Noi sau ei?

DeletedUser

"""O istorie a romanilor... putin diferita

O istorie a noastră (a românilor) un pic diferită de ce ni s-a predat...
M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil.

Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei care caută un adevăr absolut... Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani?

şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru), urmează altă întrebare:

Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei?

şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ?

Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi
"romani" vorbeau orice limbă numai latina nu! Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate.

Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C.Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Şi ultima întrebare:

Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "Soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor!!?? soldatul "roman"...

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină, când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele....

La Centrul Cultural Român, pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof. dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina, de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian!

De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?!

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă... de fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor, Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman.

Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian...

Herodot ne spune că, cel mai numeros neam din lume, după indieni, erau tracii. Iar Dio Casius ne spune şi el: "Să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci", afirmă Densuşanu şi asta schimbă totul. Deci, dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă! Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua.

Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomială, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii. Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică.

Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles, California, a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel.

Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în cartea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers, 325 West Jack son Boulevard, Chicago, Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri?

Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomiale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam... Când am scris "Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford, Anglia, căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes & Noble Books, New York, "The History of Civilization", "The Aryans".

El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţiul Carpato-dunărean este cel vizat!

Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tărtăria , când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, "latina vulgară", cu alfabet geto-dac! Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri.

În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba "latină vulgară", chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă.

Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc.

Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: "De ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?"

Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul...

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare..."""
 

DeletedUser

Superb.. de unde ai astea? cand te gandesti la ce conceptie aveau dacii si cum au ajuns urmasii lor.... Cu piciorul in gat ...
 

DeletedUser

"""O istorie a romanilor... putin diferita [...]
Povestea cu latinizarea e veche... se stie cat de romanizati am fost... Doar ca stii cum e... noi am promovat teoria romanizarii din cauza ungurilor, ca ei sustineau ca carpatii erau goi cand au venit ei. Si noi, in loc sa zicem ca erau daci si ca stateau acolo de mii de ani, adica sa zicem adevarul, mai usor ne-a fost sa zicem ca erau romani si romano-daci, ca si italenii si popoarele latine vroiau asta, ca sa arate cat de "superiori" sunt... deci am facut asta din doua motive: 1. ca sa nu aiba ungurii pretentii teritoriale (de pare ca numai asta stiu... ei sunt veniti din fundul Asiei si vor Harghita, Covasna si invatamant in maghiara.... inainte vroiau tot Ardealu'!) si 2. din prostie, incultura si datorita spiritului de turma
Dar acum e timpul ca lumea sa afle adevarul. Felicitari, patriotule!

Ziceai de Herodot/Erodot/Todore (invers fata de Erodot)/Tudor/ sau Herodot/Theodor.... cu citatul ala cu tracii, cei mai numerosi dupa inzi... pai asta n-a colindat toata lumea, desigur ca galbejitii de chinezo-japonezo-coreeni erau mai multi, dar si tracii erau foarte multi.

Cum ziceam, povestea cu romanizarea e veche, treci la Tartaria, apoi la marii oameni pe care i-a nascut Romania.

eDIT:
Ah.. Decat 13 erau .. nu m-am uitat..
The Patriot, imi cer scuze, nu erau decat 13 topicuri idioate ..

Erau DOAR 13.
Nu erau DECAT 13.
Era chestia aia cu "hai sa dam mana cu mana cei cu 4 la romana".. o stii?
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Mai taie..............................................

Chestia e ca teritoriul dacilor nu era bine delimitat, caci ei erau infratiti cu tracii. Dar daca luam ca teritoriu al dacilor pe cel al tracilor, afirmatia este corecta.
Dar si dacii s-au intins pe un spatiu vast, luandu-i in considerare pe massageti si alte triburi dace.

Edit: articolul citat de The Patriot s-ar putea sa fie scris de Napoleon Savescu; despre el se stie ca are tendinta sa exagereze, iar uneori are o logica deficitara. Dar ce e scris acolo este in mare parte destul de adevarat.
 

DeletedUser

Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani?

şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru), urmează altă întrebare:

Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei?

şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ?

Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi
"romani" vorbeau orice limbă numai latina nu! Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate.

Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C.Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Şi ultima întrebare:

Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?
Se pare ca aquilla nu e singurul fan de pe triburile al lui Napoleon Savescu ;)

In primul rand, nu este corect sa vorbim de procesul de romanizare doar de la cucerirea Daciei de care romani.
Romanizarea este o varianta a procesului de aculturatie, care defineste contactul intre doua civilizatii, in sensul ca romanizarea defineste contactul dintre civilizatia romana si culturile materiale si spirituale ale popoarelor care au fost inglobate in statul roman.
In cazul Daciei, civilizatia romana a venit in contact direct cu civilizatia geto-dacilor. Civilizatia romana a fost una dintre cele mai bine constituite din intreaga antichitate, daca nu cea mai bine contituita. Ea a avut forme specifice de manifestare in toate domeniile vietii: economic, social, politic, militar, spiritual etc. Civilizatia dacica era mai putin complexa, apropiata insa in unele domenii datorita contactelor cu elenismul si chiar cu civilizatia romana cu mult inainte de cucerire. Contactul fundamental intre cele doua civilizatii s-a petrecut la nivelul vietii economice si al culturii materiale. Superioritatea culturii romane si-a spus cuvantul, viata economica de tip roman a inlocuit peste tot si aproape radical formele vietii economice dacice. Sub anumite aspecte, formele de schimb erau deja inlocuite la data cuceririi. Dacii foloseau de peste 150 de ani moneda romana, deci aveau in spate un secol si jumatate de cand viata lor economica a fost influentata si s-a desfasurat pe baza si prin moneda romana. La Porolissum de exemplu, s-au gasit denari romani datand din 78 i.Hr. Importurile de produse romane devenisera o obisnuinta in asezarile dacice. Ingineri, tehnicieni, mestesugari romani si fireste negustori au fost prezenti in Dacia cu mult inainte de cucerire. Tot la Porolissum s-au gasit piese de import de toate categoriile: ceramica, obiecte din fier, obiecte din bronz. Aici as mentiona o fibula romana gasita intr-o groapa de mormant din cimitirul de la "Magura", cimitir dacic.
Cand romanii s-au instalat in Dacia, construind drumuri, ridicand castre si orase, procesul de transformare a cuprins intreaga societate dacica. Pe masura ce viata economica a devenit romana, au devenit romane majoritatea formelor culturii materiale. Pe masura ce viata economica si cultura materiala au devenit romane, formele de locuire, modul de comportare, credintele si, in fine, mijloacele de exprimare au devenit romane. Astfel, prin fapte, constructii, unelete, haine, podoabe, marfuri, mancare etc, dacul a devenit chiar fara sa-si dea seama sau fara sa vrea, roman. Serviciul militar in armata, recrutarea locala aplicata inca de pe vremea imparatului Hadrianus, contactul permanent cu administratia, cu fiscul, cu negustorul roman, participarea si incadrarea aproape obligatorie in viata economica romana au fost in mare masura determinante. Un rol mare l-au avut si veteranii si colonistii care s-au instalat aici. Veteranii proveneau, cei mai multi, din unitati militare din occidentul european (Hispania, Gallia, Britannia, Pannonia), din provincii de mult incadrate in statul roman si deja romanizate sau intr-un stadiu avansat de romanizare. La Porolissum s-au gasit 8 diplome care atesta cel putin opt militari lasati la vatra. O data cu unii dintre ei, au primit cetatenia si copii lor. Cea mai veche diploma militara dateaza din anul 106 si atesta stabilirea aici a unui veteran de origine britanica. O alta diploma militara din 1 iulie 110, atesta stabilirea aici a lui Marcus Ulpius Longinus, veteran belg de origine. O a treia diploma, din 29 ianuarie 120, dovedeste stabilirea pe loc a unui veteran nascut la Palmyra (Siria), Hamaseus Alapatha filius. Pe celelalte diplome militare, datorita starii lor fragmentare, nu s-au pastrat nume si date. Se pare ca numarul soldatilor din garnizoana de la Porolissum era in jur de 5-7 mii, iar in situatiile de criza ajungea pana la 10 mii.
In inscriptiile gasite la Porolissum s-au descoperit si cateva nume grecesti, purtate mai ales de scalvi. O inscriptie funerara in limba greaca (singura de acest fel la Porolissum) sugereaza si existenta unei componente grecesti (sau poate orientale) a populatiei. Numeroasa tre sa fi fost si populatia de origine orientala mai ales din Palmyra (Siria). In afara unitatii militare, exista si o colonie civila destul de numeroasa de vreme ce avea doua temple (inchinate zeului Bel si zeitei Dea Syria), iar reprezentantii ei aveau un rol important in conducerea orasului (P. Aelius Iacubus, P. Aelius Malachus). Alaturi de acestia mai erau si evrei iar urmele ramase de la ei, chiar daca putine sunt elocvente. S-au descoperit zeitati africane (mai ales egiptene) si din cauza numarului mare de divinitati descoperite se apreciaza ca ar fi existat si o comunitate destul de numeroasa.
In amalgamul acesta etnic, un rol aparte l-a avut si populatia dacica autohtona. Cat de numeroasa era populatia dacica nu se poate aprecia, dar se poate spune ca este cea care domina avand in vedere pastrarea numelui dacic al asezarii (care apare de multe ori scris ca Paralissum sau Paralissensiumm, para se pare ca insemna vad, trecere, trecatoare in limbile tracice ), ceramica tipica gasita peste tot si in toate partile complexului, prezenta anumitor zeitati despre care se apreciaza ca ar fi autohtone precum si imensul cimitir dacic.

Si mai sunt multe de zis....
 

DeletedUser

aia cu 14% teritoriu ocupat e vrajeala.

Aproape jumatate din teritoriul vechii Dacii, a fost sub influenta romana, si e suficient sa ne imaginam teritoriul de la Sarmisegetusa, pana la Marea Neagra - unde putem gasi ruinele castrelor romane. Si dupa Herodot - daco-getii erau considerati a fi cei mai viteji si mai drepti dintre traci. Cumva e posibil oare ca - fiind de neam tracic, dacii sa aiba aceleasi dialecte vorbite cu acestia - care populau peninsula balcanica?
O intrebare similara s-ar pune si in cazul Bulgariei - cum de noi vorbim o limba latina, si ei vorbesc o limba de origine slava?
Si la ei s-a petrecut aceeasi poveste - doar ca poporul cuceritor a fost cel Slav.

Limba de origine latina isi are explicatia in faptul ca - dupa cucerire - populatia a fost obligata sa invete latina, pentru a se putea folosi de ea in relatiile comerciale, in comunicarea cu soldatii romani, care - asa cum s-a afirmat - proveneau din toate provinciile imperiului, deci - era un amalgam de populatii care aveau un singur numitor comun - limba latina.

Limba latina nu a fost insusita doar in perioada ocupatiei romane in Dacia. Sa ne amintim ca multa vreme Imperiul Roman si-a intins granitele pana la sud de Dunare. Evident, s-a simtit o alta influenta in zona Dunarii - dacii probabil isi insusisera limba latina dinaintea ocupatiei din motive legate de comert - Roma era mai avansata din punct de vedere al tehnologiei si echipamentului militar decat Dacia. In timp ce in Roma se puneau bazele democratiei, (dreptul roman fiind actualmente materie de studiu in facultate) - Dacia era doar o uniune de triburi, statul dac fiind de fapt o subordonare a triburilor existente sub un singur conducator - a fost cazul lui Burebista, si ulterior al lui Decebal.

E ilogic sa spunem ca a fost cu adevarat un stat, in care functionau organismele de stat asa cum functionau in cazul Imperiului Roman. Romanii erau superiori populatiei dace, si asta s-a vazut in faptul ca - dupa anexarea provinciei Dacia la Imperiu - s-au ocupat cu organizarea si ocuparea strategica a respectivelor zone cucerite din Dacia.

Deci - 14% au fost cam - 40% cel putin. Si a fost suficient pentru ca populatia ramasa libera - dacii liberi - sa aiba schimburi economice cu provincia ocupata, sa aiba nevoie de limba latina pentru diferitele treburi organizatorice, pentru asimilarea cunostintelor - cei mai avansati fiind romanii - si sa si-o insuseasca definitiv.
Nici pana azi nu se cunoaste - de exemplu - reteta cimentului Roman - cel care a facut ca - dupa 2000 de ani - constructiile romane inca sa reziste - si asta peste tot, pe teritoriul fostului Imperiu Roman.

Dupa colonizarea Daciei, a aparut crestinismul, un curent care a capatat multi adepti in randul imperiului Roman. Imperiul Roman a fost impartit dupa cateva secole in doua, de Apus - care s-a destramat, sub atacurile migratorilor, si de Rasarit, care a durat inca un mileniu si a fost practic inima crestinismului. In biserica se tineau predici in limba latina. Populatia - evident atrasa spre divinitate, a avut nevoie sa-si insuseasca limba latina, pentru a sti ce vorbeste preotul cand tine o predica.
Lucrarile de orice natura - manuscrisele - erau in majoritate scrise doua limbi - latina, si slava. Unele erau in latina, cu caractere slavone..

Sunt doar cateva motive care imi vin acum pentru a arata ca este posibila, si chiar probabila insusirea limbii latine, si nu exista mari nepotriviri intre ce spun istoricii si ce s-a intamplat in acele timpuri.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Megara - fals.
Cavalleras- si mai fals, fals spre aberant. Ai auzit din intamplare de massageti? A... si de ce limita vestica e acolo? Pentru ca a fost si tribul ilergetilor, considerat cica celto-basc... ca sa mai zic... Care 40%? Vad ca nu le ai cu procentele. Dacia nu era doar Romania Mare, era muuult mai extinsa, desi nu chiar cat sustine Savescu.

Povestea cu romanizarea e falsa. Extrem de falsa. Motivul pentru care a fost promovata este simplu, l-am mai zis. Adica noi avem cea mai veche scriere din lume... si nu aveam limba noastra, nu stiam sa comunicam, ne-au invatat romanii pana si cum sa zicem p*la, ca noi nu aveam asa ceva pana sa vina ei!! Este de departe absurd. In 271 au plecat pentru ca erau coplesiti de atacurile dacilor liberi si ale aliatilor lor, nu au plecat ca le era dor de Roma. Nici macar nu erau veniti din Roma, nici macar din Italia nu erau asa-zisii colonisti, care ne-au romanizat.

Promit ca vin in cateva zile cu un comentariu lung ca sa vedeti cat puteti abera...
 

DeletedUser

daca nu esti in stare sa porti un dialog civilizat, nici nu mai reveni, te eliberam de promisiunea facuta. ;)
E un stereotip deja, fiecare citeste o carte, fura o idee si apoi se bate cu toata lumea pentru ideea sa, ca e cea mai buna, cea mai stralucita.
In aberatiile mele eu m-am bazat pe faptele istorice cunoscute si am incercat sa demonstrez din punct de vedere logic ca e perfect posibil ca latinizarea dacilor sa fi fost facuta de-a lungul secolelor, si nu doar in timpul ocupatiei romane.

Si romanii nu s-au retras ca ii atacau dacii, ci au retras trupele la sud de Dunare pentru ca astfel granita era mai usor de aparat impotriva popoarelor migratoare care aparusera.

E usor sa spui despre altii ca abereaza. Tare mi-e ca discutia o sa se duca si mai mult la vale, o sa aflam ca avem origini extraterestre, si ca Pavel Corut e de fapt un nou Mesia al istoriei pe care trebuie sa-l citim si sa-l slavim cum se cuvine.
Istorie, nu SF-uri. Ce se afirma pe aici e ceva de genul "toti profesorii universitari, toti academicienii, care exista si au existat si si-au dedicat viata studiind istoria si originile poporului roman, sunt de fapt niste idioti, noi suntem destepti ca am citit o carte si gata, stim tot adevarul".
Mai subtire cu acuzele de aberatii, ca mai avem si noi cate un neuron-doi rataciti prin tartacuta.. si daca deschidem cate o carte, nu o facem doar ca sa ne uitam pe poze.
 

DeletedUser

Megara - fals.
Cavalleras- si mai fals, fals spre aberant. Ai auzit din intamplare de massageti? A... si de ce limita vestica e acolo? Pentru ca a fost si tribul ilergetilor, considerat cica celto-basc... ca sa mai zic... Care 40%? Vad ca nu le ai cu procentele. Dacia nu era doar Romania Mare, era muuult mai extinsa, desi nu chiar cat sustine Savescu.

Povestea cu romanizarea e falsa. Extrem de falsa. Motivul pentru care a fost promovata este simplu, l-am mai zis. Adica noi avem cea mai veche scriere din lume... si nu aveam limba noastra, nu stiam sa comunicam, ne-au invatat romanii pana si cum sa zicem p*la, ca noi nu aveam asa ceva pana sa vina ei!! Este de departe absurd. In 271 au plecat pentru ca erau coplesiti de atacurile dacilor liberi si ale aliatilor lor, nu au plecat ca le era dor de Roma. Nici macar nu erau veniti din Roma, nici macar din Italia nu erau asa-zisii colonisti, care ne-au romanizat.

Promit ca vin in cateva zile cu un comentariu lung ca sa vedeti cat puteti abera...

Serios? Cine zice asta? Napoleon Savescu?
E adevarat ca Scoala Ardeleana (care este si creatia Bisericii Greco-Catolice) a venit cu o teza latinista extremista dar, in ciuda exagerarilor din motive de inteles, nu este o teza falsa.

In afara de limba, ce argumente ai in defavoarea continuitatii? Nici macar limba nu este un argument solid... cate limbi nu au disparut sau se vorbesc putin? Sanskrita cati o vorbesc? Koine (greaca veche) cine o mai vorbeste? Latina cati o mai vorbesc?

Nicaieri nu exista cazuri de evacuare totala a unui tinut, fara sa fi fost la origine vreo infrangere. S-au retras trupele si elitele producandu-se fenomenul de ruralizare. Acest fenomen il poti vedea si mult mai tarziu in Ardeal. Orasele erau ale maghiarilor si sasilor, satele ale romanilor. Elita romaneasca din Ardeal ce traia la oras, s-a maghiarizat.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Megara - fals.
Cavalleras- si mai fals, fals spre aberant. Ai auzit din intamplare de massageti? A... si de ce limita vestica e acolo? Pentru ca a fost si tribul ilergetilor, considerat cica celto-basc... ca sa mai zic... Care 40%? Vad ca nu le ai cu procentele. Dacia nu era doar Romania Mare, era muuult mai extinsa, desi nu chiar cat sustine Savescu.

Povestea cu romanizarea e falsa. Extrem de falsa. Motivul pentru care a fost promovata este simplu, l-am mai zis. Adica noi avem cea mai veche scriere din lume... si nu aveam limba noastra, nu stiam sa comunicam, ne-au invatat romanii pana si cum sa zicem p*la, ca noi nu aveam asa ceva pana sa vina ei!! Este de departe absurd. In 271 au plecat pentru ca erau coplesiti de atacurile dacilor liberi si ale aliatilor lor, nu au plecat ca le era dor de Roma. Nici macar nu erau veniti din Roma, nici macar din Italia nu erau asa-zisii colonisti, care ne-au romanizat.

Promit ca vin in cateva zile cu un comentariu lung ca sa vedeti cat puteti abera...

Serios? Cine zice asta? Napoleon Savescu?

E adevarat ca Scoala Ardeleana (care este creatia Bisericii Greco-Catolice) a venit cu o teza latinista extremista dar, cu toate exagerarile din motive de inteles, nu a fost o teza falsa.

In afara de limba, ce argumente mai ai in defavoarea continuitatii? Crezi ca singura limba antica ce a disparut sau nu se mai vorbeste astazi? Cate limbi nu sunt care nu se mai vorbesc. Sanskrita, koine (greaca veche) sau latina sunt vorbite de un numar restrans de oameni.

Nicaieri nu au existat cazuri de evacuare totala a unui teritoriu fara sa fi fost la origine vreo mare infrangere. Cei care au parasit teritoriul Daciei Romane a fost elita populatiei si trupele active producandu-se fenomenul de ruralizare. Acest fenomen ce poate fi observat si mai tarziu in Ardeal cand orasele erai locuite de maghiari si sasi iar satele de romani. Elita romaneasca ce locuia la oras s-a maghiarizat rapid.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Ma vad nevoit sa va dau un scurt raspuns acum:
1. Imperiul Roman a fost intemeiat de niste hoti ordinari, niste violatori, etc. , dar care in mare parte erau de origine traca, deci vorbeau o limba relativ asemanatoare cu daca de atunci.
2. Imperiul Roman s-a extins repede, romani-romani fiind o raritate in marele Imperiu Roman de pe vremea lui Traian
3. Cei 50 000 colonisti (aproximativ) nu erau romani.
4. Italienii nu au invatat latina, nu stiu latina nici acum, bine ca au invatat-o tiragetii...
5. Populatia Daciei era enorma in comparatie cu cei 50000 de colonisti.
6. Dintre toate mormintele studiate din Dacia "romanizata", dar si neromanizata, pe ansamblu, reiese o romanizare mai mica de 8%. Cu alte cuvinte, mai putin de 8% din morminte erau romane sau contineau elemente romane.
7. Erau niste legi din Imperiul Roman care nu le permiteau colonistilor romani sa "fecundeze" femeile dace fara sa se faca de rusine. (si acum avem mentalitatea intr-o familie de roman sa nu te casatoresti co o tiganca, sau alt specimen de neam diferit, caci e "rusine" neamului sau, care va fi de corcituri)
8. Avem cea mai veche scriere din lume pana acum, avem obiecte nenumarate care dovedesc continuitatea dacilor pe pamantul romanesc, bine ca ne-au deznationalizat romanii.
9. Ca tot vorbeam de deznationalizare, cat de deznationalizati trebuiau sa fie colonistii aia ca sa ne deznationalizeze si pe noi?
10. Tracii erau cea mai numeroasa populatie din Europa. Dacii erau superiori fata de restul tracilor, Herodot o zice. In aceste conditii, avand in vedere ca romanii nu au luat nici un sfert din populatia Daciei, cat de romanizati suntem?

Sa fim seriosi.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Ma vad nevoit sa va dau un scurt raspuns acum:
1. Imperiul Roman a fost intemeiat de niste hoti ordinari, niste violatori, etc. , dar care in mare parte erau de origine traca, deci vorbeau o limba relativ asemanatoare cu daca de atunci.
2. Imperiul Roman s-a extins repede, romani-romani fiind o raritate in marele Imperiu Roman de pe vremea lui Traian
3. Cei 50 000 colonisti (aproximativ) nu erau romani.
4. Italienii nu au invatat latina, nu stiu latina nici acum, bine ca au invatat-o tiragetii...
5. Populatia Daciei era enorma in comparatie cu cei 50000 de colonisti.
6. Dintre toate mormintele studiate din Dacia "romanizata", dar si neromanizata, pe ansamblu, reiese o romanizare mai mica de 8%. Cu alte cuvinte, mai putin de 8% din morminte erau romane sau contineau elemente romane.
7. Erau niste legi din Imperiul Roman care nu le permiteau colonistilor romani sa "fecundeze" femeile dace fara sa se faca de rusine. (si acum avem mentalitatea intr-o familie de roman sa nu te casatoresti co o tiganca, sau alt specimen de neam diferit, caci e "rusine" neamului sau, care va fi de corcituri)
8. Avem cea mai veche scriere din lume pana acum, avem obiecte nenumarate care dovedesc continuitatea dacilor pe pamantul romanesc, bine ca ne-au deznationalizat romanii.
9. Ca tot vorbeam de deznationalizare, cat de deznationalizati trebuiau sa fie colonistii aia ca sa ne deznationalizeze si pe noi?
10. Tracii erau cea mai numeroasa populatie din Europa. Dacii erau superiori fata de restul tracilor, Herodot o zice. In aceste conditii, avand in vedere ca romanii nu au luat nici un sfert din populatia Daciei, cat de romanizati suntem?

Sa fim seriosi.
LOL
1. Eu stiu ca Imperiul Roman a inceput cu Augustus chiar daca asta i se datoreaza in mare parte lui Caesar.
2. Avand in vedere extinderea, e normal ca procetul latinilor era mic... al romanilor era mai mare. Ia pune-te tu putin la studiu si vezi cine si in ce conditii se primea cetatenia romana.
3. Asa cum spuneam intr-un mesaj de mai sus, erau in mare parte din provincii demult inglobate in Imperiu si in stadiu avansat de romanizare.
4. Si ce-i cu asta? Italienii nu au invatat latina asa cum nu au invatat-o nici romanii sau francezii, spaniolii.
Poetul german Heine spunea "daca latinii ar fi trebuit sa invete latina asa cum o invatam noi, nu ar mai fi avut timp sa cucereasca lumea"
5. Serios? De unde ai ajuns tu la concluzia asta? Cine a numarat-o?
6. LOL.... romanii practicau incinerarea. E normal sa nu se gaseasca morminte =))
7. hahahhaha. Vreau sa vad si eu legea aceea. Ia vezi tu cate familii mixte sunt si in ziua de azi. Atunci erau si mai multe. Dupa 25 ani in serviciul militar, prea putini se mai intorceau pe plaiurile natale. Primeau cetatenia romana si un petic de pamant la granita imperiului sa-si faca un rost.
8. Vreau sa le vad si eu. Dovedeste-le aici. Ce scriere veche avem, ce obiecte nenumarate care dovedesc continuitatea dacilor avem?
9. Cine a vorbit de deznationalizare? In primul rand ca nu poti sa vorbesti de natii in perioada aceea. Natiunea a aparut mult mai tarziu.
Am spus clar, factorii au fost mult mai multi si mult mai complecsi. Prea putin o contat cine cu cine a dormit noaptea. Reciteste mesajul meu in care vorbeam de procesul de aculturatie.
10. Si ce daca erau multi... erau si rasfirati. Tracii ceilalti unde s-au pierdut?
Ia spune tu cat de romanizati suntem... dar argumentat. Fara argumente nu se poate.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser6558

1. Eu stiu ca Imperiul Roman a inceput cu Augustus chiar daca asta i se datoreaza in mare parte lui Caesar.
2. Avand in vedere extinderea, e normal ca procetul latinilor era mic... al romanilor era mai mare. Ia pune-te tu putin la studiu si vezi cine si in ce conditii se primea cetatenia romana.
3. Asa cum spuneam intr-un mesaj de mai sus, erau in mare parte din provincii demult inglobate in Imperiu si in stadiu avansat de romanizare.
4. Si ce-i cu asta? Italienii nu au invatat latina asa cum nu au invatat-o nici romanii sau francezii, spaniolii.
Poetul german Heine spunea "daca latinii ar fi trebuit sa invete latina asa cum o invatam noi, nu ar mai fi avut timp sa cucereasca lumea"
5. Serios? De unde ai ajuns tu la concluzia asta? Cine a numarat-o?
6. LOL.... romanii practicau incinerarea. E normal sa nu se gaseasca morminte =))
7. hahahhaha. Vreau sa vad si eu legea aceea. Ia vezi tu cate familii mixte sunt si in ziua de azi. Atunci erau si mai multe. Dupa 25 ani in serviciul militar, prea putini se mai intorceau pe plaiurile natale. Primeau cetatenia romana si un petic de pamant la granita imperiului sa-si faca un rost.
8. Vreau sa le vad si eu. Dovedeste-le aici. Ce scriere veche avem, ce obiecte nenumarate care dovedesc continuitatea dacilor avem?
9. Cine a vorbit de deznationalizare? In primul rand ca nu poti sa vorbesti de natii in perioada aceea. Natiunea a aparut mult mai tarziu.
Am spus clar, factorii au fost mult mai multi si mult mai complecsi. Prea putin o contat cine cu cine a dormit noaptea. Reciteste mesajul meu in care vorbeam de procesul de aculturatie.
10. Si ce daca erau multi... erau si rasfirati. Tracii ceilalti unde s-au pierdut?
Ia spune tu cat de romanizati suntem... dar argumentat. Fara argumente nu se poate.

1. A inceput cu regii aia ai Romei, pe la 700 si ceva toamna. Imperiul roman inseamna Roma.

....

10. Mai rasfirati, mai rasfirati...
 

DeletedUser

LOL
1. Eu stiu ca Imperiul Roman a inceput cu Augustus chiar daca asta i se datoreaza in mare parte lui Caesar.
2. Avand in vedere extinderea, e normal ca procetul latinilor era mic... al romanilor era mai mare. Ia pune-te tu putin la studiu si vezi cine si in ce conditii se primea cetatenia romana.
3. Asa cum spuneam intr-un mesaj de mai sus, erau in mare parte din provincii demult inglobate in Imperiu si in stadiu avansat de romanizare.
4. Si ce-i cu asta? Italienii nu au invatat latina asa cum nu au invatat-o nici romanii sau francezii, spaniolii.
Poetul german Heine spunea "daca latinii ar fi trebuit sa invete latina asa cum o invatam noi, nu ar mai fi avut timp sa cucereasca lumea"
5. Serios? De unde ai ajuns tu la concluzia asta? Cine a numarat-o?
6. LOL.... romanii practicau incinerarea. E normal sa nu se gaseasca morminte =))
7. hahahhaha. Vreau sa vad si eu legea aceea. Ia vezi tu cate familii mixte sunt si in ziua de azi. Atunci erau si mai multe. Dupa 25 ani in serviciul militar, prea putini se mai intorceau pe plaiurile natale. Primeau cetatenia romana si un petic de pamant la granita imperiului sa-si faca un rost.
8. Vreau sa le vad si eu. Dovedeste-le aici. Ce scriere veche avem, ce obiecte nenumarate care dovedesc continuitatea dacilor avem?
9. Cine a vorbit de deznationalizare? In primul rand ca nu poti sa vorbesti de natii in perioada aceea. Natiunea a aparut mult mai tarziu.
Am spus clar, factorii au fost mult mai multi si mult mai complecsi. Prea putin o contat cine cu cine a dormit noaptea. Reciteste mesajul meu in care vorbeam de procesul de aculturatie.
10. Si ce daca erau multi... erau si rasfirati. Tracii ceilalti unde s-au pierdut?
Ia spune tu cat de romanizati suntem... dar argumentat. Fara argumente nu se poate.

Tu sigur ai facultate? Nu de alta, dar cand incepi mesajul cu "LOL", nu arati ca stii prea multe.

1. Da, ma refeream mai mult la ce origine aveau cei care au pus bazele Romei, cu ce se ocupau, etc. M-am exprimat gresit. 1-0 pentru megara.
2. 1-1, ai acceptat ce am zis, chiar daca ai avut tupeul sa-mi ceri sa studiez un domeniu in care stai prost.
3. 2-1, o sa dezvolt subiectul altadata.
4. Spune-mi cate dialecte sunt in Italia si cate sunt in Romania. Nu cumva noi avem o unitate a limbajului? Analog in Franta(franceza, occitana, basca, etc.), Spania(spaniola, catalana, basca, etc.).. Da' de ce avem noi o limba si ei 2000?... 3-1
5. Populatia Daciei era mult mai mare decat cei 50000 de romani, trmisi acolo de forma. Dai dovada de o incultura crasa cand intrebi asta. Romanii cum de faceau recensaminte? Dacii nu puteau face? In fine, nu dupa recensaminte ma iau, ci dupa cei 200000 soldati mobilizati de Burebista, comparativ cu populatia Imperiului Roman de prin vremea aia, circa 40 de milioade, din care mai putini de 0,7% erau romani-romani. 4-1... diferenta de scor ca la neprezentare.
6. De unde stii tu asta? Este fals. Colonistii veniti in Dacia NU erau romani, prin urmare nu aveau "onoarea" sa fie arsi... Poate putini, dar asta nu rastoarna statisticile...
A... si sa-ti raspund ma complet...
Oameni specializati in domeniu. Ca sa te ajut... Un roman este roman daca a fost ingropat in stil roman. (nu scriu cu diacritice, roman din Imperiul Roman, nu din Romania, sa nu faci confuzii). Daca face parte din Imperiul Roman si nu a fost ingropat in stil roman, inseamna ca nu a fost romanizat, si prin urmare, nu avea "puterea" sa "romanizeze"...
Un daco-roman, daca a fost ingropat in stil dac, este considerat dac, in mod evident. Analog, daca e ingropat in stil roman, atunci e roman.
Ei bine... din toatae mormintele stiudiate din vremea aceea... mai putin de 8% (in zonele romanizate, ca alea s-au studiat) reprezinta mormintele romane. Adica baietii aia, pe langa ca erau putini, nici nu au "fecundat" dace si nici nu le-au romanizat.
Deci 5-1. La diferenta asta de scor....
7. Hahahahahahahahahahahahahahahahhahaahaha, tu te prefaci? Tu chiar poti gandi asa?
Iarasi dai dovada de incultura crasa, macar cavalleras, caruia ii cer scuze ca l-am jignit, sincere scuze, nu se baga in discutie ca un specialist, ca tine, fara niciun argument solid.
Ai auzit vreodata de Jus Civium? Dar de Jus Italicum? Dar de Jus Peregrinum?
Si daca acum sunt n familii mixte, tot exista mentalitatea aia de care ti-am zis! Dupa 2000 de ani, iti dai seama(sper) cat de puternica era atunci, fiind si sustinuta de legi.
Plus ca dacii au fost batuti si umiliti de romani in perioada respectiva, ultimul lucru la care s-ar fi gandit era se se combine.
Voi continua in acem mesaj lung promis de la sfarsitul saptamanii si cu subiectul asta.
Cu alte cuvinte... 6-1!!!!
8. Ma sperii. Serios, ma sperii... sigur esti sanatoasa la minte? Tartaria, uite exemplu. Si un citat ca sa nu plangi ca nu ti-am dat macar un argument sa-mi sustina opinia.(fetelor le sta bine cu fete de proaste, dar le sta rau cand plang)
”Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul Român, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât şi spre apus, acum circa 13-15.000 de ani !” William Schiller în cartea ”Unde s-a născut civilizaţia?”
Bonus:
“Poporul român este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa şi cel mai frumos exemplu istoric de continuitate a unui neam, fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii pământului românesc, au rămas aceeaşi din epoca neolitică, a pietrei şlefuite până în zilele noastre, susţinând astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam” Albert Armand
Ambii sunt straini, deci nu pot fi acuzati de patriotism, lucru deosebit de rusinos in zilele noastre. Nu ai ce comenta. 7-1!
9. Aici ramane neschimbat scorul, nu m-am exprimat bine. Cum ne-au facut 50000 de oameni sa ne pierdem tot ce apartinea poporului dac? Cum au facut asta 50000 de oameni care la randul lor ei si-au pierdut identitatea? Cu alte cuvinte... cum sa ne romanizeze niste oameni care nu erau romani, erau romanizati?
10. Tracii nu s-au pierdut. Cand vrei sa-ti fac o scurta analiza a limbii romane (nu cine stie ce, pana si tu vei putea intelege), ca sa vezi cat de pierduti sunt tracii. Nici limba lor nu s-a pierdut, nici obiceiurile, mai nimic. Bine, catia au fost slavizati, altii turcizati, cat despre slavi, putem spune mai mult ca ei s-au "tracizat" decat invers. De ce tiganii nu si-au pierdut limba, dar noi da? (raspuns optional, nu ma astept sa-l intelegi: nu ne-am pierdut limba)


Nu mai scrie mesaje mai lungi de 3 randuri pe forum, la subiectul asta, ma faci sa-ti raspund si scriu mai mult ca tine, imi pierd timpul cu oameni care nu au nicio legatura cu domeniul. Sper doar sa citeasca si altii ce-am scris si sa judece logic, iar apoi sa vada unde e adevarul.

Edit: pe viitor o sa mai insist asupra numarului coplesitor al populatiei dace si ai fratilor sai, care chiar daca am fi fost romanizati, ne "deromanizau" instant.
 

DeletedUser

1. A inceput cu regii aia ai Romei, pe la 700 si ceva toamna. Imperiul roman inseamna Roma.

....

10. Mai rasfirati, mai rasfirati...

1. Si aia ce origini aveau? S-au nascut latini? Si ce limba aveau? Latina din nastere?
10.Carrhae, da, erau rasfirati, dar nu stiu cat de rasfirati erau din moment ce Herodot o considera a doua populatie a lumii, iar Burebista a reusit sa stranga fara probleme 200000 de oameni la nevoie.
 

DeletedUser

Inca una si ma duc!
“Multe din manuscrisele antice secrete pot fi găsite în Tărtăria şi India…întrunite în cartea din Dzyan, care a venit din noaptea timpurilor, lăsată nouă de un popor necunoscut de etnologi şi care au redactat-o în limba Senzar…Această limbă a fost vorbită de primii locuitori ai pământului…” Helena Petrovna Blavatski, “Isis dezvăluită. Cheia misterelor ştiinţei şi tehnologiei antice şi moderne”, 1877

Megara - K.O!

P.S: Ramoluad, scuza-ma de triplu post, dar e off-topic. :)
 
Sus