţă prin fapta de credinţă şi luptă, prin munca şi zbuciumul fiecăruia din fiii lui.
  Din cenuşa robiei şi din rănile încercării, să ridicăm azi noi temeiuri de viaţă.
  Trecutul s-a stins , să întemeiem viitorul.
  Trebuie să ştergem toate urmele prădătorilor şi să distrugem toate uneltele lor.
  Voi conduce eu însumi organizarea Basarabiei şi Bucovinei şi voi reface toate aşezările.
  În popasul acestui an de prăbuşire, Ţara noastră, vechea voastră Patrie, s-a schimbat.
  O domnie nouă şi curată, o nouă ordine întemeiată pe cinste şi muncă, pe dreptate şi adevăr, stă chezăşie a viitorului.
  Vom duce lupta şi înnoirea mai departe, prăvălind în ţăndări tot ce a împiedicat Neamul nostru să se înalţe.
  Românii vor fi cu adevărat stăpâni în Ţara lor, iar ţăranii vor simţi cu adevărat bucuria muncii şi rodul pământului lor.
  Voi veghea până la moarte ca drepturile voastre să fie sfinţite, ca viaţa nouă ce întemeiem să şteargă toate amintirile păcatelor noastre din trecut.
  Prindeţi-vă, dar, cu încredere în roiul de muncă pe care îl începem astăzi.
  Basarabeni,
  Prin disciplină, prin ordine, prin muncă, păşiţi în marşul învierii naţionale.
  Sub scutul armatei dezrobitoare, porniţi la faptă nouă.
  Am plătit scump blestemul greşelilor trecutului.
  Să răzbunăm, prin vrednicia noastră de azi, uitarea de ieri.
  Meritaţi-vă morţii, meritaţi-vă Patria!
  Trăiască România!
  7 iulie 1941
  Ion Antonescu

  „Doliu s-a aşternut peste întreaga simţire românească. Moldova de peste Prut este din nou smulsă de la pământul strămoşesc. Jumătatea de Apus a Moldovei de sus este, la rându-i, ruptă din trupul bătrânei moşii a lui Ştefan cel Mare. Nemiloasă ursită de pe urma căreia acest pământ sfânt, care a pătimit nesfârşit în scurgerea vremii, este supus astăzi celei mai grele dintre toate durerile ce i-au căzut cândva în sarcină.
  Lespedea de mormânt dată la o parte acum aproape un sfert de veac cade din nou cu sgomot care răsună jalnic până în adâncul inimii româneşti. Sub a ei greutate iarăşi se îngroapă de vii toate năzuinţele de veacuri -- o clipă împlinite -- ale unui popor vechiu pe aceste locuri de 2.000 de ani. Acest popor n-a uitat niciodată nimic şi a ştiut să fie răbdător; dacă în acest răstimp n-a pierit, în pofida atâtor pofte nelegiuite şi apăsări nedrepte, înseamnă că nimic nu-i poate sdrobi viaţa [...]
  Înlocuitoare a bazileilor bizantini şi ocrotitoare a legii de Răsărit în numele lor, România nepieritoare a ştiut să stăvilească neorânduielile primejdioase în acest ungher oropsit al Europei, fapt de care nu s-a ţinut seamă. Când ai rădăcini adânc înfipte în glia strămoşească, aşa cum le are România, deşi lipsită de prieteni, nimic nu te poate desrădăcina. Vremelnic este gonită de aici sau de dincolo, datorit fie puterii brutale, fie înţelegerilor politice cari nu vor să ştie ce este drept şi sfânt, dar ca rândunica, ea nu-şi uită cuibul pe care şi-l reface cu încăpăţânare acolo unde el a fost stricat.
  Tânguielile acum sunt de prisos. Viitorul trebuie privit bărbăteşte. Greşelile săvârşite să fie uitate, dar să nu se mai repete. Dacă clipele de faţă cer o atât de dureroasă jertfă, să cătăm să nu pierdem nimic din vlaga pe care un popor conştient pe drepturile lui istorice, etnice şi vitale trebuie să şi-o păstreze pentru timpurile prielnice. Dreptatea, oricât de călcată în picoare, se ridică la vremea ei. Generaţia tânără, care n-a cunoscut vărsarea de sânge de pe urma căreia am adus din nou la sânul patriei mume tot pământul românesc, să nu desnădăjduiască. Ei îi este dat să păstreze vie flacăra sfântă a ceea ce veacuri de-a rândul a fost visul străbunilor. I-am dat făclia nestinsă, din durere să nu-i cadă din mână. Dimpotrivă, să se încleşteze mai tare.
  În sfintele noastre mănăstiri, adevărate podoabe de artă şi civilizaţie, sub lespezi de piatră adânc săpate, zac în somnul lor de veci voievozi apărători ai locurilor pierdute, cari şi ei au cunoscut clipe grozave. Din mormântul acestora ne vine glasul de la care să luăm îmbărbătare. Se pare că se aude în văzduh clinchetul spadelor, sunetul prelung al buciumului, vâjâitul săgeţilor şi urletul de iureş al plăieşilor şi călăreţilor moldoveni. Ascultători ai acestui glas, să stăm neadormiţi, de veghe, cu credinţă că aşteptarea nu va fi zadarnică.
  Să fim cu doliul în suflet, cu amintirea neştearsă şi încredere în viitor. Orice s-ar întâmpla, sunt file cari nu pot fi rupte din istoria unui neam. Sufletul moldoveanului a dăinuit timp de peste un veac sub ocupaţie străină. Aşa l-am găsit, rămas neatins, cutreierând întregul pământ moldovenesc, al cărui hotar este răbojit cu pietre cari se numesc Suceava, Hotin, Soroca, Tighina, Cetatea Albă, Chilia. Când ele au fost puse, mulţi erau mărunţi, alţii nu se născuseră încă. Zimbrul lui Bogdan rămâne de strajă în stema României nepieritoare.
  Vouă, morţi pentru întregire, vă cerem iertare. Ne închinăm cu smerenie în faţa oaselor voastre. Dormiţi în pace, zorii zilei prevăzuţi de Mateevici se vor întoarce.

  (Text publicat în ziarul Universul, 4 iulie 1940;
  Emanoil Hagi Moscu, istoric şi genealogist,
  a semnat articolul în calitate de
  „fost deputat de Lăpuşna")


  La Siret Mănăstioara,
  Stau soldaţii grămăjoară
  Şi se uita in a lor ţaăa
  Unde au fost ei astă vară.

  Şi tot caută cu amar
  Unde-au lucrat in zadar.
  Măi române, măi creştine
  Fă-n lume să fie bine
  Şi scoate de aici duşmanul
  Că ne prăpădeşte neamul.

  Ne invaţă tot ruseşte
  Ca sa uităm româneşte
  La Cernăuţi temniţa-i plină
  Cu creştini care suspină.

  Foaie verde de sub rouă
  Ne-au rupt Bucovina-n două
  Dumnezeu să le platească
  C-au rupt ţara românească
  Şi-am ramas negri străini
  Ca şi graul printre spini
  Cu ce Doamne ţi-am greşit
  C-asa rău ne-ai pedepsit.
  Cu ce Doamne ţi-am stricat
  C-asa rău ne-ai blestemat.

  Ing. Teodor Simionescu, - Cantec aparut in comuna romaneasca Voloca si raspandit in toate satele romanesti din Nordul Bucovinei

  "... printre lacrimi, o viata in libertate ..."


  Cipri - Iasi 8 august 2010
  Despre Subscribers

  Multi dintre noi, ne bucuram cand lista noastra de Subscribers creste. Si de ce nu ne-am bucura, daca a subscribe la canalul cuiva, inseamna ca Subscriber-ul e de acord cu comentariile, filmele si ce punem pe canalul nostru? Dar stau ele lucrurile chiar asa, sau.....?
  In realitate, exista mai multe tipuri de subscrib-eri:
  - prietenii si cei care adera la continutul canalului nostru si activitatea noastra pe YT si, pentru ca au incredere in noi, doresc sa fie la curent sau sa ne sustina in comentariile pe care le facem
  - colectionarii --sub4sub
  - persoane care subscriu cu clonele pe care ni le fac noua, ca sa ne sicaneze
  - useri antiromani care vor sa stie filmele pe care comentam pt a le penaliza+suspenda pe cele pro Romania, sustine pe cele anti Romania si pt a ne penaliza si eventual a ne suspenda canalul
  - ultima categorie e cea mai josnica: sunt cei care ne spioneaza. Motivele nu au importanta decat ca reflecta mizeria lor morala. Acesti indivizi sunt ahtiati sa stie tot ce facem: ce prieteni noi ne facem, filme postate , filme pe care le salvam in Favorits sau Playlists, filme pe care facem comentarii. Ce urmaresc aceste taraturi, la ce le foloseste sa stie tot ce facem ? Raspunsul e: sa hartuiasca si sa suspende filme si useri.
  Cum actioneaza contra noastra acesti indivizi? Metodele folosite sunt:
  -urmaresc comentariile pe care le facem pe filme, ca sa ne dea Vote Down, Flag si Report
  -urmaresc ce filme am upload-at sau salvat la Favorits sau Playlists pentru navali pe ele ca sa le penalizeze si reporteze
  -urmaresc sa posteze comentarii contra noastra, de cele mai multe ori jignitoare, mincinoase/denigratoare si chiar care sa instige contra noastra.

  Sunt convins ca uneori v-ati mirat de rapiditatea cu care unii useri actioneaza contra voastra, de ce cat de repede va dispar comentariile, chiar si cele mai inofensive gen <<Frumos film>> sau va sunt sterse filmele upload-ate si chiar de rapiditatea cu care ati fost suspendat
  Nu e un mister pentru nimeni faptul ca multi useri romani, care se pare ca deranjeaza prin consecventa cu care combat propaganda antiromaneasca, sunt tinta unor astfel de atacuri mizerabile si mincinoase

  Ce puteti face ?
  1. Dati Remove, de pe canalul vostru, userului pe care nu-l doriti la Subscribers sau dati-I Block , de pe canalul lui sau din agenda voastra de contacte(Address Book—All contacts—bifati userul si apasati butonul Block)
  2. Puteti alege ce activitati sa impartasiti cu subscriber-ii : apasati pe sageata de langa user name-ul vostru si apoi pe Account. Apasati pe Activity Sharing si bifati doar ce doriti sa impartasiti cu ceilalti sau chiar <<No, do not allow my activities to be viewable>> . Asta inseamna ca nu va aparea decat ce doriti voi, pe canalul vostru sau intr-o pagina <<http://www.youtube.com/ >> ( e suficient sa apasati sigla YT din stanga sus si veti vedea Recent Activity a celor la care ati subscris).

  Nu as fi scris poate acum despre aceasta tema dar m-am lovit chiar eu, in ultima vreme, de indivizi care par a sta lipiti de mine(se pare ca viata lor se rezuma la internet, cu precadere You Tube) asa ca am inceput sa-mi pun intrebari si sa caut raspunsuri. Tot ce am descoperit , ca sa zic asa, am vrut sa impartasesc cu voi, in speranta ca va va fi de folos si astfel canalele voastre vor fi mai SAFE si va veti face nervi mai putin)

  S-au trimis invitatii pentru grupul ROUIDF in care vom posta doar filmele antiromanesti. Chiar daca nu a ajuns inca invitatia, puteti intra in grup, accesand link-ul << http://www.youtube.com/group/RouIntDefenceForce >> si dand Join (butonul care apare la descrierea grupului, sub topicuri. Puteti posta link-uri de filme antiromanesti, fie dand Paste intr-un topic(existent sau unul nou, pe care il deschideti voi) sau in << Submit video>> la Video URL. Puteti scrie si o mica motivatie.
  Deasemeni, s-a deschis pe Twitter: http://twitter.com/ROUIDF. E necesar sa va faceti un cont(dureaza extrem de putin) si sa dati Follow la ROUIDF.
  Am primit multe mesaje cu propunerea de a deschide si un site. Am inceput sa ne agitam...si vom avea si site
  Asteptam in continuare mesajele voastre, cu propuneri, opinii, idei, eventuale probleme in care doriti ajutor si , de ce nu, pur si simplu sa discutam

  Rugamintea e sa nu uitati de acel huncutAttila si celalalte conturi ale lui !

  TOTI PENTRU ROMANIA !
  ROUIDF
  Salut!

  Multumim tuturor celor care au dat Flag si Report conturilor lui EuroAmerican02 ! Din pacate, a fost insuficient ca sa fie suspendate si deci trebuie sa mai insistam. In schimb , cateva conturi romanesti au fost, din pacate, suspendate cu reclamatii false de copyright.
  Se pare ca cineva face reclamatii false impotriva unor useri unguri/secui, raspandind apoi zvonul ca ar fi facute de ROUIDF sau RoGroup .Aceste reclamatii sunt folosite de extremistii unguri/secui ca
  justificare pt reclamatiile false de copyright facute de ei contra unor useri romani. Una din victime e VyckTube al carui canal avea filme istorice pe care multi dintre voi cred ca le cunoasteti. Ele erau filme de autor, bine documentate:
  Reclamatiile le-a primit pentru:
  1. "Romanians from Transilvania 01" formerly at http://www.youtube.com/watch?v=NJSlY77_rgU
  Removed due to a copyright claim by Alfa Stúdió on 08/11/2010
  2. "The anticommunist resistance from Romania 1947-1968" formerly at http://www.youtube.com/watch?v=HYNUVvxOSes
  Removed due to a copyright claim by Tedey Dekorműhely on 08/12/2010
  3. "romania's underground Dracula 1" formerly at http://www.youtube.com/watch?v=rfp8oAQzcYI
  Removed due to a copyright claim by Kőházy Reklám Stúdió on 08/16/2010

  Un alt user suspendat e "sutra00" care avea niste filme extrem de interesante si chiar utile romanilor. Extremistii unguri nu ar fi avut de ce sa-l suspende pt ca filmele lui nu aveau legatura cu unguri,secui,autonomie si altele de genul asta. Concluzia fireasca este ca suspendarea lui sutra00 se incadreaza in planul de distrugere a comunitatii romane, de stergere a filmelor valoroase (vezi avalansa de reclamatii false de copyright )si inlocuirea lor cu o avalansa de filme surogat asa zis patriotice, filme facute pe banda rulanta, simple copy-paste al caror subiect/continut nu intereseaza pe nimeni dovada fiind faptul ca nu reusesc sa adune decat un numar ridicol de views.
  O alta victima a reclamatiilor false de copyright este antipanonia69 dar la el e totusi mai mult ca sigur ca a fost suspendat de unguri, deoarece a avut multe "discutii" cu ei .

  Intelegem ca You Tube accepta si da curs foarte usor reclamatiilor de Copyright, incearcand astfel sa se apere de procese cu reclamantii, reclamanti care, in prima instanta, se presupune ca sunt adevaratii autori ai filmului respectiv. Trebuie insa, sa obligam YT ca sa faca o verificare a veridicitatii reclamatiilor si a identitatii reale a reclamantului si YT sa revina oarecum la normalitate. Trebuie sa obligam YT sa isi angajeze si administratori romani , care sa vegheze la asigurarea unui climat civilizat si la respectarea drepturilor tuturor userilor romani de a naviga in conditii normale precum si sa identifice si sa sanctioneze rapid pe acei useri care incalca legea.

  Va rugam sa trimiteti mesaje la YT(email : copyright@youtube.com ) in sprijinul prietenilor nostri reclamati in mod fals rugand sa verifice veridicitatea reclamatiei si identitatea reclamantului si specificand ca filmele sunt filme de autor si ca avem convingerea ca reclamatiile sunt false.
  Mai jos e un exemplu de astfel de scrisoare:

  " Dear You Tube,
  Recently, user/Vycktube, user/sutra00, user/antipanonia69 were suspended based on copyright claims.
  We believe that the majorities of copyright claims against them and many other Romanian user(AndradaDaciana, AlexanderSSI, NationalistROU, NationalistRO, CodrulCXI, etc) are false, parts of an anti-Romanian campaign, the result of which being that many Romanian YouTube accounts are now suspended, after having been charged with fake copyright claims.
  We believe it is necessary for YT to check the IPs from which these claims are made "

  Va rugam sa nu recurgeti la folosirea reclamatiilor false.
  E drept ca dureaza mult mai mult pana suspendam un cont dand Flag(ar fi bine daca fiecare ar gasi cateva minute pt asta) decat daca am face reclamatii de copyright dar militam pt folosirea armelor legale puse la dispozitie de YT. Deci sa folosim un limbaj civilizat, fara insulte la adresa altor popoare, etnii, tari. Punctul de vedere se poate exprima ferm si bine argumentat. Evitam astfel suspendarea pt Hate speech.

  Asa cum am mai scris, am deschis grupul ROUIDF : http://www.youtube.com/group/RouIntDefenceForce Cei mai multi au primit deja invitatii asa ca pot accesa link0ul si da Join Group. Grupul e nu numai pt postare de filme si useri antiromani dar si pt discutii

  Pe site-ul provizoriu, s-au postat o parte din filmele antiromanesti : https://sites.google.com/site/romanianforce/
  Deasemeni, am incercat sa mai adaugam niste rubrici care sa fie de fapt ciorna pt site-ul definitiv. Daca doriti ca acel site sa contina si alte rubrici sau aveti si alte idei, va rugam sa ne scrieti pentru a definitiva sablonul .
  Multumim si nu uitati ca prea multe filme antiromanesti sunt pe YouTube asa ca poate impreuna le mai rarim !

  Toti pentru Romania!
  ROUIDF
  Din păcate, pe unele saituri încă se mai duc "bătălii" pentru a supravieţui comunităţile româneşti - lupta respectivă de care se spune in mesajul citat, nu a fost incepută de români, ci din cauza unui grup rasist condus din umbră. Ar fi culmea să "atace" şi contul actualului preşedinte, sau al unor parlamentari pe unul din multele saituri unde l-ai putea "întâlni"... deşi ei ar fi în stare...
  Revin cu un apel:

  Asupra prietenilor ROUIDF se fac presiuni sub amenintarea falsa ca vor avea de suferit daca raman alaturi de noi. O aberatie mai mare nici ca se putea.
  Va rugam sa dovediti maturitate si sa nu va lasati pacaliti si intimidati ! Numai uniti vom reusi sa facem ca You Tube sa redevina normal. Trebuie sa recastigam dreptul nostru LEGAL de a nu fi hartuiti, insultati, denigrati, intimidati. Sa nu ne mai lasam inselati asa cum se intampla si in viata reala, de ani si ani. E timpul sa ne trezim si sa invatam sa spunem NU excrocilor, diversionistilor, indivizilor certati cu bunul simt, celor care cred ca romanii sunt prosti si pot fi fraieriti la nesfarsit !

  Romania nu are nevoie de romani dezbinati ci de romani care sa stie sa faca front comun in fata atacurilor de tot felul .

  Toti pentru Romania!
  ROUIDF
  "Romanie plai de dor, leagan esti al doinelor"

  "Doina este cea mai vie expresie a sufletului romanaesc. Ea cuprinde simtirile sale de durere, de iubire si de dor. Melodia doinei, pentru cine o intelege, este chiar plangerea duioasa a patriei noastre dupa gloria sa trecuta !" Vasile Alecsandri

  DORUL ŞI LIMBA

  Cerul e ţesut din stele,
  Luncile -- din floricele,
  Numai dorul strămoşesc --
  Din cuvântul românesc.

  Din pământ izvorul iese,
  Grâul -- din seminţe dese,
  Numai dorul strămoşesc --
  Din cuvântul românesc.

  Razele ne vin din soare,
  Iar miresmele -- din floare,
  Numai dorul strămoşesc --
  Din cuvântul românesc
  Grigore Vieru

  **** Multa sanatate si o zi frumoasa . Cipri
  28 mai 2010
  Acum 2 zile a plecat la ingeri MARELE ACTOR SI OM JEAN CONSTANTIN.
  In cei 40 de ani de cariera am avut adeseori prilejul sa ma aflu pe aceeasi scena cu acest mare artist.
  Ultima oara cand am fost impreuna pe aceeasi scena a fost anul trecut in cadrul recitalului meu de la Festivalul de la Mamaia. Acolo am avut prilejul sa-i aduc si eu un mic omagiu.
  Puteti viziona filmarea pe canalul meu la adresa .
  Draga Jean ai fost un adevarat artist, coleg si prieten. Multumesc bunului Dumnezeu ca ai existat si ca am avut prilejul sa te cunosc.
  DUMNZEZEU SA-L ODIHNEASCA

  A DVS.
  CORINA CHIRIAC
  Catedrala Mantuirii Neamului atacata de homosexualii de la Accept
  Foarte important- dati mai departe.
  Homosexualii de la Accept si alte ONG-uri finantate de Soros, au pornit o campanie pe internet contra Construirii Catedralei Mantuirii Neamului, sub pretextul ca pe timp de criza nu e cazul sa construim aceasta catedrala!
  Trebuie precizat faptul ca pe timp de criza ESTE NEVOIE DE LOCURI DE MUNCA si construirea unei Catedrale va insemna crearea de locuri de munca si o investitie financiara in firmele romanesti!
  Banii necesari construirii acesti catedrale provin in principal de la crestinii ortodocsi romani si mi se pare o nesimtire uluitoare ca ungurii sa aiba tupeul sa ne spuna ce avem voie noi romanii ortodocsi sa facem cu banii nostri, la noi in tara!
  Dupa marea criza financiara din anii '20 , SUA s-a redresat tocmai prin crearea de locuri de munca in domeniul constructiilor. Oamenii avand un salariu au inceput sa cumpere produse, cererea de produse a crescut, iar firmele au inceput din nou sa produca. Orice economist stie aceste lucruri de baza, stie ca dintr-o criza economica se iese doar prin crearea de locuri de munca, nu prin concedieri si prin reducerea salariilor si a pensiilor.
  Aceasta campanie antiOrtodoxa ce loveste inclusiv piata de munca romaneasca si impiedica redresarea economica a Romaniei a fost pornita de catre Open Society a lui Soros si a fost sprijinita de diferite organizatii maghiare de pe teritoriul Romaniei!
  Este socant faptul ca membrii ai grupului "POPORUL SECUIESC" protesteaza fata de construirea unei catedrale Ortodoxe!
  Toti stim ca situatia economica a Romaniei e destul de grea. Nemultumirea creste si , ca deobicei in astfel de situatii, propagandistii, provocatorii, diversionistii incep sa isi faca de cap . Pe YT, pe filme nationaliste, au aparut grupuri de impostori/diversionisti care se pretind ardeleni, moldoveni, olteni,etc, jucand mici piese de teatru in care se insulta reciproc sau insulta alti useri, in scopul provocarii si instigarii la ura a ardelenilor contra celorlalti romani si invers. Aceasta face parte din tactica propagandei maghiare de a inteti ura ardelenilor contra fratilor lor si ai face sa accepte ideea de autonomie a Transilvaniei, ruperea ei din trupul Romaniei. Daca ne iubim tara si din respect pentru inaintasii nostri, care au luptat pentru unirea tuturor romanilor, nu trebuie sa ii lasam pe acesti nemernici de diversionisti sa invrajbeasca romanii. Va rugam sa ii penalizati si sa ii raportati la ROUIDF. Sa nu lasam ca dezbinarea sa isi faca loc intre romani!

  In urmatoarele zile, se anunta mitinguri de amploare contra guvernului si a incapacitatii lui de a gestiona criza altfel decat pe spinarea batranilor nostri, fratilor, surorilor , sotilora noastra a tuturor.
  Cei care veti participa la astfel de mitinguri, fiti vigilenti caci e mai mult ca probabil ca sa se infiltreze provocatori care vor instiga la violenta si la distrugeri materiale. Acestia trebuie izolati, caci sa nu uitam ca toate daunele vor fi platite tot de popor si nu de cei care si-au batut joc de el, de banii tarii, punand in mod iresponsabil in pericol insasi fiinta nationala, suveranitatea statului roman.

  Pe de alta parte, fiecare din noi isi poate manifesta patriotismul, zi de zi, sustinand economia Romaniei care va fi lipsita si de bruma de subventii pe care o mai avea. Asa ca atunci cand intram intr-un magazin, sa ne orientam catre produsele romanesti. Fiecare produs roman cumparat ajuta un roman sa isi ia salariul si poate sa isi ajute sa supravietuiasca parintii care au o pensie mizera

  Uniti vom razbi toate relele si toti dusmanii !
  ROUIDF
  Am revenit !
  E vara si cei mai multi suntem in vacanta sau in concediu si deci avem ceva mai mult timp liber
  Din pacate, de la o vreme, Romania primeste lovitura dupa lovitura. E deprimant si totusi...dupa ceva momente de descurajare, apatie , ma gandesc ca nu trebuie si nu avem voie sa abandonam lupta pentru Romania si pentru viitorul nostru, fiecare dupa puterile lui. Putem lupta, dupa caz, invatand foarte bine la scoala, muncind cu seriozitate la locul de munca, netolerand minciuna, mica si marea "ciupeala", sustinandu-ne unii pe altii la necaz sau in a face ceva bun. Oricat de putin am face, e important caci adunand putin cu putin de la milioane de Romani, inseamna foarte mult, poate nu imediat dar pentru viitor. Putem lupta spunand NU celor care ne instiga pe unii contra celorlalti, bugetari contra privati, elevi contra profesori, salariati contra pensionari,crestini contra atei,etc. Chiar si pe YT putem lupta spunand NU contra celor care instiga romani contra altor romani-motivele instigatorilor aproape nici nu conteaza dar conteaza efectul extrem de nociv asupra unitatii noastre. YT si alte retele de socializare, ar trebui sa fie nu teren pt manipulatori, propagandisti, instigatori, prosti sau nebuni ci un loc unde sa ne facem prieteni, un loc pentru schimb de opinii, informatii, un loc in care sa ne simtim bine... sau chiar un teren de lupta dar numai cu arme legale.
  Multumim tuturor celor care ne-au trimis mesaje ! Rugam sa ne contactati doar pe ROUIDF, deoarece celalalte conturi sunt folosite doar cand avem de trimis pm-uri catre toti prietenii !
  Useri care ne denigreaza ne acuza ca, eliminand conturile si filmele unguresti care insulta Romania si Romanii, stricam prietenia dintre cele doua popoare.
  Vream sa fim bine intelesi:
  - Am recomandat intotdeauna ca romanii sa nu insulte alte popoare/etnii/confesiuni religioase/atei,etc
  - Luptam nu impotriva unui popor sau etnii ci impotriva unor extremist...pentru ca suntem Romani si mandri de asta si consideram ca Romanii au dreptul la respect, la fel cum si alte popoare pretind din partea Romanilor
  In unele mesaje ni se semnaleaza cazuri de useri/filme care insulta Romania si Romanii si ni se solicita sa trimitem mesaje pt Flag si Report .
  Am primit si mesaje gen...ungurii/secuii doar asta stiu sa faca, asa ca ne pierdem timpul degeaba cu ei caci doar ei si Romanii se uita la filmele lor si daca ii suspendam, isi deschid cont nou .
  Da, e adevarat ca extremistii unguri/secui si nu numai, asta fac...adica ne insulta iar si iar, ne contesta si prezinta istoria NOASTRA cum au interes, fac propaganda separatista. E adevarat si ca se pare ca prea multi straini nu se uita la filmele lor si totusi e greu de contabilizat daca si cati straini le vad. E adevarat si ca isi pot deschide alte conturi.
  Motivele pt care consideram ca trebuie, pe cat posibil, sa eliminam cat mai multe din mizeriile antiromanesti sunt:
  - Nu putem lasa ca imaginea Romanilor sa fie terfelita de fiecare cum are chef sau interes
  - Userul chiar daca apare cu alt cont, filmele lui sunt mai usor de suspendat pt ca au un rating mic
  - Daca le lasam, dam impresia ca nu suntem uniti, ca nu ne iubim tara ori ca suntem prea lasi ca sa luptam pentru ea
  Deci, cine are timp si dorinta de a curate din mizeriile antiromanesti, il rugam sa dea flag si report urmatorilor useri(cred ca ajunge pt cateva zile)):
  Acesta sunt conturi al lui EuroAmerican02=huncutAttila01....pana la huncutAttila15(acest nemernic propagandist posteaza iar si iar, aceleasi filme pe multele sale conturi):
  www
  Aceste 5 filme le veti regasi , bineinteles cu alt ID pe toate canalele urmatoare
  watch?v=OLE5kBNB5pM --un film despre tigani care induce idea ca Romania e tara tiganilor
  www
  Va multumim!
  Prieteni,

  Pentru a N-a oara, romanii sunt insultati. La o emisiune a postului France2, un "comic" si-a permis, impreuna cu toti cei din sala, sa insulte romanii. Care a fost sursa de inspiratie a acestui individ? Cersetorii tigani din Romania. Nerusinarea si premeditarea cu care a insultat intreg poporul roman trebuie sanctionata.

  Va rugam mult, sa transmiteti mesaje de protest(preferabil in franceza sau engleza) pe forumul France2:
  http
  Domnilor vest-europeni le place sa ia in conditii super avantajoase "creiere" din Romania, oameni la formarea carora statul Roman, bun-rau cum e sistemul de invatamant, si-a adus aportul si nu cel francez.
  Ei bine, acesti vestici plini de ei si din ce in ce mai negriciosi si care au deschis granitele din pur interes financiar si nu din grija mare pt drepturile omului, asa cum fals ne scot ochii, deci acesti vestici care ne tot dau lectii de moralitate, ar trebui sa stie mai bine decat noi, ca la orice "promotie" intra si marfuri nevandabile asa cum sunt si tiganii. Mai avem pe stoc destui, asa ca sa le trimitem si restul. Poate asa vom avea o Romanie curata

  Va multumim!
  ROUIDF
  Asa dupa cum multi au vazut, pe YT sunt multe filme,clone si conturi false facute de dusmanii Romaniei/Romanilor, in care simbolurile nationale ale Romaniei(imn, drapel, stema) istoria , eroii neamului si romanii sunt insultati. Nu este placut...e chiar cumplit de enervant dar va rugam sa nu raspundeti in acelasi fel. Din pacate, unii nu se pot stapani dar sa nu uitam ca sunt si multi provocatori manati de interesul de a-i face pe straini sa creada ca romanii sunt niste oameni violenti, intoleranti, retardati, needucati si care nu stiu decat sa insulte si sa ameninte. Incercati sa lamuriti pe acei romani care dintr-un patriotism prost inteles insulta alte tari si popoare, ca nu e bine ce fac si ca de fapt, se comporta si/sau pot fi perceputi si ei ca niste provocatori iar actiunile lor creaza o impresie proasta despre userii romani si fac un deserviciu Romaniei. Un adevarat patriot isi promoveaza tara si valorile ei si lupta pt eliminarea actiunilor antiromanesti. Facem apel la voi, dragi prieteni, sa reactionati cu fermitate daca intalniti astfel de useri, cerandu-le sa stearga acele filme si comentarii ofensatoare iar in caz ca nu vor, tratati-i ca fiind provocatori si reportati-i la ROUIDF si YT.
  Militam pentru fermitate in a apara Romania, istoria si valorile ei si poporul roman dar sa facem asta in limitele legilor YT si ale bunului simt. Sa aratam ca romanii sunt civilizati si nu au nevoie de facaturi in lupta contra dusmanilor.
  Apel catre Romanii din Harghita,Covasna si Mures si din toata tara!!!!
  Date:
  Mar 19, 2010
  Message:
  Va aduc la cunostinta ca in urma actiunilor tradatoare care s-au petrecut in ziua de 10. febr.2010 in Camera Senatului, prin adoptarea tacita a propunerii UDMR de regionalizare a tarii, astfel incat judetele Covasna Harghita si Mures sa formeze o regiune ca in perioada stalinista (Regiunea Autonoma Maghiara), Forumul Civic al Romanilor din Covasna,Harghita si Mures organizeaza in ziua de 20 martie 2010 , ora 11,00, in orasul Toplita, o manifestatie pasnica prin care sa atraga atentia autoritatilor Romaniei, ca romanii din aceste judete exista si resping tentativele UDMR de maghiarizarea a zonei. Va rog sa retransmiteti acest mesaj in primul rand fratilor romani si asociatiilor romanesti din aceste judete si din judetele adiacente care pot ajunge.
  Acestea sunt unele dintre mesajele primite, sper că pot fi incluse aici, ...
  Lovit şi n-am renunţat! Prăbuşit, dar am renăscut
  Ad hunc locum Curia advisari vult. Lege, quaeso!
  Ελληνική Δημοκρατία Ελευθερία και ευτυχία

 2. #162
  Member Avatarul lui Leif cel Fericit
  Data înscrierii
  August 8, 2010
  Locaţie
  Omniprezent
  Postări
  497

  Implicit

  In fine, mie mi se par unele articole foarte interesante, dar nu-mi place ca sunt si cateva ce tind prea mult catre SF, si contin multe aberatii.
  Imi placeau primele articole, cu dacii... si cu altii. Mai ales ca, intamplator, aruncasem si eu niste priviri peste sursele de unde ai luat informatiile alea Adica pe cartilr lui Densusianu, ale lui Bucurescu, etc.

  In orice caz, dragute copy-paste-uri, dar mi-ar placea sa vad mai des sursele de unde ai preluat diverse informatii, caci site-uri de pseudo-stiinta poate accesa oricine imediat.

  Dar acum observ ca scade calitatea acestui topic...
  Sunt un pic dezamagit.. Sunteti in pana de idei?

 3. #163

  Data înscrierii
  October 29, 2010
  Postări
  0

  Implicit Citeste Zecharia Sitchin

  Salut Atlantule!

  Iti recomand sa citesti Zecharia Sitchin - are vreo 7-8 carti in seria 'The Earth Chronicicles'. Eu am gasit raspunsuri la o droie de intrebari ce le aveam inainte, si mai ales am inteles mult mai mult acum despre lumea asta in care traim.

  Bafta!

 4. #164
  Member Avatarul lui Atlant
  Data înscrierii
  April 24, 2008
  Locaţie
  Romania, Bucharest
  Postări
  172

  Implicit

  Voi aduce ca citat si cateva "lucruri" interesante legate de stiinta.
  Va rog, daca stiti si cunoasteti in acest topic anumite parti din anumite subiecte, la anumite pagini din topic, care sunt gresite sau nu se "leaga" cum ar trebui, puteti argumenta / corecta pasajul sau pasajele respective, de a fi asa cum trebuie si cu informatiile de rigoare. Iar daca aveti subiecte interesante si conform acestui topic, v-as ruga sa postati.
  Imi cer scuze daca unele subiecte nu sunt adecvate si tind spre aspiratii, voi incerca sa selectez mai atent de acum inainte. In marea majoritate nu am specificat sursa anumitor articole, este adevarat, insa daca nu parea cam important acel sait, blog sau forum, nu faceam trimitere la sursa. Nu era permisa publicitatea pe forum candva.
  Existand si unele mistere, pot exista opinii si teorii diferite care aduc in atentie respectivul "mistic", probabil par intr-un fel aberatii, insa nu se stie niciodata mai exact. La directa sursa si originala se ajunge cu greu.
  Va multumesc pentru atentia acordata acestui topic.
  Cate ceva interesant despre Energie
  - Teddy Cline a facut un autogen cu plasma care, alimentat cu apa transformata in gas Brown: “arde foarte fierbinte (5000˚C) pe alte materiale dar nu frige la mana, duzele raman reci. Tehnologia foloseste unde electromagnetice cu o frecventa anume (610Hz si 42,8kHz) care prin rezonanta transforma H2O in HHO. Procesul combina puterea hidrogenului cu stabilitatea apei. Cele doua gaze nu sunt separate pentru a fi reametecate ca in procedeul clasic, ci pur si simplu sunt create si arse pe loc. Teddy lucreaza pentru armata in acest moment punand la punct un vehicul de teren Hummer hibrid”(Craig Patrik Fox26 News)
  - Stan Meyer a murit se pare otravit dupa ce a anuntat ca vrea sa puna in productie o masina care functioneaza exclusiv cu apa. Eu personal m-am uitat pe documentatie si tipul si-a facut temele, a patentat tot, in filmulet puteti vedea masina, principiul a fost aplicat cu succes de numerosi entuziasti (cautati pe youtube filmuletele) dar cand a fost vorba de pus in practica, au aparut niste ‘men in black’ si s-au razgandit (a se vedea cazurile concrete, nu luati de bbun ca asa zic eu) Masina lui Stanley consuma 2,6 l apa / 100 km, constructia bateriei de procesare a apei costa cam $1500 si din pacate pentru petrolisti poate fi instalata pe o masina normala, singura sau instalatie hibrida.
  - Graeme Jenkins a facut si el o astfel de instalatie hibrida pentru a adauga gaz Brown la amestecul de combustibil imbunatatind randamentul motorului si implicit consumul de benzina. Pe youtube gasiti numeroase astfel de instalatii facute acasa care functioneaza bine merci.
  - Sunt nenumarate modalitati patentate de a folosi cat mai bine energia. Un alt fenomen daca ai electricitate, potio folosi fenomenul CAVITATIEI in apa (vezi mai jos)

  - Fuziunea ‘la rece’ (adica la 100˚C) a fost un mit pana cand a fost explicata stiintific si mai ales pusa in practica de nenumarati amatori (vezi filmulete pe youtube) – acesta este fenomenul prin care se explica extragerea energiei din mediu si randamentul supraunitar de care se tem petrolistii (si noi din cauza lor) si care inseamna practic energie gratis sau aproape gratis. Mychael Raines a facut un astfel de reactor care arde hidrogen si alimenteaza un aparat de sudura cu plasma. Aparatele de sudura cu plasma sunt cele mai simple dispozitive si in ciuda a ceea vor unii sa credem, sunt mai sigure decat gazul metan pentru ca fuziunea la rece inseamna implozie si nu explozie. Va invit sa studiati teoria pentru a vedea de ce.
  - In concluzie, este periculos sa dai foc la apa – nu atat din cauza H2 cat din cauza… petrolului care este la fel de inflamabil ca intotdeauna in ceea ce priveste interesele proprii (cu referire la ai nostri petrolisti) Aici aflati ce se intampla daca iti doresti o planeta curata si energie gratis. Mai ales daca scrii e-mail de pe google sau yahoo (am fost surprins de promptitudinea cu care MIB au intervenit).
  Curajosii pionieri
  - John Keely a descoperit frecventele de rezonanta pentru separarea moleculei de apa: 610Hz, 42.8KHz pentru a produce “clustere/ciorchini de gaz energizat” Cateva surse de citit: waterforfuel.com, waterfuelconverters.com, waterfuelcell.com
  - Stanley Meyer a perfectat procesul de separare folosind curent <0.5A, si frecvente de cca 20kHz (folosind un ‘rotary pulse voltage generator’) – produce maximul de HHO cautand frecventa specifica de rezonantacu un randament η=700% (insemnand un COP=70 – nu am idee ce inseamna pe englezeste dar e bine de stiut, pentru ca nu mi se pare evident). Bateria de procesare a apei a lui Stephen Meyer , fratele lui Stanley care a preluat afacerea si studiile acestuia, foloseste ca electrozi 40 de tuburi de inox, la o distanta de 1mm, fara electrolit (cand ai nimerit frecventa nu mai e nevoie practic de electroliza, pentru ca se face fuziunea la rece), 90% ciclu de impuls, 3,6W => H2 la o presiun de 1psi/min, controlul se face cu o bobina cu impuls patrat la 10-250kHz.
  - Thomas Kramer a construit si el o masina care merge exclusiv cu apa si are o discutie interesanta despre rezonanta apei,
  - Todd Knudston anomaliile gazului Brown sunt similare cu cele ale Ciorchinilor/clusterelor energizate de gaz (Charged Clusters Gas anomalies),
  - Denny Klein a facut un generator de HHO (electrozi de inox la 0.15-0.35inci, electrolit KOH/NaOH, 12V generand magnecule de apa teorie a clusterelor a lui Ruggero Santili),
  - Ruggero Santilli, Andrija Puharich, John Kanzius, Stephen Chambers, Paoul Zigouras, Philip Kanarev, William Rhoada, Yull Brown, George Wiseman,
  - Joe CellMark I energy cell, mergeti si vedeti voi insiva.
  - Alex Schiffer – teoria Orgonului, in opinia mea o abordare mistica a teoriei campului. Daca stau si ma gandesc, teoria campului isi are radacinile in cercetarile facute de Nikola Tesla cand incerca sa extraga energia electrica din vid (lucru realizat astazi prin motoarele Bedini – vezi articolul Overunity = ‘imposibil’)
  - Newman motor, Paul Pantone, Viktor Schauberger – a creat un motor cu reactie bazat pe apa folosind Whorl pipes. Si Meyer a facut unul si e chiar mai simplu decat motorul cu ardere interna – acceasi poveste ca si Henry Coanda.
  - Charle Garett a patentat un carburator electrolitic pen tru a produce HHO direct in carburator. Stanley Meyer in final; a realizat acest lucru direct pe bujie (cautati water fuel injector). Un tip a facut un mecanism prin care picurand continuu apa pe o bujie, la 120V a obtinut o ardere continua – nu emare lucru, a obtinut plasma, dar pentru cine nu stie, experimentul este impresionant
  #
  apocali, on mai 3, 2008 at 10:33 am said:
  Bravo, ai rezumat totul in mod perfect.. nu uita ca totul are la baza Nikola Tesla .. si mai era unul care a patentat totul si in 1989 a fost omorat.. Eduard Grey… sau cum se numea.. hmm.. nu imi mai amintesc.. tu il stii?
  #
  G M, on februarie 20, 2009 at 9:55 am said:
  bine v-am gasit! Am incercat sa ma documentez,cat am putut, despre producerea hho,am si produs, dar n-am reusit sa poresc nici macar unTico. Sunt fff interesat de modul de producere, De exemplu care este sietemul lui Meyer? nu tuburile,ci acel “rotary pulse voltage genertor”,sau prin ce metoda ajungem la rezonanata undelor elmagn la frecventa 610Hz si 410 kHz? Multumesc anticipat! Energie buna!
  #
  adacian, on februarie 22, 2009 at 7:42 pm said:
  Din cate am vazut, HHO nu porneste singur motorul, desi ar trebui. Poate ca si fratii Meyers porneau pe gaz sau electric si abia apoi introduceau HHO. Totusi, pe GPL se poate porni, iar puterea calorica a gazului brown este mult mai mare. Asa ca probabil e vorba de concentratie, dar pana nu pui mana sa experimentezi… este doar o supozitie. Informatii pertinente gasiti pe forumurile experimentatorilor (in limba engleza). Urmariti trimiterile de pe acest blog.
  In ceea ce priveste modul in care functioneaza patentele lui Stanley Meyer, acesta a fost cam zgarcit cu explicatiile. Dar fratele sau a lasat sa-i scape mai multe amanunte.
  Fratii Meyers au multe patente si multe experimente. Nu stiu la care va referiti pentru ca nu le cunosc pe toate. Daca mai aveti va rog sa postati link sau fisierul text daca nu are copyright (unele patente sunt publice)
  Exista cateva metode de a produce rezonanta in diverse sisteme (unele prezentate pe larg si pe acest blog), toate fiind dependente de structura (distanta dintre electrozi, voltaj, durata pulsului, forma undei, temperatura, etc). La un moment dat, una dintre bujiile lui Stanley se cupla cu un dispozitiv de excitare cu laser a apei inainte de splitare. Va dati seama cate ciudatenii nu stiu eu despre subiect. Sunt convins insa ca le stiu altii. Va recomand sa va abonati si sa urmariti evolutia experimentelor pe forumurile de specialitate (vezi sectiunea Energie gratuita nelimitata)
  Din pacate posturile mai recente arata o orientare a experimentatorilor catre varianta brute force (fara rezonanta, cu un consum urias, de cca 25A). Si asa se poate, dar… nu asta este ceea ce urmarim.
  Vorba lui Puiu Calinescu: “(…)Noi urmarim… Sa nu fim urmariti…”
  motoare care produc mai multa energie decat consuma, aparent incalcand legile fizicii newtoniene:
  - Alexander Sinetzki, Edwin Gray, Searl Effect Generator multi altii – (cautati pe internet) ne spun care e secretul si cum se poate: excitatie in curent continuu pulsat, reglaj fin dinamic, motorul cu magnet care se alimenteaza singur PERENDEV bazat pe fenomenul OCMPMM (WhipMag) porneste cu 3 magneti care se rotesc in sensul acelor de ceasornic si unul invers, dupa ce au intrat in ritm cei doi sunt opriti si miscarea continua cu cel de-al treilea care se roteste invers. mai multe nu stiu sa va spun, mergeti si-l vedeti.
  Energie gratuita: Filmul il gasiti aici. – vedeti ca lucrurile astea nu stau mult pe internet, downloadati-le sa le aveti si sa le puteti uploada mai tarziu cand dispar de pe net. Hal Puthoff este un sceptic care a facut un laborator capabil sa verifice aparatele termice care pretind a avea randament supraunitar.
  John Bedini “Energy from the Vacuum” Seria de documentare – a construit un motor auto alimentat pe care-l puteti face si voi din tr-un CD, o bobina si un condensator sau baterie, nu numai asa de distractie ci pentru a avea lumina gratis sau pentru a incarca acumulatori. Se bazeaza pe energia radianta studiata de Tesla. “Energia negativa” este energia care inconjoara totul, care se afla chiar si in vid si chiar si atunci cand miscarea browniana a incetat (asta e alt Brown decat ala cu gazul HHO), la zero grade kelvin (-273˚C). Este energia care incearca intotdeauna cu disperare sa curga atunci cand a aparut o tulburare in camp, iar ceea ce noi numim conductivitate este abuilitatea de a repara aceasta tulburare. Treaba e mai adanca, a se vedea articolul Rezonanta in slujba sanatatii – Asceza si teoria lui Bedini.
  Aceasta remarca a lui Hermann Plauston in opinia mea explica mai bine totul: “Sa ne amintim ca o descarcare electrica produce un impuls cu o crestere foarte mare a potentialului destabilizand local campul de energie cuantica, (..) producand curgeri de energie foarte mari pemasura ce mediul local revine la starea sa de echilibru stabil.” Pentru detalii vedeti patentul lui Herman privitor la extragerea energiei din camp si explicatiile lui Tom Bearden privitor la ‘energia punctului zero’ sau ‘nergia negativa’
  Folosind aceata metoda puteti incarca mai multe baterii folosind bateria initaiala doar pentru impuls (daca aveti un circuit de amplificare) sau doar pentru a alimenta cu o cantitate minima (un circuit dintr-o singura bobina cu doua infasurari in acelasi sens) Exemlul acesta de motor foloseste o bobina statica si magneti mobili, in timp ce varianta lui Bearden si a australianului John Cristy folosea campul magnetic al pamantului pe post de magneti si un rotor bobinat mai… cu cap pentru a produce energia folosita in casa.
  E ca un deja-vu: atatea tipuri de energie alternativa, atatea patente pentru energie curata. Cred ca am citit undeva ca se vor descoperi o multime de astfel de tehnologii care vor fi folosite pentru a evolua si care ne vor ajuta sa intelegem mai bine lumea in care traim. Si ca omenirea va avansa mult mai mult si mai repede dupa ce se va renunta la energia poluanta (cu jertfa de sange corespunzatoare, ca doar n-o sa renunte de buna voie la banii din petrol). Si se pare ca in noua era care va incepe daca sunt corecte calculele astrologilor de prin 2150 (pentru a intelege corect ce inseamna erele, de unde vin zodiile care credeam ca sunt niste inventii/superstii si de ce zic astrologii ca ‘ne influienteaza’ vedeti articolul Intersectia cu ‘planeta strabunilor’, Nibiru). Poate va fi o catastrofa prin schimbarea polilor magnetici, poate va fi o rascoala a cetatenilor; eu sincer ma indoiesc ca o catastrofa naturala va fi suficienta sa-i inlature pe petrolisti – si-au facut buncare ermetice, sunt pregatiti pentru orice si mai ales, sunt informati caci Cine are informatia stapaneste situatia. – La noi cine are bani are si informatia
  Va rog sa notati ca Australia va fi cel mai putin afectata de inundatii la o crestere de +75m a nivelului marii datorita inaltimii teritoriului sau.
  Tom Bearden a descris principiul capturii energiei direct de la sursa, din ‘vid’. Conceptul de baza este “Caldura, Lumina si Campul magnetic sunt efecte secundare ale curgerii electronilor si NU consuma electricitate.” Energia este in mod obisnuit definita ca fiind “capacitatea de a produce lucru mecanic”, ceea ce nu e tocmai exact. Energia are capacitatea de a efectua lucru mecanichas deoarece lucrul mecanic este corect definit ca fiind disiparea (dezordonarea; imprastierea) energiei (ordinii). Imprastierea energiei este lucru mecanic. Nu este tot energie, energia nu se poate defini ca propria sa imprastiere! Sa luam un exemplu: un om are capacitatea de a prinde peste. Asta este adevarat, dar nu este o definitie, de bine ce o definitie trebuie sa fie in oarecare sens o identitate. Nu poti spune ca omul este capacitatea de a prinde peste! Ar putea sa fie si asta o definitie, dar nu e corecta. Similar, energia are capacitatea de a efectua lucru mecanic; acesta este unul din atributele sale. Dar energia este ordonarea in fluxul virtual de fotoni (VPF- e prea complicat de tradus, mergeti si cititi daca vi s-a aprins un beculet)(..). Mai departe spune ce si cum se face cu motoarele astea si care sunt conditiile ca sa functioneze optim.
  Dar mie, sincer, nu-mi trebuie sa functioneze optim. Imi e de ajuns ca functioneaza, si nu mai sunt de batjocura manipulatorilor. Pe pagina in liba engleza se gaseeste o parte mai mare din prefata la cartea “THE FINAL SECRET OF REE ENERGY” © 1993 T. E. Bearden, A.D.A.S., P.O. Box 1472, Huntsville, AL 35807, February 9, 1993, (slightly revised March 23, 1993).
  “E ca un vartej intr-un rau. Energia e ca apa care curge, o parte din energie e ca partea de apa care se afla in vartej (intre intrarea si iesirea din vartej) la un moment dat. Evident, forma de manifestare a energiei (ordonarea) poate sa apara sau sa dispara; cursul de apa in sine ramane. Orice “manifestare a energiei” este intotdeauna cantitatea “prinsa” intr-un “colector” (in exemplul dat, sub forma vartejului).” (Tom Bearden)
  OBS: sistemul cel mai simplu al lui Bedini, cel cu un CD, 2-4magneti lipiti pe el si o bobina cu miez bobinata dublu in acelasi sens, necesita o minima calibrare pentru a se automentine, dar nu se arde daca energia produsa nu este disipata – din ‘vid’ se extrage atat cat este nevoie pentru a compensa ‘tulburarea’ in camp pe care o cream invartind Cdul cu magneti. In conditii deosebite de calibrare atat mecanica cat si electronica (amplificare, control de puls fin reglat pentru a obtine rezonanta perfecta, etc) si creat la o scara mai mare pentru a avea putere, poate alimenta un autovehicul sport cu motor electric de 280CP precum cel facut de Aston Martin sau BMW. Toata smecheria e sa fie cat mai mare. In fenomenul de extractie a energiei din camp s-a oservat ca dimensiunea conteaza. Aceasta deoarece cantitatea de energie este cu atat mai mare cu cat ‘tulburarea’ pe care o producem campului e mai mare.
  Apa produce curent prin ea insasi
  Aveati impresia ca le stiti pe toate? Stiati ca apa care picura in doua galeti prin doua cercuri de metal legate in X produce la fiecare 7 secunde un potential de 1020Volti? Ia uitati-va pe youtube la filmuletul ‘Walter Lewin Makes a Battery out of Cans and Water’!

  E simplu nu-i asa? Nici macar nu ai nevoie de magneti de neodimiu. Cine se incumeta sa puna limba?
  De bateriile dulci ati auzit? Cea mai frumoasa poveste despre energie.
  Cel putin asa traduc eu ‘Susumu Suzuki‘s carbon-based batteries’ care au nevoie doar de apa pentru a se activa. Sunt de 10 ori mai ieftine decat bateriile alcaline si pot fi facute in intregime din materiale biodegradabile. ZERO POLUARE. Dar zero poluare nu produce bani…
  Aici gasiti cea mai frumoasa poveste despre energie dulce intr-un filmulet de 1 minut pe youtube.
  Nu credeti nimic – studiati si experimentati!
  Gata, uitati tot ce am scris pana acum!
  Cititi “A Practical Guide to ‘Free-Energy’ Devices” Acolo sunt proiectele complete pentru muulte alte inventii din astea SF, mare parte din ele fiind verificate, spune cand, cum si unde. Ce e mai important e ca sunt explicate intr-un limbaj mai usor de inteles si cu exemple concrete care NU AR TREBUI SA LIPSEASCA din cartea de fizica!
  FLORIAN, on mai 20, 2008 at 6:32 am said:
  Cred ca e vorba de energie electrostatica, problema fiind de acumulare a acestei energii.
  Acumulatorii Tesla ar fi incercat rezolvarea inca din 1901.
  #
  adacian, on mai 23, 2008 at 3:01 pm said:
  “Acumulatorii Tesla”?
  Te referi la Testatika din Elvetia?
  Arata ciudat rau. Motorul Bedini mi se pare cel mai simplu.
  Acum am in plan un motor Adams care se pare ca genereaza mai multa putere. Foarte interesant mi se pare cel facut de un coreean, nu mai stiu cum ii spune, avea 2,5kW, 25kg, si e cel mai mic pe care l-am vazut vreodata. Si puteai folosi si miscarea daca aveai nevoie de lucru mecanic.
  Dar tatutul tuturor ramane incontestabil EMG. Voi ce stiti de covrigul asta? http://youtube.com/watch?v=v6pOpcSmIzE&feature=user
  #
  u, on mai 24, 2008 at 8:24 am said:
  “Energia negativa” nu se acumuleaza. Adica se pot incarca acumulatori ca aici: http://www.youtube.com/watch?v=g9ARj...eature=related
  Dar un motor Adams de ex se incalzeste si ramane la o temp constanta, chiar daca maresti sarcina pe ax chiar intr-atat cat aproape se opreste. Voltajul la iesire va ramane constant pana aproape de turatie zero. Asta nu are logica in fizica clasica, pentru ca efectul Joule apare doar daca exista intensitate, ceea ce nu e cazul in fizica quantica.
  #
  otto, on iunie 16, 2008 at 1:06 pm said:
  FAPT. Am construit mai multe motoare Bedini de-a lungul timpului, dar din pacate nici unul nu este supraunitar.
  #
  blogideologic, on august 20, 2008 at 2:49 pm said:
  Este principiul unui generator electrostatic. Iar legea conservării energiei trebuie să se respecte. Deci nu se poate produce mai multă energie decât a fost la început energia potenţială gravitaţională a picăturilor de apă. Bine, să privim şi partea minunată a lucrurilor. Este vorba despre transformarea energiei gravitaţionale în energie electrostatică, şi ambele au asociată entropie nulă. Deci este o maşină non entropică. Calitatea lucrurilor şi proceselor, spunea Nicolae Georgescu – Roegen, este asociată cu entropia cât mai mică.
  #
  adacian, on august 21, 2008 at 8:08 pm said:
  in momentul cand nu intelegi prea multe din formularea cuiva… e cazul sa recitesc despre sisteme si entropie.
  dl-ui care-l citeaza pe Nicolae Georgescu: nimeni nu a sustinut vreodata ca acest dispozitiv ar fi altfel de cum ati spus. atata doar ca este simplu, puternic, si… neasteptat – de aceea l-am pus aici.
  sunt convins ca aveti dreptate in totalitate si conservarea energiei in acest sistem are loc asa cum ati descris, desi ma indoiesc ca este unul izolat, de bine ce in teoria extinsa nu exista (din cate stiu eu) asa ceva.
  uneori e mai bine sa ne limitam la teoria simplificata ca sa nu avem batai de cap, dar atunci sa ne asumam autolimitarea din ipoteza si sa nu mai avem pretentii (anume ca suntem corecti, ‘uitand’ ca am facut de fapt compromisul amintit).
  intrebare pentru cine stie despre ce e vorba: ce parere aveti, exista aici o asemanare cu motorul sears? (ma intreb daca putem demonstra ca acesta este un sistem izolat – daca gasiti o similaritate cu sears atunci inseamna ca este deschis) appreciate!
  #
  blogideologic, on august 23, 2008 at 4:32 am said:
  Blogul Dumneavoastră este binevenit, iar comentariul meu precedent nu a fost scris din rea intenţie. Am fost pe vremuri profesor de fizică la Liceul Industrial nr.1 din Craiova. Era unul dintre liceele acelea de excelenţă create de ministrul protocronist Mircea Maliţa pe vremea lui Nicolae Ceauşescu. Elevii liceului veneau mereu cu proiecte de invenţii la mine, şi unele dintrele chiar funcţionau! Acum, ministrul Mircea Maliţa este criticat în mod direct ca un exponent al comunismului naţionalist român, într-o extensie bibliografică la celebrul Raport Tismăneanu, material de studiu obligatoriu în şcoli.
  #
  VLAHSTAR, on septembrie 5, 2008 at 8:48 pm said:
  Nu stiu daca ati vizitat site-urile pe care vi le propun spre vizionare : ( e necesar mult discernamant in special cu piramidele rusesti si ucrainene) …si !
  De asemanea va propun articolul din …
  Cand voi mai avea putin timp si dispozitie, voi incerca sa creionez cateva din convingerile pe care mi le-am format in decursul anilor in care am avut ca preocupari si unele corelatii matematice privind , acestea din urma fiind obtinute in urma unor inspiratii care frizeaza BIZARUL (Nu sunt nici matematician si nici fizician!) !…O prima incercare de concluzie ar putea fi : HAOSUL nu este chiar atat de…haotic !…Ramane ca dumneavoastra sa-mi spuneti in ce masura va intereseaza subiectele, tinand seama si de faptul ca nu posed cunostintele dvs.pt.a folosi un limbaj mai mult sau mai putin stiintific, in acceptia general acceptata ! Si atentie la…PUTEREA APEI !
  #
  Deoarece constat ca nu s-au transmis link-urile, voi repeta textul atat cat este nevoie…DECI :
  -Nu stiu daca ati vizitat site-urile pe care vi le propun spre vizionare : http://www.geocities.com/pyramidenergy_2005
  (remarca cu piramidele rusesti si ucrainene ramane valabila…sper sa mai discutam pe aceasta tema !)
  SI
  http://www.freewebs.com/goldenno
  De asemenea va propun articolul din http://www.stiinta.info/news/154/
  Cand voi mai avea putin timp si dispozitie, voi incerca sa creionez cateva din convingerile pe care mi le-am format in decursul anilor in care am avut ca preocupari APA DE PIRAMIDA , precum si unele corelatii matematice privind NUMARUL DE AUR…
  #
  VLAHSTAR, on septembrie 7, 2008 at 5:37 pm said:
  …Imi cer scuze pt.balba din final, cu “acceptia general acceptata”, dar important era sa ma fi facut inteles …am fost mai mult preocupat de faptul ca nu s-au inregistrat link-urile !
  #
  VLAHSTAR, on octombrie 2, 2008 at 5:18 am said:
  Am uitat inca un site : http://www.gizapyramid.com/
  Daca se doreste, voi mai continua sa intervin pe masura ce imi voi mai aminti si alte surse…
  Ar fi multe de spus, dar vad ca nu prea se arata interlocutorii !…
  In ceea ce priveste alte postari pe net despre overunity, eu sunt tentat mai mult de solutii, pe care sunt convins ca le-ati vizionat pe youtube dar poate le-ati considerat simple sau rudimentare, de genul :
  http://www.youtube.com/watch?v=zlinM1wAI5U ….(cu unele adaptari personale(!)), precum si alte procedee avand ca sursa pamantul si aerul…Am vazut asemenea postari, dar nu le retin acum !
  Pe de alta parte, eu nu sunt convins ca un generator de tipul EBM 720 nu are influente asupra personalului de exploatare si asupra mediului..Cu alte cuvinte : rezonanta, rezonanta, dar ar fi bine sa stim si noi CUM, CAT si CE FEL !?
  Ar fi multe de spus, dar repet : unde ne sunt interlocutorii ? Asa ca, deocamdata ma opresc aici .
  #
  adacian, on noiembrie 17, 2008 at 9:42 pm said:
  sunt lucruri care nu pot fi crezute, pentru ca au la baza o teorie cu totul deosebita de ceea ce am invatat la scoala. asa au aparut filmele pe youtube. dar si pe acelea le contesta unii.
  cauta pe google forumuri romanesti in care se discuta si lasa un post pe acest blog. le voi adauga la blogroll.
  exista deja furnizori in romania pentru generatoare de HHO asa ca se vor gasi cu siguranta si forumuri pertinente.
  #
  VLAHSTAR, on decembrie 29, 2008 at 6:34 am said:
  Completari :
  http://stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0
  Modificari : http://geocities.com/pyramid_energy2005/blog.html
  #
  VLAHSTAR, on decembrie 29, 2008 at 6:35 am said:
  Completari :
  http://www.stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0
  Modificari : http://geocities.com/pyramid_energy2005/blog.html
  *
  Sorin, on aprilie 24, 2009 at 8:02 am said:
  Ma bucur pentru blogul dumneavoastra si va felicit, minunata idee ati avut, lumea actuala sufera crunt de ‘ne’ si ‘dez’ informatie, educatie si incurajare/indrazneala pentru astfel de domenii.
  fiindca s-a amintit in comentariile de mai sus, despre HHO si eu sunt un mare fun al Zero Point Energy; de curand mi-am luat un HHO(HyZor-C – 100l/1h) la mine in Canada, si cu toata seriozitatea va pot spune ca-i prieste masinii mele, tasneste ca noua (am 100.000km pe ea) plus celelalte avantaje bine stiute – 15-20% fuel saving. L-am montat pe un Dodge SX-2L din 2004.
  Stiu ca a venit in Romania BLUWAVE din USA, dar nu am reusit sa le vad produsul, doar povestesc despre el pe site – de ce oare nu-l arata?; dar daca cineva stie si de altii veniti acolo il rog sa aduca un link sau o adresa web sa-i vedem ce ofera.
  multumiri
  o
  popa sorin, on februarie 7, 2010 at 10:37 pm said:
  cu energii neconventionale stiu un amic. lucreaza domeniul campuri magnetice terestre, bobine, energi mari… secret. stii ceva?
  o
  adacian, on februarie 11, 2010 at 7:48 pm said:
  pai daca ti-e amic… descoase-l!
  vezi cercetarile lui Tesla. de curand am descoperit o instalatie patentata de amplificare a energiei electrice conventionale prin armonizarea in faza cu electricitatea statica a solului. dangerous stuff, I may say. prototipul folosea o antena paralela cu solul care emitea pulsuri de inalta tensiune cu un consum redus. o alta antena mai lunga aflata la o oarecare distanta culegea feedback-ul rezonant si-l transforma la loc in electricitate. nu cunosc prea mult despre descoperirile lui Tesla, dar stiu ce anume cerceta: transmiterea electricitatii la distanta prin sol, fara fir (printre altele). evident, e posibil sa fi descoperit si fenomenul de amplificare, mai ales ca el cunostea relevanta rezonantei.
  acum ca sa nu uitam lumea in care traim, concret, am vazut tot pe net, o instalatie de captare a electricitatii statice din diferenta de potential sol-atmosfera. arata ca un gard dublu inalt, si o alta varianta care arata ca o iurta mare. practic condensatoare de mari dimensiuni care presupun ca se incarcau din aceasta diferenta. era ceva legat de umiditatea atmosferica fiindca se colecta apa si depindeau de bataia vantului. nu sunt in domeniu asa ca e greu sa explic altora ca sa mai si inteleaga.
  #
  nanotek, on aprilie 8, 2010 at 3:37 pm said:
  bai ce minciuni ieftine, nici bomba atomica nu a putut fi tinuta secret dapai niste cacaturi de trucuri
  NE: “citeste! citind mereu, mintea ta va deveni un laborator de idei si imagini din intelesul carora vei intocmi intelesul si filozofia vietii.” (M.Eminescu)
  sau “Invatati! Invatati! Invatati! – a spus Lenin”
  #
  anonim, on mai 1, 2008 at 11:15 said:
  De Tesla ai auzit? Dar de Tom Bearden? Destept baiat, a prins din zbor teotia uni9ficata a campului.
  Stii de ce arde apa? Stii ce e gazul Brown si de ce apa cand arde nu face presiune? De implozie ai auzit? de fuziune la rece (scuze, nu am citit tot blogul tau, acesta e un mesaj generic) Stii la ce e bun un motor Newman?
  Sa te mai intreb daca ai auzit de zero-point-energy sau energie negativa?
  Hai ca-ti dau si o veste buna: un 'crevete pistol' foloseste plasma rece produsa prin efectul de cavitatie de milioane de ani. Am cam ramas in urma..
  Metodele de a crea overunity (randament supraunitar) sunt nenumarate si in ciuda faptului ca par a fi perpetuum mobile de speta a 2-a, nu sunt, pentru ca respecta legile fizicii clasice. Doar ca mai introduc o noua dimensiune. Deja-vu, nu-i asa?
  Aici sunt o multime de linkuri daca vrei sa citesti despre energia gratuita cu randament supraunitar. Uita-te si pe youtube la ce au facut oamenii, cauta free energy, bedini motor, etc, etc
  Nu uita sa scrii pe blog sa afle si romanii. Resursele in romaneste sunt limitate. Daca nu ai rabdare sa studiezi, incurajeaza-i pe altii sa se documenteze. Sunt pe web patente complete, gasiti aici 1600 pagini de schite si patente explicate. inventatorii le-au dat la liber pt ca nu le pot folosi.
  Motorul cu Apa
  Pentru cei pasionati de mecanica auto, ofer in cele ce urmeaza modul in care se poate transforma automobilul dvs. pentru a functiona cu apa. Planul este simplu: veti construi si instala un sistem ieftin alternativ pentru a face ca motorul cu combustie interna al vehiculului dvs. sa functioneze cu apa, folosind componente care se gasesc in magazinele de specialitate sau la un atelier service auto.
  Sistemul converteste apa obisnuita in hidrogen si oxigen, si apoi arde hidrogenul cu ajutorul oxigenului in interiorul motorului (in locul benzinei).
  Acest mini-sistem functioneaza foarte bine cu dotarile obisnuite ale oricarui automobil, si se conecteaza la carburator cu garnituri si tuburi care se gasesc in magazine.
  Veti instala un rezervor pentru apa facut dintr-un bidon de plastic, un circuit electronic de control, o camera de reactie, o adaptare presurizata pentru carburator, si trei indicatoare (masuratoare) si apoi le veti conecta la carburator.
  ATENTIE! Nu sunt responsabil pentru eventualele neplaceri aparute in timpul construirii sau folosirii motorului cu apa. Decizia de construire a motorului cu apa va apartine in totalitate, asumandu-va toate riscurile care pot apare. Va sfatuiesc sa apelati la ajutorul unui specialist.
  Simplitatea consta in faptul ca este un sistem de tip "la cerere" care nu necesita stocarea pretentioasa a hidrogenului (care este intalnita la rachete). Hidrogenul este creat doar atunci cand este nevoie de el pentru a "hrani" motorul. Cu o simpla apasare pe pedala de acceleratie, creati instantaneu mai mult hidrogen gazos pentru consumul imediat din motor. Cantitatea de hidrogen variaza prompt dupa cum apasati pe acceleratie. Motorul va functiona cu apa, la fel ca pe benzina.
  Si daca tot aveti de ales, ce alegeti? Apa sau benzina?
  La ce performante sa va asteptati? Instalat si reglat corespunzator, sistemul modificat va functiona mai rece decat cel pe benzina, si la o putere ceva mai mare. Consumul de apa se va situa intre 0,8 si 5,2 litri la 100 de km, in functie de priceperea dvs. in a regla sistemul.
  Daca aveti aptitudini mecanice sau sunteti pasionat de mecanica auto, puteti face chiar dvs. aceste modificari (desi noi va recomandam un specialist), mai ales daca aveti o masina de tip vechi, cu motor simplu (cum este Dacia 1300). Daca insa aveti un motor cu injectie, este mai bine sa cereti sfatul unui mecanic autorizat in astfel de motoare, pentru ca sistemul mai necesita un adaptor special, de tipul celui folosit la motoarele transformate sa functioneze cu GPL. Va reamintim ca hidrogenul consumat de motor nu este stocat sub presiune, ci este fabricat instantaneu, la cerere.
  Ce impact asupra mediului ambiant va avea motorul cu apa? Va produce vapori de apa si oxigen pur. De aceea, este un motor curat, care nu murdareste mediul (precum cel cu benzina). In plus, veti contribui la imbogatirea cu oxigen a atmosferei noastre. Si nu este de neglijat interesul evident pe care-l vor manifesta cei din jurul dvs.
  Trebuie sa specificam ca acesta nu este un motor cu aburi (ca la clasicele locomotive). Temperaturile si presiunile inalte nu se folosesc in acest tip de motor. Acesta ramane un motor cu combustie interna care arde hidrogen si evacueaza vapori de apa si oxigen, ca produse secundare de ardere.
  Un lucru foarte important: benzina nu este necesara, ci doar optionala.
  Benzina sau apa?
  Benzina contine o foarte mare energie termochimica, dar apa are si mai multa. Putini dintre noi stim ca asa-numita combustie interna este, de fapt, un proces de tip "termo-vapori", adica nu se foloseste lichid in functionare. Cea mai mare parte a benzinei dintrun sistem cu combustie interna se consuma (prin incalzire si apoi ardere) in convertorul catalitic, dupa ce a "scapat" cu bine din camerele de ardere ale motorului. Asta inseamna ca majoritatea combustibilului pe care-l platim atat de scump se "duce pe apa sambetei" in procesul care tine sub control combustia efectiva. Este doar un mod defectuos si foarte poluant care risipeste potentialul combustibilului.
  Cum functioneaza? Simplu
  Chiar incredibil de simplu. Apa este pompata atat cat este necesar pentru a mentine un nivel corespunzator in camera de ardere. Electrozii sunt alimentati cu un curent pulsant de 0,5 - 5 Amperi care transforma apa (prin electroliza) in hidrogen si oxigen:
  2(H2O) => 2H2 + O2
  Cand presiunea atinge un nivel suficient, intoarceti cheia si porniti. Apasati pe pedala de acceleratie si transmiteti si mai mult curent catre electrozi, care vor produce si mai mult hidrogen pentru a alimenta cilindrii motorului.
  Privit in ansamblu, energia gratuita vine din apa, folosita intrun sistem deschis, pentru ca energia latenta (potentiala) din apa este suficienta pentru a pune in miscare motorul si, deci, alternatorul, care produce curentul necesar electrolizei apei. Alternatorul este destul de eficient pentru a asigura consumuri de curent suficient de mari (10 - 20 Amperi), inclusiv curentul (mic) necesar pentru a genera hidrogen. Nu va trebuie baterii suplimentare.
  Pas cu pas
  In documentul atasat, aveti indrumarile pas cu pas pentru a duce la bun sfarsit transformarea sistemului. Pe scurt, iata ce aveti de facut:
  ....1.Instalati indicatorul de temperatura al cilindrului (CHT) si masurati intervalul de temperatura la care lucreaza motorul (cu benzina) inainte de transformare, pentru comparatia ulterioara.
  Indicatorul CHT clasic functioneaza pe baza unui termocuplu si nu necesita alimentare electrica.
  ....2.Construiti circuitul electronic de control (controller) si verificati apoi ca obtineti pulsuri corecte de curent.
  ....3.Construiti camera de reactie si testati-o folosind controller-ul (fara presiune).
  ....4.Instalati pe masina rezervorul de apa, controller-ul, camera de reactie si garniturile de presiune.
  ....5.Porniti motorul si reglati circuitul de control pentru a obtine o buna performanta.
  ....6.Instalati valvele de otel inoxidabil si acoperiti pistoanele si cilindrii cu un strat ceramic.
  ....7.Acoperiti sistemul de evacuare a gazelor cu un strat ceramic (in afara de convertorul catalitic), sau lasati sistemul sa rugineasca si apoi inlocuiti-l cu un altul facut din otel inoxidabil.
  Necesar de materiale
  --Rezervor de apa cu pompa si senzor de nivel;
  --Circuitul electronic de control, conductori (fire) electrice, conectori, si rasina epoxy;
  --Camera de reactie cu electrozi si garnituri;
  --Tub flexibil de otel inoxidabil cu diametrul de 10 mm, garnituri si cleme;
  --Kit de garnituri tip pentru carburator (vapori-presiune);
  --Indicatoare de presiune, nivel si CHT;
  --Valve de otel inoxidabil;
  --Jonctiune de cupru;
  --Tratament de acoperire ceramica pentru cilindri si pistoane;
  --Ansamblu de evacuare din otel inoxidabil sau cel clasic acoperit cu un strat ceramic.
  Unelte
  In afara de cele obisnuite si evidente (surubelnite, chei, masina de gaurit, etc), mai aveti nevoie de un aparat de masura a curentului (ampermetru/voltmetru) si de un osciloscop.
  Documentul arata in detaliu exact ce trebuie sa faceti, pas cu pas. Succes!
  Planul detaliat si explicatiile necesare se afla in documentul original (in limba engleza). Puteti prelua documentul de la una din adresele urmatoare: 123
  Anonim spunea...
  26 aprilie 2008, 11:21
  va informez ca sistemului dumneavoastra ii mai lipseste o piesa IMPORTANTA care preintampina auto-aprinderea gazului pe conducta inapoi in camera de electroliza si.... fara ea mi se pare ca e posibil ca recipientul sa faca BUM!
  oare unde trebuie montata???

  Anonim spunea...
  1 mai 2008, 11:24
  Intr-adevar, celula lui hotsabi este un simplu hidrolizor care va provabil usca bateria, dar este buna pentru inceput.
  Sa stii ca nici Meyer nu avea barbotor daca la asta te referi.
  Se pare ca motivul este ca: minunatul gaz Brown obtinut prin rezonanta la frecventa Keely 610Hz sau 42.8KHz avand cantitati egale de -O- si H-H (te-am dat pe spate, nu-i asa? ca se leaga hidrogenul... ei, dna Dragusanu sa traiasca si cu Stephen Meyer) si este stabil. Am vazut pe youtube un autogen simplu facut dintr-o celula de electroliza la 12v DC!! care stim ca usuca bateria, si care ardea bine mersi cu flacara blanda, rosiatica fara barbotor si alte povesti. Si fara sistemul complicat de inhibare propus de Stanley in primele lui patente. Avea doar furtunul legat la celula, nu avea doua furtune sau un air-intake. Atat de stabil este gazul Brown. Sa nu uit sa mentionez: impresia mea neverificata este ca acest gaz arde prin... implozie.

  Mihai spunea...
  27 iunie 2008, 07:58
  Imaginea de mai sus cu borcanul care are niste spirale in interior,reprezinta un economizor de combustibil care foloseste o mica cantitate de hidrogen produs din apa, pentru a reduce consumul de benzina respectiv motorina si astfel se poate obtine o economie de combustibil.Prin urmare nu este un sistem care asigura o functionare 100 la 100 cu apa.
  Iata siteul http://sinergicus.water4gas.hop.clickbank.net
  Reducerea de combustibil folosind acest sistem simplu este in jur de 20-30% plus alte beneficii cum ar fi racirea motorului reducerea poluarii,cresterea cifrei octanice a combustibilului.
  Siteul respectiv vinde carti electronice cu detalii constructive si multe alte informatii despre motoarele care functioneaza cu apa (au planuri incluse si pentru asa ceva)
  Partea buna este ca folosind acest dispozitiv si chiar comercializindu-l nu exista pericolul sa te caute "securistii"
  In strainatate,mai ales in USA acest sistem este din ce in ce mai raspindit.
  Inca un mic detaliu:acelasi sistem expus in poza mai sus,poate asigura o economie de combustibil substantiala (pina la 40%)la unele masini in anumite conditii ,folosind doar apa fara a mai lega aparatul la nici o sursa de curent!!!
  Mai multe detalii puteti afla in cartile lor.
  In zilele noastre cu pretul la combustibil crescind continuu,construirea si raspindirea acestui dispozitiv simplu si ieftin ar putea constitui o idee de afacere
  cu potential insemnat,si in acelasi timp un ajutor pentru cei care doresc sa reduca consumul de combustibil .

  ByREV spunea...
  10 septembrie 2008, 14:55
  Care esti chimist de meserie ca io nu's , vreau sa stiu si eu care ar fi energia eliberata prin arderea amestecului si care este energia consumata pentru disocierea H/O din apa. Adica teoretic pentru mine daca energia rezultata din arderea H2+O e mai mare decat cea consumata de la electromotor/baterie pentru electroliza, atunci pare ca exista o sansa pentru "motorul" asta altfel este inutil.
  Ce nu am vazut prin aticolul asta e faptul ca nu se precizeaza ca energia furnizata de electromotor nu este gratuita, ea "fura" din cuplul motorului. Cu cat curentul absorbit este mai mare cu atat cuplul real util (la roata) este mai mic.
  sa nu uitam nici de randamentul motorului care micsoreaza sensibil randamentul global al "instalatiei" !

  Anonim spunea...
  27 octombrie 2008, 08:54
  Chiar credeti aceste povesi ?
  daca ar fi atat de performant-bla,bla,bla - acest motor, nu s-ar gasi o firma care sa-l fabrice pe scara larga ? teoretic...poate
  Eu cred ca trebuie mult mai multa apa pentru a produce energie cat sa poata propulsa o masina...
  nicidecum 3 - 5 litri...

  Anonim spunea...
  5 ianuarie 2009, 03:44
  deja mazda si bmw au motoare numai cu hho

  Anonim spunea...
  28 martie 2009, 10:13
  -Curentul se ia din /de la alternator , nu de la electromotor . -Motorul care functioneaza numai cu HHO exista , vezi prototipul lansat de toyota -HHO in cantitate mai mare decit s-a obtinut pina acum cu instalatii obisnuite , se poate obtine folosind metale nobile (randament cca 80%) sau mai nou , folosind instalatia de electroliza realizata de Quantum Spfere(nanoparticole pe electrod de inox) cu randament de peste 85%
  aynstein blogspot com
  MOTORUL CU APA – Inventie romaneasca ?! Update !
  Posted by crepuscul pe 28 aprilie, 2008,9:46
  Un inventator român vrea să vândă brevetul unui motor cu apă.
  O persoană fizică a apelat la Bursa Română de Mărfuri (BRM) pentru a vinde, în urma unei licitaţii internaţionale, drepturile asupra unui brevet de invenţie pentru un motor care funcţionează cu apă, preţul de pornire solicitat fiind de 100 milioane de euro.
  Garanţia pentru participarea la licitaţie, programată pentru data de 30 octombrie, se ridică la un milion de euro, potrivit buletinului informativ al BRM.
  Brevetul pentru acest motor a fost înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) încă din anul 2000 de către o persoană fizică, Mihai Ruşeţel.
  Stire MEDIAFAX – BUCUREŞTI / 18:05, 22.10.2007
  Mihai Ruşeţel a inventat motorul cu apă!

  “Cazul Ruşeţel”, este elocvent pentru geniul românesc dar şi pentru “talentul” cu care ne risipim forţele şi putem să ne pierdem valorile. Proiectul a fost depus la OSIM în 1980 şi a fost brevetat în … ianuarie 2001. Până atunci, Securitatea l-a şicanat pentru refuzul de a cesiona invenţia statului, iar în februarie 1990, precaut, el a refuzat angajarea ca şi consilier tehnic la “Mercedes” (2.500 DM lunar) pentru a nu pierde, eventual, proprietatea invenţiei… Motorul său se bazează, ca principiu de funcţionare, pe “cazanul Traian Vuia”, invenţie folosită încă la locomotivele Diesel‑electrice pentru încălzirea vagoanelor. Poate fi utilizat în domeniul transporturilor terestre şi navale, în locul turbinelor din termocentrale, şi chiar a centralelor termoelectrice.În lume, mai există două brevete în domeniu (Japonia şi SUA), dar acestea nu depăşesc nivelul locomotivei cu aburi, necesitând combustibil solid sau lichid. “Motorul Ruşeţel” foloseşte drept combustibil doar apa, şi are dimensiunile unui motor de Dacie, sursa de energie iniţială fiind o banală baterie de maşină. Datele tehnice preconizate de a patra sa machetă (10 l/100 km consum de apă, 70 km/h viteza maximă) pot fi îmbunătăţite la realizarea prototipului: un motor cu apă montat pe o Dacie 1310. Directorul general al Uzinelor Dacia, ing.Constantin Stroe, care cunoaşte acest proiect chiar din 1980, a afirmat că este dispus să ajute inventatorul cu orice are nevoie pentru realizarea prototipului şi a declarat, încântat. “Reuşita ar fi un miracol, şi cred că în asemenea caz ar trebui să se inventeze pentru acest om Premiul SuperNobel”.
  (Sursa: AIM – http://active.info.ms/?a=71)
  Multumita comentatorului Darie, caruia ii multumesc pe aceasta cale, avem detaliile brevetului de inventie de la OSIM, in format -> PDF
  Schema de principiu si explicatia functionala:


  Si totusi inventia nu este o noutate absoluta ca principiu, injectia cu apa pentru economia de combustibil a fost folosita in cel de al doilea razboi mondial de nemti care erau in criza de resurse.
  De atunci diverse variante au incercat perfectionarea principiului, problema fiind de adaptare a unui astfel de sistem pe motoare existente fara mari modificari.
  Iata unul din posibilele principii de functionare a unui motor cu injectie de apa, care aduce totusi modificari de constructie in cilindri - video:
  Stanley Meyer a experimentat un motor cu celula de combustibil care a functionat si deschis calea pentru cercetarile in domeniu la multi fabricanti de automobile>vezi video subtitrat ro.
  Moartea subita la 21 martie 1998 a nascut multe suspiciuni privind teoria conspiratiei.
  Despre Stanley Meyer mai multe in Wikipedia.

  Daca mai stiti ceva despre “Motorul cu apa”, astept completari la acest post, dar am presimtirea ca acest brevet este la pastrare si “praful” istoriei va fi sters cand barilul de petrol va depasi pragul psihologic si de eficienta a extractiei de 200$/baril, iar “taxa de poluare auto” o gluma buna, pe banii nostrii.
  Update: Deoarece articolul a prezentat interes vin cu o documentatie privind injectia de apa pe care o gasiti in format PDF>convertyourcartorunonwater !
  Puteti cumpara pe internet un kit profesionist de injectie cu apa de la firma Aquamist
  Sfatul meu: Inainte de a face investitia de modificare pentru injectia cu apa sau de achizitie a unui kit, faceti un mic calcul de eficienta si veti vedea ca timpul de amortizare este destul de lung si ramane de preferat pentru economia de combustibil clasicul deja GPL.
  Rog cititorii sa comenteze si cu alte variante cunoscute.
  adacian spus 1 mai, 2008,22:13 la 22:13
  M-as mira sa o poate vinde, pentru ca… ati vazut ce a patit Meyer. Dar daca o vinde sa fie sanatos, sa ia pe ea cat o vrea.
  Aceasta ‘inventie’ a lui are de fapt o luuunga istorie.
  Cautati pe web:
  - John Keely a descoperit frecventele de rezonanta pentru separarea moleculei de apa: 610Hz, 42.8KHz
  - Stephen Meyer – a tunat aceste frecvente pana la mai multe zecimale si a obtinut randamentul pe care il vedeti pe web.
  - Denny Klein
  - Thomas Kramer
  - Todd Knudston anomaliile gazului Brown – foarte interesant: nu arde mana dar arde o caramida la 5000C vezi – Teddy Cline pe youtube
  - Graeme Jenkins
  - Mychael Raines
  - Ruggero Santilli,
  -Andrija Puharich,
  -John Kanzius,
  -Stephen Chambers,
  -Paoul Zigouras,
  -Philip Kanarev,
  -Yull Brown,
  -George Wiseman,
  - Joe Cell – Mark I energy cell, mergeti si vedeti voi insiva
  - Charle Garett – carburator electrolitic pentru obtinerea HHO
  Iar pentru electric overunity:
  - tataia Casimir (efectul)
  - tataia Tesla
  - motorul Newman
  - motorul Adams
  - motorul Paul Pantone,
  -Viktor Schauberger
  - Alexander Sinetzki,
  - Edwin Gray,
  - Searl Effect Generator
  - motorul PERENDEV
  - motorul William Rhoada,
  - John Bedini
  Tom Bearden a descris principiul capturii energiei direct de la sursa, din ‘vid’. Conceptul de baza este “Caldura, Lumina si Campul magnetic sunt efecte secundare ale curgerii electronilor si NU consuma electricitate.” Energia este in mod obisnuit definita ca fiind “capacitatea de a produce lucru mecanic”, ceea ce nu e tocmai exact. Energia are capacitatea de a efectua lucru mecanichas deoarece lucrul mecanic este corect definit ca fiind disiparea (dezordonarea; imprastierea) energiei (ordinii). Imprastierea energiei este lucru mecanic. Nu este tot energie, energia nu se poate defini ca propria sa imprastiere! Sa luam un exemplu: un om are capacitatea de a prinde peste. Asta este adevarat, dar nu este o definitie, de bine ce o definitie trebuie sa fie in oarecare sens o identitate. Nu poti spune ca omul este capacitatea de a prinde peste! Ar putea sa fie si asta o definitie, dar nu e corecta. Similar, energia are capacitatea de a efectua lucru mecanic; acesta este unul din atributele sale. Dar energia este ordonarea in fluxul virtual de fotoni (VPF- e prea complicat de tradus, mergeti si cititi daca vi s-a aprins un beculet)(..). Mai departe spune ce si cum se face cu motoarele astea si care sunt conditiile ca sa functioneze optim.
  energiegratis wordpress com
  are pe langa alte prostii o colectie impresionanta de linkuri catre:
  - filme pe youtube in care vedeti ca se poate
  - resurse despre cum se poate
  - istorie si evolutia procesului de la keely si de la Casimir si de la Tesla incoace
  - trimitere catre un document de peste 1600pagini cu patente, schite si sugestii fara copyrighht pe care le puteti downloada sa va documenmtati.

  Eugen spus 27 mai, 2008,9:34 la 9:34
  Americanii au inventat tot deci orice altceva este o eroare.
  Motorul Rusetel se bazeaza pe cazanul Vuia care spre cultura generala a lui Adacian se bazeaza pe vaporizarea instantanee a apei. Mai mult, la temperaturi peste 2000 grade se disociaza in hidrogen si oxigen. Si spre deosebire de cele mai multe abureli free energy americanesti chiar functioneaza.

  crisstm spus 25 iunie, 2008,11:45 la 11:45
  Daca functioneaza sa ne dea si noua schmea de principiu sa ne construim asa ceva.
  Eu studiez acum motorul magnetic, demonstratii p e youtube ca functioneaza si chiar e ok.
  cand e gata imi adaptez motorul pe propria masina.
  idei sugetii sunt binevenite http://www.xdigital.ro
  mersi

  RASPUNS: Fiind inca secret pentru ca e brevet in vanzare, nu stim inca amanunte. Daca esti interesat si adresa de mail e valida pot sa-ti trimit mai multe variante existente pe net. In principiu inca din 1944 nemtii foloseau injectia de apa pentru a economisi combustibilii, deci ca functionalitate e viabil, dar despre fiabilitate sunt mai putine date.

  Darie spus 16 iulie, 2008,6:00 la 6:00
  Motorul cu apa al lui Mihai Rusetel este o gogomanie! Cititi brevetul de aici: ( http://bd.osim.ro/pdf/116000-/116400-/116426.pdf ). Chiar si un elev de clasa a zecea poate vedea clar ca Rusetel descrie un simplu motor cu abur, prost si necompetitiv economic.

  Stefan spus 7 august, 2008,17:27 la 17:27
  Eroare: Combustibilul nu este apa. Apa este doar un fluid motor. Intra apa, iese apa – in alta stare de agregare. Nu se precizeaza ce combustibil e folosit. Pentru a transforma 1 kg de apa lichida in vapori este nevoie de 540 kcal. Poate “o banală baterie de maşină” sa produca aceasta energie? Sau a fost inventat un perpetuum mobile?

  stan spus 14 octombrie, 2008,20:14 la 20:14
  am pus bazele teoretice a unui motor extrem de simplu care nu consuma absolut nimic -nici macar apa sau aier -are poluare zero -nu emite caldura -si are functionare nelimitata-uzura cu 70 la suta mai mica fata de un motor existent-un motor de aprox 50 kg poate produce 220 curent continu cu poluare zero-
  —Caut un partener dintre cei ce au mai lucrat la inventii asemanatoare ptr a produce un prototip si il vom lasa pe masa OTV-ului sa functioneze in direct vreo 60 de zile fara a consuma nimic inventia este valabila ptr orce domeniu inclusiv ptr autoturisme se reduce consumul de orice tip de conbustibili la nivel mondial cu peste 50 la suta

  Valy spus 20 noiembrie, 2008,19:35 la 19:35
  sunt valy si m-a placut sa aflu ca noi romini reusim sa facem cava pt tot globu dar totusi eu zic ca ne ducem prea la inventii sofisticate si costoase atita timp cit in realitate avem un simplu principiu de functionara mult mai simplu decit cele care le vedem pe youtube sau ect. cum ar fi motoru cu apa, macneti sau aer …. Eu nu sunt fizician dar am reusit sa creez un motor cu dimensiuni normale (ex.cum ar fi un motor de 1600 ccm) care poate dezvolta o putere cu pina la 60%mai mult decit un motor de aceste dimesiuni.si automat toate celelalte tipuri de inventie vor cadea pt stiti cum e ca ce e mai bun ramine. Acest motor a fost creat provizoriu din plastic pt ai testa capacitatile la costuri reduse si urmeaza sa fie creat primul prototip revolutiona de pe aceasta planeta.acesta poate fi folosit pt masini auto, cu o totala grafica de functionare. Subliniez ca acest motor nu solicita nici un fel de sursa de energie.
  intrebare: e cineva disponibil sa ma ajute pt construirea acestuia si brevetare?si pe lista brevetului va fi trecut cu procentaj de 50%

  R: Ma simt responsabil fata de ceilalti vizitatori si iti solicit sa dai anumite detalii pertinente pentru a nu trece acest subiect serios in derizoriu de genul perpetuum mobile care deocamdata este o utopie. Si mai ales oferta ta sa nu aiba ganduri necurate pentru ca IP-ul tau il am.

  Marin P. spus 5 decembrie, 2008,11:30 la 11:30
  Stimati domnii si eu sustin teoretic ca am rezolvat problema obtineri energiei electrice,dorinta mea este tot de a demonstra practic.Am inventat Girohidrodina-Universala.Sper ca cineva ne va contacta,relizarea unor machete functionabile costa foarte putin insa trebuie o conventie scrisa deoarece profitul este enorm.Pot fi contactat la telefon o720 844 556

  mihai spus 27 ianuarie, 2009,19:02 la 19:02
  in anii 70 la tvr era o emisiune a lui andrei bacalu intitulata orizont tehnico stiintific in cadrul careia a fost prezentat primul motor cu apa brevetat in australia consuma 1 litru de apa la 100 de km deoarece recupera si vaporii de apa rezultati in urma arderii motorul masinii nu se modifica totul avea la baza o pila atomica ce descompunea apa in h si o2 bine inteles ca si becul ce nu se arde ,aplicatiile teoriei sonicitatii care pot echipa o masina cu un motor de 10 cai dar care la roata motrica sa aiba 90, totul s-a ingropat cine nu e interesat de arhivele o.s.i.m?americanii au cumparat brevetul pt. pilele carpen montate pe apollo
  #
  Razvan spus 22 aprilie, 2009,21:34 la 21:34
  Citest si ma crucesc. Orice motor are la baza transformarea unei anumite energii in energie mecanica, de miscare. Exista multe motoare, cele mai simple sunt cu aer comprimat, cu combustie (ard ceva, si folosesc caldura rezultata dupa ce o transforma in presiune) si motoare electrice. Ce este important la un motor este randamentul, adica raportul dintre energie mecanica produsa si energia “teoretica” folosita. De exemplu sa zicem ca un motor are 10 litrii de benzina si oxigen (producand bioxid de carbon) timp in care el ofera 100Kwh (3600KJ) de energie. Energia celor 10 litrii de benzia se calculeaza dupa metode chimice, ca fiind energia produsa de reactia de ardere, sa presupunem ca rezulta 200Kwh, asta inseamna ca randamentul motorului este de 50%.
  Puterea motorului este cantitatea de energie rezultata in intervalul de timp (masurata in J/s sau Watt). Aceasi cantitate de energie poate fi produsa de orice motor, doar ca motoarele puternice dau aceeasi energie mai repede. Puterea nu are nimic de-a face cu randamentul.
  In zilele noastre, randamentul motorului Otto cu benzina este 30-45%. Cred ca ar insemna o revolutie pentru industia auto chiar si constructia unui motor cu un randament de 60-80% ar fi o descoperire colosala. Idei ar fi, de exemplu colectarea caldurii reziduale, insa apar problemele de crestere a masei, care implica cresterea puterii motorului, deci implicit a consumului.
  Realizarea unui motor cu randament de 100% sau mai mare este in contradictie cu principiul conservarii energiei. Daca principiul asta va fi vreodata infirmat, cred ca intai o va face un fizician teoretician, si apoi un mecanic il va aplica practic, si nu invers. Infirmarea principiului cred ca ar aduce premiul Nobel.
  Motoarele electrice au un randament de 80-90%. Problema lor in folosirea in industria auto este insa dificultatea de a stoca eficient energia electrica.
  Va exista un motor “eminamente” cu apa atunci cand se va descoperi o alta substanta, sa o numim “apenina”, care sa fie produsa din apa (in prezenta unui catalizator, cand se face o incantatie magica, sau daca cineva danseaza intr-un picior in jurul ei) si prin producerea ei sa se obtina energie. Un astfel de motor, va fi alimentat cu apa si va produce apenina. Apenina va avea nevoie de energie sa se transforme la loc in apa, asa cum bioxidul de carbon are nevoie de energie pentru a se transforma la loc in carbon si oxigen. Pentru moment nu cred ca exista o astfel de susbstanta, daca ar exista, natura ne-ar fi aratat-o de mult, tinand cont ca suntem inconjurati de apa. Motorul care foloseste apa si elimina aburi nu are cum sa produca energie mecanica, atata timp cat el consuma energie ca sa vaporizeze apa.
  #
  mihai spus 4 octombrie, 2009,20:34 la 20:34
  ENERGIA POATE PRODUCE LUCRU MECANIC cam stranie afirmatia !!!daca ne uitam bine in jurul nostru vedem numai forme de energie concentrata care nu produc nici un lucru mecanic. un creion, un tv. un calculator, o paine, o bricheta, etc. toate sunt forme de energie concentrata. ce lucru mecanic produc? e adevarat ca in ele s-a inglobat un lucru mecanic care mentine forma energetica a obiectelor, dar inca nu avem posibilitatea sa recuperam acest lucru mecanic ! cel putin nu cu tehnologia actuala!daca miturile sunt adevarate se pare ca singura tehnologie viabila ar fi cea a atlantilor bazata pe energia cristalelor. noi suntem inca prea departe!!!!!!!!!!
  #
  coloanadeinimi spus 21 noiembrie, 2009,19:13 la 19:13
  Trebuie acceptat si progresat acest om cu caltati iesite din comn .
  Noi Romanii am trebui sa ne dam seama bine inainte de a deschide gura si sa ne gandim bine de 10 ori ce scoatem pe gura .
  E pacat sa ne jignim unii pe altii .
  Am observat ca zeci de mii de romani avem acest dar al imaginii si al inventiilor , poate ca ma insel ca noi romanii sa fim in numar de
  atatea cifre , eu stiam acum 10 , 15 Ani ca pe intreg mapamond erau inregistrate la OSIM nu mai stiu unde cu exactitate in numar de 800. 000
  de Romani inventatori .
  Eu sunt pentru ajutorul si incuarajarea persoanelor care au acest dar al inventiilor .
  Daca mi-a ajuta Dumnezeu sa pun in aplicare cele 110 modele designer Elicoptere militare pentru pompieri si sa-mi vina ingineri romani cu suflet
  bun , vom reusi noi Romanii sa aratam pentru a nu stiu cata oara ca In Romania se nasc genii , oameni cu mare talent .
  Ma voi stradui sa duc la indeplinire visul mai multor conationali , ma voi stradui sa arat cat mai mult si in bine imaginea noastra a Romanilor .
  Nu fac politica de inducerea in eroare a semenilor mei si nu rad de dvs , vorbesc foarte serios .
  coloanadeinimi.wordpress.com
  Sper ca pana de craciun sa mai bag pe acest blog inca opt modele Elicoptere de gandire personala ( transfigurari artistice )
  Noi Romanii nu trebuie sa ne jignim fiindca noi Romanii suntem inzestrati cu acest dar al ideilor .
  Ultima modificare făcută de Atlant; 10-11-10 la 06:19.
  Lovit şi n-am renunţat! Prăbuşit, dar am renăscut
  Ad hunc locum Curia advisari vult. Lege, quaeso!
  Ελληνική Δημοκρατία Ελευθερία και ευτυχία

 5. #165
  Member Avatarul lui pauleta
  Data înscrierii
  March 3, 2010
  Postări
  1.557

  Implicit

  Ceva despre Cavalerii Templieri poti sa gasesti ? Multumesc !

 6. #166
  Senior Member Avatarul lui GhostMaster
  Data înscrierii
  October 10, 2008
  Locaţie
  over the hills and far away
  Postări
  470

  Implicit

  Citat Postat în original de Atlant Vezi post
  Într-un site de videoclipuri există o comunitate de persoane din România, de unde primesc diverse mesaje

  ai putea sa-mi dai si mie acel site?

  si daca poti posta ceva si despre hitler, daca ai putea gasi cine a omorat mai multi oameni nevinovati (nazistii sau sovieticii) dupa cate am gasit si citit pe internet s-ar presupune ca sovieticii ar fi omorat mai multi dar ar fi fain cateva informatii mai complexe
  Ultima modificare făcută de GhostMaster; 11-11-10 la 00:09.
  Spoiler Cei mai tari sunt cei mai buni şi cei mai buni vor supravieţui. Asta-i legea naturii.:
  Cei care au supravieţuit luptelor, nu sunt şi cei mai valoroşi. Adevăraţii eroi au căzut pe câmpurile de bătălie.

  Doar un trib a fost NOI-(L5)

 7. #167
  Member Avatarul lui Mnesarhidea
  Data înscrierii
  September 11, 2010
  Locaţie
  Bucuresti
  Postări
  43

  Implicit

  doua rele care au socat (nazizmul si stalinismul) dar care, poate erau necesare pentru a ne trezi la realitate.traim ceea ce traim pentru ca suntem ceea ce suntem.atata timp cat prostia maselor si actiunile instinctuale sunt atuurile umanitatii istoria se poate repeta si lectiile vor fi din ce in ce mai dure.
  Moartea e doar in imaginatia celor slabi si tematori.

 8. #168
  Member Avatarul lui Leif cel Fericit
  Data înscrierii
  August 8, 2010
  Locaţie
  Omniprezent
  Postări
  497

  Implicit

  Era dragut Stalin,a creat Stalinskaya...
  Dar uitati ce impresie avea el despre moartea oamenilor:
  "Moartea unui om e tragedie, moartea a milioane de oameni e statistică."

 9. #169
  Member Avatarul lui Mnesarhidea
  Data înscrierii
  September 11, 2010
  Locaţie
  Bucuresti
  Postări
  43

  Implicit

  si avea perfecta dreptate.
  nu suntem altceva decat o inregistrare statistica. nu contam pentru nimeni deoarece nu contam nici pentru noi insine. pentru a fi mai mult trebuie sa avem curaj si asta ne lipseste.
  Moartea e doar in imaginatia celor slabi si tematori.

 10. #170
  Member Avatarul lui Leif cel Fericit
  Data înscrierii
  August 8, 2010
  Locaţie
  Omniprezent
  Postări
  497

  Implicit

  Aa... apropo, stiati ca si Hitler si Stalin au fost nominalizati la Premiul Nobel pentru pace?
  Si Stalin chiar de doua ori, in anul 1945 si 1948. Cum sa nu vezi cat de pacifisti erau?
  Ultima modificare făcută de Leif cel Fericit; 13-11-10 la 19:54.

 11. #171
  Senior Member Avatarul lui DarkSyte
  Data înscrierii
  June 15, 2009
  Postări
  235

  Implicit

  Chinezii au descoperit America înaintea lui Cristofor Columb


  O cercetare efectuată la o universitate din Noua Zeelandă, a relevat faptul că o copie după o hartă veche de 244 de ani, aparţinând unui faimos explorator chinez ce a descoperit Noua Zeelandă, Australia şi America, nu este un fals.

  Rezultatele cu carbon, efectuate de Universitatea Waikato din Noua Zeelandă au relevat faptul că există 80% şanse ca harta să fi fost desenată ori între 1640-1690, ori între 1730-1810, şi doar 13% şanse ca harta să dateze între 1920-1960. Sunt şanse mari ca, ţinând cont de felul în care a fost cartografiată harta, cerneala folosită, vechimea hârtiei şi stilul de scris, harta să fi fost chiar în anul 1763 (aşa cum apare inscripţionată pe hartă, şi care susţine că este o copie după o hartă din 1418).

  Dacă este autentică, atunci harta din 1418 al exploratorului chinez Zheng He, care include ţărmurile Americii, este cu 74 de ani anterioară descoperirii Americii de către navigatorul Cristopher Columb.

  În perioada timpurie a dinastiei Ming, de la începutul sec. al XV-lea, împăratul i-a ordonat lui Zheng He să plece cu o mare flotă la distanţe uriaşe pentru a stabili relaţii cu alte teritorii străine. Între 1405 şi 1433 Zheng a făcut nenumărate călătorii, dar există o polemică unde a ajuns de fapt acest navigator chinez.

  Şi dacă până la urmă se dovedeşte că Zheng a fost primul care a descoperit America, atunci ce merite îi mai revin lui Columb?

 12. #172
  Member Avatarul lui Leif cel Fericit
  Data înscrierii
  August 8, 2010
  Locaţie
  Omniprezent
  Postări
  497

  Implicit

  Mai asta, Dark, nu chinezii au descoperit America...
  Prima data, acum zeci de mii de ani, asiaticii au fugit in America prin Stamtoarea Bering... Dar nu se considera ca au descoperit America deoarece continentele nu erau separate de apa ca acum, sau cam asa ceva.
  Descoperitorii Americii nu au fost chinezii, ci vikingii! Si stii care viking? Leif cel Fericit!
  Si stii cum?
  Au mers din peninsula scandinava in Islanda, apoi, treptat, in Groenlanda...
  Iar apoi, de-acolo au ajuns in America de Nord, prin Vinland. Asta s-a intamplat in jurul anului 1000, adica cu aproximativ 5 secole inaintea lui Columb.
  Expeditia a fost organizata de Leif cel Fericit (vedeti ce faceam eu cand voi va jucati triburi?)... Si tac'su tot mare explorator fusese, Eric cel Rosu...
  De fapt, pe Leif cel Fericit il chema Leif Ericson, "cel Fericit" i s-a zis dupa ce a ajuns in America, s-a imbatat bine de tot, si a inceput sa rada in crize, de beat ce era.
  In fine... Chestia e ca trebuie sa te interesezi din mai multe locuri...
  Daca vrei iti zic mai multe despre mine, toata biografia, cap-coada... ce l-a facut sa joace triburi dupa ce putea deveni faimos pentru ca a descoperit America, etc.
  Acum serios, nici nu te-ai sinchisit sa scrii sursa de unde ai luat aberatia aia... Si de Leif cel Fericit un cuvant n-ai zis...
  Ultima modificare făcută de Leif cel Fericit; 14-11-10 la 16:46. Motiv: Nau uan.

 13. #173
  În vacanþã
  Data înscrierii
  January 7, 2008
  Locaţie
  Zalău / Bucureşti
  Postări
  961

  Implicit

  Citat Postat în original de GhostMaster Vezi post
  ai putea sa-mi dai si mie acel site?

  si daca poti posta ceva si despre hitler, daca ai putea gasi cine a omorat mai multi oameni nevinovati (nazistii sau sovieticii) dupa cate am gasit si citit pe internet s-ar presupune ca sovieticii ar fi omorat mai multi dar ar fi fain cateva informatii mai complexe
  l-am publicat pe forum acum cateva lui. Este foarte interesant.

  Citat Postat în original de Megara Vezi post
  Povestea sovietelor - ai aici o paralela bine facuta intre nazism si comunism.

 14. #174
  Member Avatarul lui lord catau
  Data înscrierii
  August 23, 2009
  Locaţie
  Bacau
  Postări
  882

  Implicit

  cine altcineva putea sa fie la topicul de istorie in afara de megara?

  nu stiu daca sa mai postat dar am si eu o povestioara de istorie interesanta
  in china antica medicii erau platiti in functie de numarul de bonlavi, dar curios ca sistemul era invers decat acum
  daca nu aveai nici un bonlav in grupa de oameni care ti-a fost data erai platiti bine si cu cat aveai mai multi bonlavi cu atata erai mai prost platiti , ulterior daca numarul bonlavilor era prea mare se dadeau pedepse medicilor

  morla?
  medicii erau platiti sa previna bolile nu sa ne pacaleasca ca acum sa dam bani pe medicamente

  Persan Lumea 12, acolo unde am inceput
  Persan Lumea 23, acolo unde sper sa termin


 15. #175
  În vacanþã
  Data înscrierii
  January 7, 2008
  Locaţie
  Zalău / Bucureşti
  Postări
  961

  Implicit

  Citat Postat în original de lord catau Vezi post
  cine altcineva putea sa fie la topicul de istorie in afara de megara?
  Eu

  Se amintise in treacat pe undeva prin acest topic de Heinrich Schliemann.
  Hai sa dau si eu un copy/paste dar din scrierile mele de pe un alt forum

  Visator?
  As zice zbanghiu mai degraba... Cazut in cap, insa neamt, adica foarte echilibrat in nebunia lui.
  In plin sec 19 l-a ales pe Zeus ca fiinta suprema, si-a botezat baiatul Agamemnon si pe fata Andromaca; pe servitorii sai Pelops si Telamnon si intreaga viata si toti banii si i-a inchinat lui Homer.
  I s-a nazarit pe nepusa masa sa-si inchida biroul si magazinul si i-a comunicat nevestei, o rusoaica, intentia de a se muta la Troia. Biata femeie l-a intrebat unde e orasul ala ca nu auzise niciodata de el si care de fapt nici nu exista. Cand Heinrich al nostru i-a aratat pe harta locul unde zicea el ca trebuia sa fie, femeia a cerut imediat divortul. Schliemann n-a facut nici o obiectie ci a dat un anunt ca vrea o alta nevasta cu conditia ca ea sa fie gre****ca. Din pozele sosite a ales-o pe cea a unei fete mai mici cu aproape 30 de ani. S-a casatorit pe loc, dupa un ritual homeric, a instalat-o la Atena intr-o vila botezata Bellerofonte, si cand ea i-a daruit pe Andromaca si Agamemnon, femeia a trebuit sa transpire mult pana sa-l convinga sa-i boteze. El a consimtit dar cu conditia ca preotul, in afara de versetele din Evanghelie, sa citeasca in timpul ceremoniei si cateva strofe din Iliada. Visator ai?

  In 1870 se afla pe locul acela insorit si desertic nord-apusean al Asiei Mici, unde Homer sustinea ca se afla ingropata Troia. I-a trebuit 1 an sa primeasca de la guvernul turc aprobarea ca sa inceapa sapaturile pe coasta unui deal, la Hissarlik. A petrecut iarna pe un frig siberian sapand gropi impreuna cu nevasta si muncitorii. Dupa 12 luni de eforturi zadarnice si de cheltuieli nebunesti menite sa-l descurajeze si pe un sfant, intr-o zi tarnacopul a lovit un cufar de arama care, scos la lumina, a oferit privirii exaltate a acestui fanatic ceva ce el a spus imediat ca este "tezaurul lui Priam": mii si mii de obiecte din aur si argint.
  Traznitul de Schliemann si-a concediat lucratorii, a carat tot acest dar a lui Dumnezeu in baraca, s-a incuiat acolo, a impodobit-o pe nevasta cu toate margelele, pe care le-a comparat cu descrierea facuta de Homer, s-a convins ca erau aceleasi podoabe cu care se impaunasera candva Elena si Andromaca, si a transmis prin telegraf aceasta veste tuturor arheologilor din lume.
  Nu l-au crezut. Au spus ca singur pusese acolo toata marfa dupa ce o achizitionase la gramada de prin bazarele Atenei. Numai guvernul turc i-a acordat incredere, insa doar cu scopul de a-l da in judecata pentru insusirea ilegala de bunuri. Totusi au fost cativa invatati, mai scrupulosi decat altii, ca Doerpfeld, ce au vrut, mai inainte de a-l trata drept mincinos, sa verifice cazul la fata locului. Si, oricat de sceptici se aratasera ei la inceput, au trebuit sa se plece in fata evidentei. Au continuat si ei pe cont propriu sapaturile, si au descoperit ruinele nu ale unei asezari, ci a noua asezari. Unica indoiala care persista acum in mintea lor, nu era aceea daca Troia a existat, ci care din cele noua dezgropate de tarnacop este cea adevarata.
  Intre timp, nebunul continua cu luciditatea sa obisnuita sa transeze incurcatura judiciara in care intrase cu guvernul turc. Convins ca pretioasele sale descoperiri, odata ajunse la Istambul, aveau sa se dupa pe apa sambetei, el a expediat pe ascuns toata comoara la Muzeul de stat din Berlin. A platit guvernului turc paguba facuta, acesta tinand mai mult sa capete banii decat sa pastreze toate maruntisurile acelea. Apoi, inarmat cu primul Baedeker din lume, Periegesius a lui Pausanias, a vrut sa demonstreze omenirii intregi ca Homer spusese adevarul, nu numai despre Troia si despre razboiul ce avusese loc acolo, ci si despre protagonistii sai. Si s-a apucat sa caute, printre ruinele de la Micene, mormantul si ramasitele pamantesti ale lui Agamemnon.
  Si iarasi bunul Dumnezeu, care are o slabiciune pentru nebuni, l-a rasplatit pentru atata credinta, conducandu-i tarnacopul spre subsolurile palatului descendentilor lui Atreu, in ale caror sarcofage au fost gasite schelete, masti de aur, bijuterii si vasarie, apartinand acestor suverani care se credeau ca exista doar in fantezia lui Homer. Si Schliemann i-a telegrafiat regelui Greciei: "Maiestate, v-am descoperit stramosii".
  Apoi, sigur acum pe ceea ce facea, a vrut sa dea scepticilor din lumea intreaga lovitura de gratie si, conform indicatiilor lui Pausanias, a plecat la Trinit si a dezgropat zidurile ciclopice ale palatului lui Proteu, al lui Perseu si al Andromacai.
  Schliemann a murit la aproape 70 de ani, in 1890, dupa ce a zdruncinat din temelii toate tezele si ipotezele pe care se bazasera pana atunci reconstituirea preistoriei grecesti, care tinusera sa-i exileze pe Homer si pe Pausanias in sferele imaginatiei pure.

  Te pui cu nebunu' ... de, asta cand a fost mic, nu a ascultat povesti cu Scufita Rosie ci povesti cu Ulise, Achile si Menelau.
  Ultima modificare făcută de Megara; 17-11-10 la 14:24.

 16. #176
  Member Avatarul lui Leif cel Fericit
  Data înscrierii
  August 8, 2010
  Locaţie
  Omniprezent
  Postări
  497

  Implicit

  Interesant. Dar stati sa va "delectez" si eu cu un subiect pe care m-a fascinat, mai ales dupa ce am intalnit tot felul de teorii cu privire la aselenizare... si la luna in general... Cititi:

  Omul n-a fost niciodata pe luna!

  Iulie 1969. Peste 500 de milioane de oameni urmăresc cu sufletul la gură cea mai mare realizare de până atunci a omenirii… aselenizarea primei nave cu echipaj uman. “un pas mic pentru om, un pas uriaş pentru omenire”, celebra expresie a astronautului american, Neil Armstrong, făcea înconjurul lumii într-o fracţiune de secundă. Umanitatea păşea alături de echipajul american într-o nouă eră. şi totuşi, suspiciunea îşi făcea loc în inimile martorilor acelui eveniment odată cu primele analize amănunţite ale imaginilor selenare, şi o întrebare încolţea în mintea tuturor… a ajuns Armstrong pe lună sau totul a fost doar o farsă uriaşă cu implicaţii planetare?

  Adepţi ai teoriei conspiraţiei şi-au expus părerea încă de la începutul anilor ’70 şi, cu atât mai mult, explicaţiile oficialilor nasa au lăsat de dorit. Poate de aceea, unul din cinci americani este convins astăzi că totul nu a reprezentat decât o farsă tributară condiţiilor politice ale vremii şi că expediţia apollo 11 a fost regizată într-un studio secret din nevada.

  Lipsa stelelor din fotografiile aselenizării

  Poate cel mai important argument al celor care contestă existenta misiunii apollo11 este cel legat de lipsa stelelor din imaginile oferite de nasa. Spaţiul apare în fotografii ca un imens fundal negru. Cum ar putea fi posibil acest aspect cu atât mai mult cu cât luna nu are o atmosferă care să obtureze vizibilitatea aştrilor? Este greu de crezut că un „eventual” regizor ar fi uitat să „aprindă” stelele din studio. Contestatarii susţin că poziţia stelelor văzute de pe terra ar fi trădat poziţia reală a astronauţilor, caz în care s-a optat pentru eliminarea acestora din fundal.
  Oficialii nasa au negat vehement această posibilitate şi au susţinut faptul că lumina solară, extrem de puternică pe suprafaţa selenară, este capabilă să obtureze orice imagine a stelelor. Acelaşi lucru se întâmplă, susţin oamenii de ştiinţă americani, în momentul în care ai încerca să fotografiezi cerul pe timpul nopţii, într-un oraş puternic iluminat. Singura posibilitate ca stelele să devină vizibile ar fi aceea că un astronaut să realizeze fotografiile pe partea întunecată a lunii.
  Explicaţia nasa pare, la prima vedere, în măsură să explice lipsa stelelor din fotografiile oficiale. Cu toate acestea, niciun aparat de fotografiat nu ar fi rezistat căldurii solare şi radiaţiilor puternice care lovesc suprafaţa lunii. Motivul pentru care acest lucru nu s-a întâmplat? „atât apollo 11 cât şi celelalte misiuni care au avut loc până în 1972 au fost efectuate la primele ore ale dimineţii lunare”, argumentează cercetătorii americani.
  Deşi privită cu scepticism, această explicaţie a oamenilor de ştiinţă a născut, la rândul ei, noi controverse. Cum a fost posibil ca umbra navetei spaţiale să se propage încă din timpul zborului pe o suprafaţă extrem de întinsă a lunii. şi, mai mult, dacă luminozitatea solară a fost atât de puternică încât să împiedice vederea stelelor, asta la primele ore ale dimineţii, cum se explică faptul că umbrele astronauţilor au forme, lungimi şi direcţii diferite? Iar că misterul să se adâncească, cum poate fi explicat faptul că, deşi acoperit de umbră, modulul selenar lasa clar să se vadă însemnele oficiale ale statelor unite ale americii?
  în opinia cercetătorilor, terenul accidentat poate da naştere unor jocuri de lumini şi umbre chiar şi atunci când este vorba de mai multe obiecte sau persoane care stau una în apropierea celeilalte; o explicaţie care nu a reuşit încă să convingă pe mulţi de veridicitatea sa.

  Ce caută litera C pe lună?

  Una dintre imaginile care au reuşit să şocheze auditoriul a fost cea a rocii pe care apare litera „c”, ca şi cum aceasta ar fi făcut parte dintr-un decor prestabilit. Ca un argument în plus pentru adepţii teoriei conspiraţioniste, asemenea marcaje sunt comune în studiourile de la Hollywood, acolo unde obiectele de recuzita sunt însemnate cu litere, de la a la z, şi nu cu numere aşa cum s-ar fi aşteptat cineva. Care a fost reacţia nasa în faţa acestei dovezi? „litera c de pe rocă în discuţie este doar o iluzie optică. Cel mai probabil, un minuscul fir de păr a creat imaginea literei”. şi cu toate acestea, poziţionarea literei pe suprafaţa rocii precum şi faptul că nicio altă fotografie nu prezintă asemenea anomalii a creat valuri de scepticism în rândul publicului avid de informaţii.

  Steagul american fluturând, deşi pe lună nu există atmosferă!

  Ca şi cum dovezile contestatarilor nu erau deja în număr mare, o altă imagine, de data aceasta din filmul realizat la faţa locului de astronauţii americani, arata steagul statelor unite ale americii fluturând în momentul arborării acestuia pe suprafaţa lunii. Cum luna nu are o atmosferă, steagul ar fi trebuit, cel mult, să stea nemişcat pe suportul special creat pentru a-l ţine întins. Motivaţia oamenilor de ştiinţă, prin care mişcarea drapelului ar fi fost impregnată de astronauţi, pare, în opinia scepticilor, doar o justificare lipsită de temei.

  Praful lunar şi mişcările slow-motion
  Există şi în prezent voci care susţin că astronauţii au fost ajutaţi de fire extrem de subţiri în mişcările de pe presupusa suprafaţă a lunii. Pentru a recrea efectul gravitaţiei lunare şi pentru a da impresia că astronauţii plutesc prin aer, nasa ar fi realizat filmul cu mişcări „slow-motion”. Scepticii au mers până acolo încât au realizat în aceste condiţii un film similar, asemănările dintre acesta şi cele realizate de astronauţi fiind izbitoare. Explicaţia oficialilor nasa nu a fost, nici de această dată, în măsură să mulţumească pe toată lumea. Oamenii de ştiinţă au cerut scepticilor să dea atenţie prafului lunar şi a modului în care acesta revine imediat la sol în urma mişcării membrilor expediţiei. în mod normal, pe terra, argumentează cercetătorii, praful s-ar fi ridicat şi s-ar fi împrăştiat prin atmosferă. Refacerea condiţiilor de pe lună ar necesita un efort extrem de mare, chiar şi pentru standardele actuale. Nimeni nu a menţionat, însă, că este imposibil.

  Alte argumente care să demonstreze că aselenizarea nu a avut loc
  Argumentele celor care nu cred că prima aselenizare ar fi loc în 1969 pot umple, fără probleme, paginile mai multor volume. Lipsa, în 1969, a unei tehnologii capabile să asigure o călătorie pe lună pentru un echipaj uman, absenta dovezilor concrete, fragilitatea modulului din imagini, lipsă din discuţii a centurii van allen şi a radiaţiilor ucigătoare ale acesteia, dispariţia misterioasă a unora dintre cei implicaţi în proiectul apollo 11 precum a şi a unor informaţii originale, dar şi refuzul nasa de a oferi imagini ale primului loc în care a aselenizat un echipaj uman nu reprezintă decât motive în plus pentru a întreţine suspiciunile.
  Un ultim argument din partea „conspirationistilor” este cel legat de misiunea spaţială a agenţiei spaţiale europene (esa) din 3 septembrie 2006. Deşi modulul european, smart-1, s-a prăbuşit pe suprafaţa lunii, acesta a putut oferi fotografii ale urmelor primei aselenizări. Cu toate acestea, esa a refuzat să facă publice orice imagini obţinute în timpul misiunii.

  Motivaţia americană pentru farsa aselenizării
  Si totuşi, de ce ar fi înscenat una dintre marile puteri ale lumii ideea unei expediţii care nu avusese loc? Ar putea să pară absurd, însă o simplă privire aruncată în contextul geopolitic al acelor vremuri poate oferi o explicaţie mai mult decât plauzibilă. Statele unite ale americii pierduseră startul în cursa spaţială, iar uniunea sovietică părea să conducă detaşat în toate domeniile. Prima capsulă spaţială trimisă în afara atmosferei terestre, primul animal lansat în spaţiu, primul om şi primul echipaj de trei persoane care ajungeau pe orbita terestră precum şi primul modul fără echipaj, luna2, care ajungea pe satelitul natural al terrei, toate realizări sovietice, constituiau suficiente motive de îngrijorare pentru statele unite. Conform adepţilor teoriei conspiraţiei, statele unite ale americii se aflau în punctul în care trebuiau să demonstreze cu orice preţ că posedă o tehnologie superioară celei sovietice, iar singurul mod în care puteau face acest lucru era să trimită un om pe lună, premiul care lipsea din vitrina uniunii sovietice. Aveau, însă, statele americane tehnologia necesară transportării dus-întors a unui echipaj uman pe lună? Răspunsul este unul disputat chiar şi în zilele noastre.
  Să fie, oare, suficiente dovezile celor care susţin că aselenizarea din 1969 nu a fost altceva decât o farsă? Ne aflăm în faţa unui exemplu clar de conspiraţie? Poate că nu vom afla niciodată. Cert este că atât cei care cred cât şi cei care nu cred în veridicitatea informaţiilor oferite de nasa încă aşteaptă o dovadă concretă a misiunii care ar fi avut loc în 1969.
  Continuam...
  Despre farsa aterizării pe Lună din 1969

  Una dintre cele mai vehiculate ipoteze ar fi aceea că aşa-zisa aterizare a americanilor pe Lună, în 1969, a fost o farsă cauzată de războiul rece cu Uniunea Sovietică.
  Statele Unite ale Americii pierduseră startul în cursa spaţială, iar Uniunea Sovietică părea să conducă detaşat în toate domeniile. Prima capsulă spaţială trimisă în afara atmosferei terestre, primul animal lansat în spaţiu, primul om şi primul echipaj de trei persoane care ajungeau pe orbita terestră precum şi primul modul fără echipaj, Luna2, care ajungea pe satelitul natural al Terrei, toate realizări sovietice, constituiau suficiente motive de îngrijorare pentru Statele Unite. Conform adepţilor teoriei conspiraţiei, Statele Unite ale Americii se aflau în punctul în care trebuiau să demonstreze cu orice preţ că posedă o tehnologie superioară celei sovietice, iar singurul mod în care puteau face acest lucru era să trimită un om pe Lună, premiul care lipsea din vitrina Uniunii Sovietice.
  Si uitati si cum am fost "pacaliti":
  Cum a înscenat NASA, pas cu pas, aselenizarea din 1969


  Nu mai e nevoie să mai aduc aminte de teoria “farselor aterizări pe Lună” din cadrul programelor NASA de aselenizare Apollo. Cred că toţi o cunoaşteţi mult prea bine. NASA susţine că omul a fost pe Lună, iar adepţii teoriei conspiraţiei spun că omul n-a ajuns niciodată pe Lună, montajul video şi fotografiile de pe Lună fiind toate trucate. Dar…şi-a pus cineva întrebarea cum s-a derulat acest scenariu pus la cale de NASA? Iată întreg scenariul:
  1) O rachetă goală Saturn V a fost lansată în Florida – în faţa unui public numeros, ceea ce a dat proiectului Apollo o patină de autenticitate. Însă, odată dispărută din raza de vizibilitate, racheta fantomă a căzut în Marea Polară de Sud.
  2) „Astronauţii” au fost transportaţi cu avionul la un complex secret din Nevada unde s-au bucurat de „tot luxul din lume, inclusiv de câteva dintre cele mai bine făcute starlete din Las Vegas, care s-au angajat, desigur, să păstreze secretul”. Dacă Armstrong şi colegii lui playboy actori nu şi-au dobândit statutul de membri ai Clubului celor care au zburat la 240 000 de mile înălţime, pentru a spune aşa, ei „erau liberi să colinde prin preajmă, să joace la automate cu monedă” şi să „guste bunătăţi de la bufetul pus la dispoziţie 24 de ore din 24″ de către hotelul The Dune.
  3) În fine, când cortina se ridică, echipa de efecte speciale, cameramanii TV şi „regizorul plimbării pe Lună” oferă o mostră aproape perfectă de artă a interpretării, Armstrong recitând textul său referitor la „un mic pas…” Fiecare aspect al benzii video falsificate este coregrafiat „meticulos” până la detalii cum ar fi glumele şi „improvizaţiile aparente ale astronauţilor”. Între timp, NASA pregăteşte, într-un cuptor ceramic de înaltă tehnologie, „rocile lunare” contrafăcute, presupusele dovezi palpabile ale călătoriei pe Lună.
  4) În momentul revenirii lor triumfale pe Pământ, astronauţii sunt smulşi din ghearele vulpiţelor din Las Vegas şi transportaţi rapid la o bază aeriană secretă situată la sud de Insulele Hawaii. Acolo, ei sunt închişi într-o capsulă spaţială falsă şi aruncaţi în valurile oceanului de la bordul unui avion de transport C5-A.
  Si ultimul articol de acest gen:
  NASA se ocupă cu “photoshopat-ul” imaginilor spaţiale: cum a fost falsificată imaginea Terrei de pe Lună

  Există unii oameni (ca de exemplu, Donna Hare şi Karl Wolfe) care au lucrat în interiorul celebrei Agenţii Spaţiale Americane (NASA) şi care au confirmat faptul că NASA recurge adeseori la binecunoscutul program de editare fotografii – Photoshop, înainte de a da publicităţii imaginile obţinute de pe telescoapele şi sondele sale spaţiale. De ce face acest lucru? Probabil că cei de la NASA au multe lucruri de ascuns.
  Până acum, exista doar bănuială că NASA “photoshopează” aceste poze. Dar un specialist în domeniul fotografiei digitale a scris un articol, prezentat pe site-ul projectmaji.com, prin care demonstrează faptul că NASA s-a folosit de Photoshop, cel puţin într-o faimoasă fotografie, cea care ar fi fost luată în timpul misiunii spaţiale Apollo 8, şi în care Pământul apare atât de frumos, deasupra orizontului Lunii. Este o minunată imagine a Pământului nostru cel albastru, ce contrastează cu spaţiul întunecat, vast şi fără culoare al Lunii. Dar este într-adevăr imaginea adevărată? Sau a fost ea prelucrată în laboratoarele NASA?
  Interesant e faptul că această fotografie, ce se afla pe serverele NASA, a fost ştearsă la o zi după ce a fost publicat articolul pe www.projectmaji.com. De ce? Cu ce scop? Totul nu poate fi doar o simplă coincidenţă…Oricum, autorul acestui articol a făcut o copie de siguranţă a pozei, ce poate fi downloadată la “full resolution” (peste 50 MB mărime!) de pe următoarea adresă: http://www.projectmaji.com/misc-images/ISD_highres_AS11_AS11-44-6552.TIF.
  Haideţi să analizăm puţin această poză:

  Să privim linia de demarcaţie a Pământului, zona în care suprafaţa Pământului pare că se şterge , ca urmare a faptului că e noapte, iar razele Soarele nu mai ajung dincolo de acea linie. În mod normal, această linie ar trebui să fie uşor fluidă, şi să se transforme treptat în negru. Totuşi, la o atentă inspecţie se observă că lucrurile nu stau aşa. De fapt, se pare că linia de demarcaţie urmează formaţiunile de nori prezente pe Pământ. Ca urmare, e posibil ca un tehnician NASA a folosit Photoshop-ul, mai precis unealta denumită “magic wand” (“bagheta magică”), pentru a tăia partea de jos a Pământului, şi a crea o linie de demarcaţie artificială.

  Linia de demarcatie a Pamantului, creata de "photoshopistii" lui NASA
  În fotografia de mai jos, să ne uităm cu atenţie la curbura Pământului. Observaţi semnele de aliniere (cunoscute cu denumirea de “trim marks” în limbajul Photoshop) de pe această curbură? Se pare că un tehnician NASA a folosit un instrument de ştergere din Photoshop, pentru a tăia marginile atmosferei Pământului. În unele locuri, puteţi vedea clar tăietura circulară, fără a exista nicio încercare de a ascunde sau diminua tăieturile. S-o fi grăbit tehnicianul NASA?

  Apoi, în imaginea de mai jos, să ne uităm cu atenţie la anomalia care apare de-a lungul orizontului lunar, în partea din dreapta a pozei. Priviţi marginea din dreapta. Ea pare a fi un strat (“overlay” în limbajul Photoshop) de un anumit tip, aflat pe suprafaţa Lunii. Se pare că tehnicianul NASA a acoperit suprafaţa Lunii cu un strat de culoare de altă nuanţă. Datorită lipsei de neatenţie, el nu s-a mai obosit să alinieze orizontul din marginea din dreapta, cu câţiva pixeli mai încolo.

  Interesant e faptul că NASA, simţindu-se cu musca pe căciulă, a schimbat poza iniţială cu o altă versiune (http://www.thelivingmoon.com/43ancie...11-44-6552.JPG) din care a fost scoasă anomalia cu marginea din dreapta!
  În final, vă prezint câteva declaraţii edificatoare despre cum NASA înşeală publicul:
  Donna Hare: “Şi am întrebat dacă acela e un OZN? (…) Mi-a zâmbit (n.t. – era vorba de un oficial NASA) şi mi-a spus că nu poate să-mi spună. Şi apoi eu l-am întrebat ce va face acum. Iar el mi-a răspuns: O vom truca şi apoi o vom da publicităţii”...

  Tin sa precizez ca sursa de unde am dat "copy-paste" este http://www.lovendal.net , le-am expus aici deoarece am mai intalnit astfel de articole si in alte locuri, dar de-aici le-am gasit mai usor si mi-au fost mai la indemana. Si pentru ca este doar un "copy-paste", eventualele greseli in redactarea acestiu articol nu-mi apartin, ci celui care a scris articolul.
  Si de aceea am incercat sa elimin partile articolelor in care autorul acestora isi exprima opinia intr-un mod prea subiectiv, fara sa fie sustinuta de argumente solide.
  Sper sa va placa ce am postat si sper ca veti avea rabdarea sa cititi pana la capat.
  Astept comentarii!
  Ultima modificare făcută de Leif cel Fericit; 21-11-10 la 01:39.

 17. #177
  Păsăroiul Avatarul lui aquilla
  Data înscrierii
  May 31, 2007
  Locaţie
  acvilesti
  Postări
  5.776

  Implicit

  bravo atlant....fara cuvinte
  http://i1088.photobucket.com/albums/i322/sweetblondes/aquila2copy.jpg

 18. #178

  Data înscrierii
  December 8, 2010
  Postări
  0

  Implicit Hi

  Am gasit nishte articole interesante pe site-ul www.stiai-ca.ro

  sunt documentare despre to ce discutati pe aici. merita incercat.

 19. #179
  În vacanþã
  Data înscrierii
  January 7, 2008
  Locaţie
  Zalău / Bucureşti
  Postări
  961

  Implicit

  Citat Postat în original de jabelino Vezi post
  MIRCEA CEL BATRAN A FOST TANAR

  Cine nu ştie celebrele versuri ale lui Mihai Eminescu, din binecunoscuta poezie “Scrisoarea a III-a”?

  “La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort
  Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port.
  - Tu eşti Mircea?
  - Da-mpărate!
  ………………………………………… …………………..
  O, tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s-au pus!
  Toată floarea cea vestită a întregului Apus,
  ………………………………………… …………………..
  Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag?
  Şi, purtat de biruinţă, să mă-mpiedec de-un moşneag?
  - De-un moşneag, da, împărate, căci moşneagul ce priveşti
  Nu e om de rând, el este domnul Ţării Româneşti”.

  Minunate versuri…numai că marele nostru poet naţional a făcut o greşeală istorică. În primul rând, de ce i se spune domnitorului Mircea – “cel Bătrân”? Nu pentru că a venit la conducerea Ţării Româneşti când era bătrân, ci pentru că mai târziu, în istoria Valahiei, au existat mai mulţi domnitori cu numele de Mircea, iar cronicarii, vorbind de Mircea cel de la sfârşitul veacului 14 şi începutul veacului al 15-lea, i-au spus “cel Bătrân”. Apoi, când a avut loc bătălia de la Rovine (1394), Mircea era un domnitor tânăr, nefiind moşneagul de care aminteşte Eminescu în poezia sa.

  Mircea cel Batran s-a nascut in anul 1355 si a domnit incepand cu 1386 pana in 1418, avand o intgrerupere mai putin cunoscuta intre 1394-1397, imediat dupa batalia victorioasa de la Rovine cand domn a fost Vlad Uzurpatorul. Facand simple calcule aritmetice observam ca ajuns pe tron la 31 de ani, iar la Rovine in 1394 avea 39 de ani deci nu a fost deloc un mosneag asa cum ni-l prezinta Eminescu ci un barbat in plina putere.
  ) Si varsta... dar greseala istorica facuta de Eminescu in "Scrisoarea a III-a" este aici:

  La Nicopole văzut-ai câte tabere s-au strâns
  Ca să steie înainte-mi ca şi zidul neînvins.


  Cadrul istoric din Scrisoarea a III-a este batalia de la Rovine.

  Ori Batalia de la Nicopole a avut loc dupa Batalia de la Rovine.

 20. #180
  Member Avatarul lui Atlant
  Data înscrierii
  April 24, 2008
  Locaţie
  Romania, Bucharest
  Postări
  172

  Implicit

  Studii / cercetari:
  Femeile frumoase dăunează sănătăţii bărbaţilor
  Femeile frumoase ar trebui să poarte mesaje de avertizare la fel ca pachetele de ţigări. La fel ca tutunul, o femeie frumoasă poate îmbolnăvi bărbaţii. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii de la Universitatea din Valencia, conform cotidianului 20 minutos.
  Femeile atrăgătoare pot dăuna sănătăţii bărbaţilor care le privesc. De ce? Cinci minute de admirat frumuseţea unei femei creşte nivelul cortizolului în organismul bărbaţilor, un hormon relaţionat cu stresul şi care alterează metabolismul celular.
  Aceasta este una din concluziile studiului cercetătorilor de la Universitatea din Valencia, care, în colaborare cu Universitatea din Groeningen, din Olanda, au măsurat nivelul de cortizol în organismul a 84 de bărbaţi în timp ce rezolvau un sudoku în timp ce se aflau în cameră cu un bărbat şi o femeie.
  Bărbaţii credeau că trebuie să flirteze cu femeia, ceea ce îi făcea să se simtă stresaţi. Spre surpriza cercetătorilor, dacă femeia aflată în cameră era frumoasă, nivelul de cortizol din sângele subiecţilor creştea considerabil până când femeia părăsea încăperea. Apoi, nivelul cortizolului revenea la normal.
  Guma de mestecat = cancer la pachet
  Ne curăţă dinţii, dar ne zdruncină lucrările. Prin stimularea secreţiei salivare creşte, automat, şi secreţia de suc gastric, format din mult acid clorhidric, cu rolul de a facilita digerarea mâncării. Mestecatul excesiv, adică peste 20 de minute, poate duce la apariţia gastritelor şi a ulcerului gastric. Mucoasa stomacală este serios iritată dacă mestecăm guma pe stomacul gol. Acelaşi mestecat prelungit cauzează obosirea articulaţiei mandibulei. Aşa apar arteritele, durerile de articulaţie şi zgomotele ciudate atunci când deschidem gura. Din păcate însă, conservanţii din guma de mestecat (E-urile) favorizează cancerul. De exemplu, E171, E320, E330, E420, E421, E422, E950, E951 şi E967, E320, E 330, E 950 şi E 951 ne pot creşte colesterolul şi pot favoriza apariţia cancerului sau a afecţiunilor aparatului bucal.
  Supa intretine inima
  Persoanele care mănâncă o farfurie de supă în fiecare zi pot evita apariţia afecţiunilor cardiace. Terapia pe bază de supă are numeroase beneficii pentru sănătate, susţin specialiştii în medicină tradiţională chineză. Supa contribuie la detoxifierea organismului, pierderea kilogramelor în exces şi întărirea sistemului imunitar.
  ____________

  Cat au licitat Statele Unite pentru moartea lui Teo Peter
  SOC. WikiLeaks dezvaluie abordarea diplomatica in cazul mortii cantaretului de la Compact
  Ambasada SUA din România a fost pusă la zid de controversatul site WikiLeaks, care a prezentat negocierea cu diplomaţii români în cazul morţii lui Teo Peter. Pentru a-l scăpa pe Christopher VanGoethem, ucigaşul cântăreţului, americanii au încercat să cumpere familia Peter şi să înăbuşe un trend antiamerican ce ar fi dus la răcirea relaţiilor diplomatice.
  Cazul Teo Peter a fost la un pas de a rupe legăturile dintre SUA şi România. Site-ul WikiLeaks a publicat un mesaj diplomatic confidenţial, din noiembrie 2007, în care Ambasada Americii la avertiza Casa Albă că, dacă familia cântăreţului va face publică suma-consolare oferită de ei, în România s-ar putea isca o mişcare antiamericană, ce ar putea duce la o răcire a relaţiilor dintre cele două state. Americanilor nu le convenea să piardă sprijinul în Irak sau să rateze vânzarea avioanelor F-16. „În eventualitatea în care familia lui Teo Peter va face publică informaţia că Guvernul SUA a reacţionat la solicitarea de compensaţii în valoare de milioane de dolari printr-o ofertă de doar 80.000 de dolari, liderii români şi formatorii de opinie vor reacţiona tare şi în mod emoţionant, aducând în discuţie unele dintre principalele aspecte ale parteneriatului nostru bilateral”, a menţionat Ambasada SUA. La trendul po****st s-ar fi raliat şi pricipalii parteneri proamericani din conducerea la nivel înalt a României, inclusiv preşedintele, astfel că americanii ar fi putut pierde sprijinul românilor în Irak şi în găzduirea bazelor militare româno-americane din apropierea Mării Negre. Documentul menţionează faptul că Bogdan Olteanu, şeful Camerei Deputaţilor de atunci, personalitate antiamericană, ar fi profitat de aceste tensiuni.
  Cash pentru moarte
  Şocul însă este oferit chiar de fiul regretatului artist: „Prima dată ne-au oferit 15.000 $, apoi 80.000 $. Aşa au decurs lucrurile, însă, oricum, nu mă interesau banii, ci dreptatea. Voiam un proces adevărat în care militarul american care l-a accidentat mortal pe tata să se prezinte în faţa instanţei”, ne-a mărturisit Teo Peter jr.
  Ştiam despre aceste discuţii
  „Nu mă surprind aceste dezvăluiri pentru că ştiam de ele şi ştiam că marea problemă a americanilor era sprijinul României şi scăparea lui Christopher VanGoethem. Nu am vrut decât dreptate şi nu am obţinut-o. Eram în permanentă legătură cu Ministerul de Externe şi ştiam că se încearcă înăbuşirea.”
  ”Mă întristează că ceea ce s-a întâmplat cu tatăl meu se poate întâmpla cu orice român pentru că legea nu ne apără pe teritoriul nostru” , Teo Peter jr
  Eclipsa de Luna aduce cutremure, criza si sinucideri
  EFECT. Evenimentele astrologice vor afecta radical omenirea

  Va veni sau nu Sfârşitul Lumii? Eclipsa totală de Lună care a avut loc în această dimineaţă poate avea efecte nebănuite asupra oamenilor. În timp ce astrologii susţin că a fost „semnul” care prezice că va veni un an teribil de greu, seismologii anunţă fenomene naturale deosebite, iar numerologii - sinucideri în masă.
  După 372 de ani, Eclipsa de Lună a coincis din nou cu solstiţiul de iarnă. Evenimentul astrologic este privit cu scepticism de oamenii de ştiinţă, care prevăd modificări radicale atât la nivelul fenomenelor naturale, cât şi al comportamentului oamenilor de pe întreaga planetă. „Faptul că s-a suprapus cu solstiţiul de iarnă înseamnă că toată omenirea va suferi modificări la nivel temperamental şi psihologic. Pentru că acest tip de eclipsă, foarte rară, este urmată de una de Soare, se anunţă un 2011 care va fi între ciocan şi nicovală. Schimbări radicale vor suferi cei din zodiile Capricorn şi Rac, care vor avea o cu totul altă atitudine la locul de muncă şi în relaţiile intime. Acesta este semnul că toţi oamenii din lume trebuie să lupte să iasă din criză”, ne-a spus astrologul Maria Cojocaru.
  Ar putea veni un mare cutremur
  În afara modificărilor comportamentale ale întregii omeniri, seismologii anunţă că nu exclud posibilitatea producerii unui seism puternic în aceste zile. „Ar putea avea loc, în orice moment, un fenomen natural deosebit. După calculele mele, perioada cea mai expusă ar fi cuprinsă între 22 şi 28 decembrie... dar nimic nu este sigur în această privinţă”, a afirmat seismologul Ioan Istrate.
  „Există cu siguranţă 3-4 nebuni care se vor sinucide pentru că aşa se întâmplă la fiecare eclipsă”, Numerologul Mircea Georgescu
  Cum ne afectează Eclipsa de Lună sănătatea
  Curios sau nu, energia Lunii Pline are şi efecte benefice. „Eclipsele de Lună se formează numai în perioada de Lună Plină. Atunci, emoţiile pozitive şi negative vor fi deopotrivă mult amplificate; se poate acţiona în sensul întineririi organismului şi tratării bolilor cronice, prin băi de Lună; femeile nu trebuie să facă mult efort în aceste zile, deoarece oboseala le va provoca migrene. Decembrie, numit şi Luna Stejarului sau Luna Nopţilor Lungi, este timpul magic al speranţei şi vindecării. Acum, gândurile trebuie îndreptate spre renaşterea Luminii, ritualurile magice pentru familie având un efect mai puternic de vindecare”, afirmă numerologul Mircea Georgescu.
  _______

  „In martie 90, au fost trecuti in rezerva toti cei care au tras!”
  INTERVIU. Fostul ofiter al unitatii speciale de lupta antiterorista(USLA) a Securitatii, Marian Romanescu dezvaluie:
  Azi se împlinesc 21 de ani de când bucureştenii au ieşit în stradă pentru a-şi cere dreptul la libertate. Urmând exemplul Timişoarei, Capitala a răbufnit după ce veştile care veneau de pe malurile Begăi erau din ce în ce mai sumbre. Toţi cei care au fost pe străzile Capitalei în acele zile de foc au văzut pe viu desfăşurarea evenimentelor. Au existat însă forţe nevăzute care au acţionat din umbră şi care au executat ordine precise. Despre misterele revoluţiei, dar şi despre modalităţile prin care „forţele democratice” s-au instalat la putere după 22 decembrie, Marian Romanescu face dezvăluiri inedite.

  Domnule Romanescu, vă rog să-mi faceţi un scurt istoric al începuturilor dvs. în calitate de ofiţer de securitate.
  În anii ’70 am ocupat funcţia de şef de personal la ICECHIM, institutul condus de Elena Ceauşescu. Ulterior am fost remarcat de organele de Securitate şi mi s-a propus activarea mea în rândul structurilor departamentului securităţii statului. Am fost ofiţer de contrainformaţii economice. Am avut în răspundere Centrala de Prelucrare a Lemnului şi unităţile subordonate acestuia (CPL). Apoi, în cadrul USLA, când eram deja căpitan, am primit în răspundere toate direcţiile TAROM care acţionau în străinătate.

  Au existat elemente care să prefigureze evenimentele din decembrie ’89?
  Informaţiile semnalau tot mai multe abuzuri care se petreceau: în economia naţională, în viaţa socială, la nivel de organe de partid etc. Mi-au parvenit informaţii despre preluarea puterii de către echipa condusă de Ion Iliescu, în cadrul unei acţiuni din programul „barajul”, care era programul de măsuri anti-KGB. Iliescu era obiectivul „barajul 1”. Ion Iliescu era principalul reprezentant al KGB-ului în România, opozabil lui Ceauşescu. El şi nucleul din apropierea lui. „Barajul” în limbajul nostru însemna planurile sovieticilor de atunci de a-l instala la putere. Aveam un dosar curent de urmărire informativă împotriva lui Iliescu. Intenţiile lui de a prelua puterea au fost foarte clare.

  Cum aţi acţionat pe 21 decembrie?
  Toate evenimentele m-au prins la Otopeni. Eram ofiţer de serviciu acolo. Pe 22 decembrie, un „coleg de bine” m-a scos din aviaţie seara pe la opt. Dacă ajungeam acasă, aveam toate şansele să dau colţul. M-a abandonat undeva înspre Gara de Nord. Instinctul de conservare m-a determinat să cer protecţia armatei, care avea unităţi în cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. M-au tratat cu ostilitate. Am fost la un pas să plătesc cu viaţa. (...) Împotriva mea s-au săvârşit fapte penale: tortură (n.r.-inclusiv în stare de hipnoză) în condiţii de lipsire de libertate, cu consecinţe agravante ca urmare a vătămării corporale grave. Nu mi s-au adus acuzaţii, nu mi s-a spus nimic. Chipurile, am lipsit din unitate, dar ei m-au scos din unitate. Unul dintre cei care mi-au făcut rău a fost comandantul Ardeleanu, care nu mă avea „la ficat“ şi intrase pe tehnica noastră că se află în preocupările unor puteri străine. Confirmare venită de la prim-ministrul acelei puteri străine, care a încercat să-i spele obrazul lui Ardeleanu. (n.r.-mai multe dezvăluiri în cartea USLA, ÎN STARE DE HIPNOZĂ)

  Care a fost rolul USLA în evenimentele din noaptea de 21 spre 22 decembrie?
  USLA nu a fost compusă din îngeraşi. Au acţionat ca organ de represiune. Asta era literă de lege. În noaptea de 21 spre 22 decembrie au tras la greu. Cei care erau reţinuţi erau „depozitaţi“ undeva tot de USLA.

  Dar armata nu poate fi trasă la răspundere?
  Nu putem culpabiliza armata în totalitate. Putem culpabiliza căpeteniile, care au avut gustul ăsta de sânge. Revoluţia pe 22 după-amiază era gata. Lumea era liniştită, mergeam acasă şi totul era în regulă. Au început însă tirurile de armă ca să le întărească lor jocurile. Care a fost murdar, sângeros... S-a tras la greu. Erau posturi bine amplasate, cunoscute din timp, în baza unui plan.

  Ce părere aveţi despre dualitatea revoluţie - lovitură de stat?
  A fost o lovitură de stat pe fondul unei nemulţumiri, cu nuclee foarte clare, bine dirijate, ficecare ce să facă, se ştia cine pe cine să pună ş.a.m.d. Ion Iliescu a numit în principalele posturi forţe fidele KGB-ului în primul rând. Legătura lui Ion Iliescu cu generalul Militaru înainte de decembrie 1989 era perfectă. Era legătura permanentă. Şi Măgureanu a figurat în fişele noastre, şi el era suspectat de atentat la siguranţa statului, şi mai sunt încă alţi câţiva. Deci toţi erau „fişaţi“ la noi.

  De ce credeţi că nu s-a mers cu ancheta mai departe, ca să se afle cu exactitate cine a tras în demonstranţi?
  Peste 80% din făptuitori sunt cunoscuţi, inclusiv cei care au dat ordin să se tragă. Pentru acţiunea penală există făptuitorul. El are un complice sau mai mulţi şi are un instigator. În cazul de faţă, instigatorul trebuie să răspundă primul, indiferent de grad şi de funcţie. Instigatorul a fost Stănculescu, Militaru, toţi cei care de acum sunt cunoscuţi. Adevărul juridic despre Timişoara se ştie. Poate toată lumea să spună orice. Stănculescu nu este chiar o victimă. Toate drumurile au ajuns la forţele politice care au preluat puterea şi care au frânat aceste cercetări. În martie 1990 au fost trecuţi în rezervă toţi cei care fie au tras, fie au acţionat împotriva forţelor democratice.

  Cum aţi reacţionat când aţi aflat de executarea lui Ceauşescu?
  Am aflat chiar atunci, am văzut şi filmul. Execuţia a fost prea rapidă. La vremurile de atunci, putea să existe o sentinţă şi să-l izoleze, iar după aceea să-i comute pedeapsa. Nu cred că avea forţe care ar fi putut să întoarcă lucrurile.

  Dar procesul ce impresie v-a lăsat?
  Procesul a fost instrumentat de aşa-zişii oameni ai legii şi de noile forţe. O parte a aşa-zisei societăţi democratice, reprezentată de Gelu Voican, din armată a fost Stănculescu, din partea noilor servicii de informaţii a fost Măgureanu, iar de la justiţie a fost Mugurel Florescu, care era jurist la Ministerul Apărării Naţionale. Gică Popa a fost propria victimă. După ce s-au folosit de el, l-au bombardat psihologic, l-au izolat, a cedat şi pac! S-a întâmplat ce s-a întâmplat.

  Ion Iliescu a afirmat că grăbirea execuţiei a avut raţiunea împiedicării vărsării de sânge.
  Ion Iliescu, în contextul de faţă, este autorul moral a tot ceea ce s-a întâmplat, inclusiv a vărsării de sânge. Fiind şeful statului, cu nucleul format atunci, pe care l-a creat în jurul lui, poartă întreaga răspundere în legătură cu tot ce s-a întâmplat atunci în ţară. Nu vrea nimeni să-l vadă neapărat pe Iliescu încătuşat, dar să vină să spună: am făcut sau nu am făcut asta.

  Dar chestiunea teroriştilor?
  DIE a făcut o chestie dintr-asta, cu unitatea lor de diversiune, undeva din teritoriu. Au fost bine echipaţi. Au fost şi ofiţeri cu acoperire, cu legitimaţii de tehnicieni, de ingineri, şi a fost un control din punctul lor de vedere al situaţiei operative, în anumite centre: Arad, Timişoara, Braşov, Bucureşti etc.

  De ce credeţi că au tras mai mult pe timpul nopţii?
  Au avut nevoie să creeze o anumită psihoză şi, în acelaşi timp, şi de o anumită acoperire. Spun asta ca specialist. Nu toate loviturile de pe timpul nopţii şi-au atins ţinta, dar este de ajuns ca într-o subunitate de militari să împuşti unul în frunte. Atunci se creează acea psihoză în rândurile tuturor militarilor. Plus că o parte a armatei era total neinstruită. Direcţia a V-a a fost asaltată cu tancurile, ceea ce a fost o prostie.

  Se mai poate descoperi adevărul după 21 de ani?
  La Parchetul Militar există dovezi. Dovezile astea ce sunt? Sunt mijloace de probă: planuri de acţiune, jurnale de luptă, declaraţii, martori oculari, cercetare la faţa locului, atât cât s-a făcut, plus înscrisuri. Nu le poate ocoli nimeni. Există casete video, audio, iar toate astea concentrate duc la concluziile care se cuvin. S-au „curăţat” multe documente, precum la Berevoieşti, care a fost o chestie reală. Cei care au făcut ce au făcut acolo au făcut-o voit, nu au lăsat documentele alea nearse întâmplător. Ei aveau nevoie să lanseze în piaţă o chestie de genul ăsta, tip Berevoieşti. Credeţi că nu aveau timp să le ardă? E absurd.
  Vezi aici documente din dosarul lui Marian Romanescu
  Cum iti asiguri o digestie usoara
  PONT. Medicii ne dezvaluie cateva lucruri simple si la indemana oricui
  Sărbătoarea Crăciunului nu înseamnă doar colinde, miracolul naşterii lui Iisus şi petreceri. Distracţia poate fi umbrită, deseori, de consecinţele abuzului de alimentele bogate în grăsimi. Digestia grea, constipaţia şi balonarea pot fi prevenite prin respectarea unor reguli simple.

  Pentru a avea un „start” bun, trebuie să eviţi cartofii, pâinea, orezul, pastele şi carnea grasă, pentru că toate acestea sunt alimente bogate în amidon şi îngreunează digestia. „În niciun caz nu combinaţi, la aceeaşi masă, două alimente ce abundă în amidon. De exemplu, nu mâncaţi friptura cu pâine, ci cu o garnitură de legume”, explică dr Laurenţiu Luca, directorul Clinicii PULS.

  Nu bea în timpul mesei
  „Când te-ai aşezat la masă, evită să bei apă în timp ce mănânci. Îţi poţi potoli setea cu jumătate de oră înainte sau după masă. Şi, în niciun caz nu bea lichide reci pentru că te vor balona, iar digestia va fi îngreunată”, susţine medicul.

  Fără excese
  Nu mânca multe feluri la o singură masă şi mestecă încet. De asemenea, stai relaxat, pe scaun, nu în picioare, pe colţul mesei. Şi, nu în ultimul rând, nu te culca având stomacul plin, pentru că dimineaţa te vei trezi balonat.

  Sucul de lămâie face minuni
  „Pentru a uşura digestia, trebuie să bei dimineaţa, pe stomacul gol, un pahar de apă în care ai pus suc de lămâie. Astfel vei reduce aciditatea stomacală, toxinele din organism se vor elimina mai rapid, iar digestia va fi accelerată”, afirmă dr Luca.

  Ceaiuri tămăduitoare
  muşeţel
  mentă
  anason
  ceai verde

  Pilule de leac

  Bil Plus – tratează indigestia şi balonarea
  Zymogen – tratează insuficienţa pancreatică şi gazele abdominale
  Panzcebil – tratează tulburările digestive apărute în urma exceselor alimentare
  Try-Enzymes – tratează colita, balonarea şi indigestia
  Mezym Forte - tratează tulburările de nutriţie şi balonarea

  „Ananasul consumat la desert şi avocado între mese sunt fructele care uşurează digestia”, Dr Laurenţiu Luca, directorul Clinicii PULS

  2 ore trebuie să treacă de la ultima masă până culcare.
  Experţii în nutriţie susţin că toate loţiunile şi cremele antiîmbătrânire au doar 50% din efectul promis şi mult mai importantă este alimentaţia. Toate alimentele bogate în calciu redau elasticitatea tenului şi rezolvă ridurile mici din zona din jurul ochilor. În afara lactatelor, calciul există şi în varza de Bruxelles, frunzele de muştar, broccoli, fasole, portocale şi spanac, gălbenuş de ou, linte şi nuci.
  Tratament raceala ?
  Dacă ai doar o răceală uşoară, va trece în două zile cu aspirină, paracetamol, vitamina C şi repaus la pat. Când guturaiul este mai grav, bea multe ceaiuri, ia ibuprofen, paracetamol sinus şi faceţi gargară cu apă caldă amestecată cu sare. Însă nu face exces de paracetamol şi nu lua aspirină dacă ai probleme cu stomacul sau suferi de Sindromul Reye. În fapt, Sindromul Reye este o gripă, chiar în formă complicată, care afectează ficatul şi creierul.
  Lucru dovedit: produsele de medicamente de tip Nurofen nu rezolva situatia, ci doar o amana, stagneaza boala (intr-un fel) atat timp cat iei medicamentul. Am aflat de curand despre asa ceva. Medicamentele nu mai sunt ca acelea de odinioara... De exemplu, Mecopar avea un rol in legatura cu functionarea ficatului sau ceva de acest gen, era foarte bun, insa nu se mai fabrica de cativa ani. Dupa cum puteti observa, chiar Paracetamol este din ce in ce mai diferit ca aspect...
  Va sfatuiesc sa cititi si carti mai vechi de medicina, daca mai aveti pe undeva sau se mai pot gasi, acelea cufrind informatii clare, la obiect, iar unele dintre informatii "medicale" (precum ce planta din natura se poate folosi contra veninului de vipera, cum te-ai putea descurca fara pansament - orientandu-te in natura, pentru a mai acorda cateva sanse celui ranit etc.), nu se mai regasesc in cele noi, mai recente.
  Ultima modificare făcută de Atlant; 21-12-10 la 15:27.
  Lovit şi n-am renunţat! Prăbuşit, dar am renăscut
  Ad hunc locum Curia advisari vult. Lege, quaeso!
  Ελληνική Δημοκρατία Ελευθερία και ευτυχία

Pagina 9 din 13 PrimaPrima ... 6789101112 ... UltimaUltima

Etichete pentru acest subiect

Permisiuni postare

 • Nu poţi posta subiecte noi
 • Nu poţi răspunde la subiecte
 • Nu poţi adăuga ataşamente
 • Nu poţi edita posturile proprii
 •