Protest General!

Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser

Buna ziua,

Luand in considerare ultimile evenimente din acest joc, conducererile triburilor de pe lumea 1 au hotarat sa puna in practica un protest spontan. Despre ce este vorba:

Pe o perioada nedeternimata pe fiecare server.ro sa inceteze toate razboaiele si nici un jucator sa nu mai cumpere puncte premium. Nu vom ataca, innobila, trimite mesaje, bate taleri, etc. Pentru asta avem nevoie de acordul tuturor conducatorilor/intemeietorilor de triburi si de pe lumea asta.

"Cred ca avem o noua lupta de dus, una impotriva serverelor care nu functioneaza cu toate ca noi platim!"

In speranta ca putem trece peste orgoliile personale, din joc, astept confirmarea tuturor conducatorilor/intemeietorilor de triburi de pe aceasta lume pentru a putea pune in functiune acest sistem!


Protestul continua!
 

DeletedUser15488

foarte mare dreptate aveti, astia au devenit foarte lacomi......sincer, eu ma asteptam la o scadere a preturilor iar cand am deschis mesajul am crezut ca e vorba despre asta dar din pacate am costatat ca in loc sa incurajeze jucatorii sa ramana angrenati in joc conducatorii innogames ii descurajaza pt ca multi vor renunta din cauza asta
cel mai bun protest e sa se dea inchidere cont in masa pe toate lumile daca nu se revine asupra deciziei sau chiar sa ieftineasca CP-ul.....e criza frate :)
 

DeletedUser

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.

You are signer #239 [?]
 

DeletedUser2154

Art. 3. din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
Pe teritoriul României, tranzacţiile efectuate prin intermediul mijloacelor de plata electronica şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2002.


Art. 6. lit. c din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
Prin acţiunea sau omisiunea contrară prevederilor legii comerţului electronic, care se invoca în acţiunea în justiţie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea respectiva.Art. 8. din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
(1) Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicări comerciale, trebuie sa înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.
(2) Comunicările comerciale trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
a) numele sau denumirea completa;
b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
c) domiciliul sau sediul;
d) numerele de telefon şi fax;
e) adresa de posta electronica.
- Ati respectat acest articol? Eu am primit mesaj de la “Team-Triburile” cu denumirea „Modificarea sistemului de puncte premium “


Art. 9. din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
(1) Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-şi revoca consimţământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a furnizorului.
(2) Furnizorul are obligaţia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poată sa îşi revoce consimţământul.
(3) Revocarea consimţământului prin mijloace electronice trebuie sa-şi producă efectele în cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii.
(4) Furnizorul trebuie sa facă publica procedura prevăzută la alin. (2) pe pagina proprie de Internet şi în cadrul mesajelor care conţin comunicări comerciale.Art. 2. alin. 16 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
clauză abuzivă - o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor;
-cresterea preturilor privind beneficiile serviciului premium unilateral de furnizor


Art. 2. alin. 22 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
practici comerciale abuzive şi/sau incorecte - orice acţiune, inacţiune, conduită, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitate, din partea unui operator economic în relaţie directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorilor;
-cresterea preturilor privind beneficiile serviciului premium unilateral de furnizorArt. 8 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Guvernul adoptă reglementări specifice în scopul prevenirii şi combaterii practicilor ce dăunează intereselor economice ale consumatorilor.
- in speta cele 8 legi (active pe teritoriul Romaniei) privind comertul electronic


ART. 9 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive.
- cresterea preturilor privind beneficiile serviciului premium unilateral de furnizor
- adica prin scrhimbarea planului de premium ati micsorat cantitatea de beneficii modificand crescand cu 50% profitul dumneavoastra astfel afectand echitatea cost-beneficiu
- oricum dupa faza asta multi jucatori cu conturi de milioane (sustinatori ai sistemului de premium platit se vor lasa de joc deoarece in actualul mod de plata obtin pentru 5 Euro – echivalentul a 2 sms-uri de 1,99+TVA – 30 zile premium pe cand in urma modificarilor noului plan tarifar o sa obtina 30 zile premium la 4 sms-uri a 1,99+TVA. Adica in loc de 5 Euro acum o sa plateasca 10 Euro pet imp de criza migram spre alte jocuri de acelasi gen

Art. 9.3 litera i) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită;
- Pica fraza dumneavoastra “Preţurile pentru cont premium vor fi modificate începând cu data de 8 aprilie” Eu am primit oferta dumneavoastra pe 30 martie deci aceasta modificare de preturi ar fi corecta conform prezentului articol incepand cu 30 aprilie sau poate nu stiu eu sa calculez. Poate ma elucidati putin cu aceste termene... Oi fi interpretat eu gresit LEGEA? Sau... credeti ca jucatorii de pe aici sunt doar pusti de 8 ani?


Art. 10 litera f) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
De a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai cu acordul scris al consumatorului;
- Nu stiu cati consumatori au fost de accord cu majorarea pretului. Poate ma elucidate dumneavoastra


Art. 20 alin 4 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi toate costurile suplimentare, şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să însoţească produsul sau serviciul.
- Dumneavoastra in reclama privind noul plan tarifar (abuziv) premium afisati pretul fara TVA lucru care este interzis de acest articol. TVA-ul si serviciile conexe trebuie aratate exact in pretul final al ofertei conform prezentului articol valabil pe teritoriul Romaniei si pot conduce la articolul 50 litera c si aliniatul 3 prezentate mai jos


Art 50 litera c) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a)-f) , h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei;


Art 50 alin(3) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 25.000 lei.


Art. 2 din ORDONANŢĂ nr. 130 din 31 august 2000
(1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
a) contract la distanţă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;
b) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
c) comerciant - orice persoană fizică sau juridică care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
d) tehnică de comunicaţie la distanţă - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi;
e) operator de comunicaţie - orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.
(2) Tehnicile de comunicaţie la distanţă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
- Definitii privind contractele la distanta (pentru clarificari)


Art. 3 alin (1) lit. c. din ORDONANŢĂ nr. 130 din 31 august 2000
(1) Înainte de încheierea contractului la distanţă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente:
c) preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;
f) dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă;
h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;
- Nu ati informat toate tarifele pe care le prestati
- Nu ati precizat perioada de valabilitate a ofertei privind serviciile unui cont premium.
 

DeletedUser5809

Deja se discuta despre asta intr-un topic, daca incerci sa continui aici, inchidem topicul si gata.
Ai semnat petitia, ok, de asta s-a lasat topicul deschis, dar despre schimbarile contului premium se discuta deja pe general, o continuare aici inseamna o incalcare a regulilor forumului si topicul va fi inchis.

Mersi mult.
 

DeletedUser2154

lumea trebuie sa fie informata!!! daca incerci sa ne inchizi gura si nu ne lasi sa le aratam oamenilor despre ce este vorba esti la fel ca ei...
 

DeletedUser5809

lumea trebuie sa fie informata!!! daca incerci sa ne inchizi gura si nu ne lasi sa le aratam oamenilor despre ce este vorba esti la fel ca ei...

Topicul nu a fost inchis, dar vad ca tu vrei sa fie inchis incalcand regulile acestui forum. Eu am avut o rugaminte simpla, daca tie greu sa intelegi ca deja se discuta despre asta intr-un topic si deschiderea altora este o incalcare, atunci o sa fie vina ta ca topicul a fost inchis.

Mersi.
 

DeletedUser7916

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.

You are signer #536 [?]
 

DeletedUser16415

sper sa realizati ceva productiv pentru noi jucatori :) am semnat si eu petitia dar cu altceva nu cred ca pot fi de folos la fel ca majoritatea jucatorilor. cei ce stiti si puteti face ceva va urez multa bafta!

PS: daca nu sa speram ca vom avea salari si mai bune ca sa ne permitem CP :D :D :D
 

DeletedUser

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.

You are signer #902 [?]
 

DeletedUser

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.
 

DeletedUser

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.

You are signer #906 [?] Gata si eu
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

yujq.jpg
 

DeletedUser

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.

You are signer #1096 [?]
 

DeletedUser

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.

You are signer #1202 [?]
 

DeletedUser

Art. 3. din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
Pe teritoriul României, tranzacţiile efectuate prin intermediul mijloacelor de plata electronica şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2002.


Art. 6. lit. c din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
Prin acţiunea sau omisiunea contrară prevederilor legii comerţului electronic, care se invoca în acţiunea în justiţie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea respectiva.Art. 8. din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
(1) Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicări comerciale, trebuie sa înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.
(2) Comunicările comerciale trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
a) numele sau denumirea completa;
b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
c) domiciliul sau sediul;
d) numerele de telefon şi fax;
e) adresa de posta electronica.
- Ati respectat acest articol? Eu am primit mesaj de la “Team-Triburile” cu denumirea „Modificarea sistemului de puncte premium “


Art. 9. din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 20 noiembrie 2002
(1) Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-şi revoca consimţământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a furnizorului.
(2) Furnizorul are obligaţia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poată sa îşi revoce consimţământul.
(3) Revocarea consimţământului prin mijloace electronice trebuie sa-şi producă efectele în cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii.
(4) Furnizorul trebuie sa facă publica procedura prevăzută la alin. (2) pe pagina proprie de Internet şi în cadrul mesajelor care conţin comunicări comerciale.Art. 2. alin. 16 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
clauză abuzivă - o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor;
-cresterea preturilor privind beneficiile serviciului premium unilateral de furnizor


Art. 2. alin. 22 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
practici comerciale abuzive şi/sau incorecte - orice acţiune, inacţiune, conduită, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitate, din partea unui operator economic în relaţie directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorilor;
-cresterea preturilor privind beneficiile serviciului premium unilateral de furnizorArt. 8 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Guvernul adoptă reglementări specifice în scopul prevenirii şi combaterii practicilor ce dăunează intereselor economice ale consumatorilor.
- in speta cele 8 legi (active pe teritoriul Romaniei) privind comertul electronic


ART. 9 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive.
- cresterea preturilor privind beneficiile serviciului premium unilateral de furnizor
- adica prin scrhimbarea planului de premium ati micsorat cantitatea de beneficii modificand crescand cu 50% profitul dumneavoastra astfel afectand echitatea cost-beneficiu
- oricum dupa faza asta multi jucatori cu conturi de milioane (sustinatori ai sistemului de premium platit se vor lasa de joc deoarece in actualul mod de plata obtin pentru 5 Euro – echivalentul a 2 sms-uri de 1,99+TVA – 30 zile premium pe cand in urma modificarilor noului plan tarifar o sa obtina 30 zile premium la 4 sms-uri a 1,99+TVA. Adica in loc de 5 Euro acum o sa plateasca 10 Euro pet imp de criza migram spre alte jocuri de acelasi gen

Art. 9.3 litera i) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită;
- Pica fraza dumneavoastra “Preţurile pentru cont premium vor fi modificate începând cu data de 8 aprilie” Eu am primit oferta dumneavoastra pe 30 martie deci aceasta modificare de preturi ar fi corecta conform prezentului articol incepand cu 30 aprilie sau poate nu stiu eu sa calculez. Poate ma elucidati putin cu aceste termene... Oi fi interpretat eu gresit LEGEA? Sau... credeti ca jucatorii de pe aici sunt doar pusti de 8 ani?


Art. 10 litera f) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
De a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai cu acordul scris al consumatorului;
- Nu stiu cati consumatori au fost de accord cu majorarea pretului. Poate ma elucidate dumneavoastra


Art. 20 alin 4 din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi toate costurile suplimentare, şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să însoţească produsul sau serviciul.
- Dumneavoastra in reclama privind noul plan tarifar (abuziv) premium afisati pretul fara TVA lucru care este interzis de acest articol. TVA-ul si serviciile conexe trebuie aratate exact in pretul final al ofertei conform prezentului articol valabil pe teritoriul Romaniei si pot conduce la articolul 50 litera c si aliniatul 3 prezentate mai jos


Art 50 litera c) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a)-f) , h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei;


Art 50 alin(3) din ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992
Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 25.000 lei.


Art. 2 din ORDONANŢĂ nr. 130 din 31 august 2000
(1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:
a) contract la distanţă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;
b) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
c) comerciant - orice persoană fizică sau juridică care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
d) tehnică de comunicaţie la distanţă - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi;
e) operator de comunicaţie - orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.
(2) Tehnicile de comunicaţie la distanţă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
- Definitii privind contractele la distanta (pentru clarificari)


Art. 3 alin (1) lit. c. din ORDONANŢĂ nr. 130 din 31 august 2000
(1) Înainte de încheierea contractului la distanţă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente:
c) preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;
f) dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă;
h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;
- Nu ati informat toate tarifele pe care le prestati
- Nu ati precizat perioada de valabilitate a ofertei privind serviciile unui cont premium.Foarte bine ai zis......sper sa li se mai taie din 'suprematia' de care au dat dovada.....!!
 

DeletedUser

Congratulations. You have successfully signed the petition:
Reduce the price of premium points on Tribalwars, all servers.

You are signer #1326 [?]

astia pe vremuri de criza,maresc tarifele :))).asta pt ca suntem noi slabi(ca sa nu zic altfel) si mai cumparam.ar fi bine sa nu mai cumpere nimeni citeva luni,sa nu mai fie nici un razboi pe nici o lume si sa vezi cum vin ei cu promotiile,altfel vor da faliment.dar citi vor fi de acord cu asta???
 

DeletedUser24374

aaauuu nu in lumea 5

am vrut sa scriu in l 19

scz
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

You are signer #1376 [?]

In conditiile actuale cine va face o analiza asupra impactului? Cu siguranta ei au facut simulari si au iesit cu cel putin 10% mai bine decat acum. Personal voi astepta sa vad care va fi evolutia si ce se poate face dupa care sunt 2 praguri:
1. intram in conservare, fara CP nu se vor mai da atacuri, recrutari, constructii...etc si atunci cel putin 1/2 din lumea 5 va dormi
2. vom face o conferinta (in familie) si vedem care sunt optiunile.
Este vorba de principiu.

Chiar sunt curios daca o lume vegeteaza si anume ca jucatorii doar intra pe cont fara a mai face nimic altceva, adica statistica pentru 80-90% din harta fiind 0, ce se va intampla cu ea?
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Sus